UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Curs Tranzacții de plată

Tranzacțiile de plată pot fi definite ca fiind toate plățile efectuate între persoane fizice și/sau persoane juridice. Printre cele mai frecvente operațiuni de plată putem evidenția: deschiderea contului, transferul de bani, plata, calculul datoriilor etc. Putem clasifica operațiunile de plată în funcție de diferite criterii, astfel încât să distingem operațiunile de plată interne și externe, în numerar și fără numerar, indirect și direct.

Participanții la operațiunile de plată sunt persoane fizice și juridice care își desfășoară activitățile prin intermediul purtătorului activităților de plată, care includ: banca centrală, bănci, agenți autorizați, companii poștale, de telefonie și telegrafie. În fiecare țară, sistemul de plată este unic, dar tranzacțiile de plată pot fi gestionate de obicei de bănci, instituții de plată, autorități publice și instituții de monedă electronică.

Instrumentele de plată utilizate pentru tranzacții pot fi în numerar sau nu. Instrumentele de numerar includ ordinele de plată și de retragere și ordinele de transfer fără numerar și ordinele de încasare.

Un ordin de plată este utilizat pentru plățile în numerar în contul destinatarului, iar un ordin de plată este utilizat pentru plățile în numerar din contul curent al clientului. Prin ordinul de transfer se transferă fonduri dintr-un cont curent în altul, iar cu ordinul de încasare, creditorul inițiază încasarea fondurilor din contul debitorului, în conformitate cu autorizațiile obținute de la debitor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange, HR Management și Sales and Sales Management.

Descrierea și scopul cursului Tranzacții de piață

Acest curs abordează termeni cheie de plată, cum ar fi client, persoană juridică, persoană fizică, fonduri, cont, principal, beneficiar, ordin de plată, execuție și contract, și subliniază rolul și importanța acestora. Se acordă atenție diferitelor forme de tranzacții de plată, în funcție de locul, modalitatea și tipul de plată. Se străduiește să definească și să explice conceptele de tranzacții de plată interne, internaționale, indirecte, imediate, în numerar și fără numerar.

Se acordă atenție explicației participanților la tranzacția de plată, persoane fizice și juridice, precum și transportatorilor prin care participanții efectuează operațiuni de plată. Transportatorii de plată sunt una dintre premisele de bază pentru efectuarea tranzacțiilor de plată și se referă la banca centrală, bancă, agenți, companii poștale, telefonice și telegrafice. Cursul își propune să explice și să privească rolurile fiecăreia dintre aceste instituții, adică posturile cu care se ocupă fiecare dintre ele, deci conține o explicație a rolului jucat de banca centrală, o explicație a posturilor îndeplinite de bănci, sarcini efectuate de agenți, precum și de companii PTT.

Cursul aordează și instrumentele de plată, iar o atenție deosebită se acordă instrumentelor de ordin de numerar – ordin de plată și ordin de fără numerar – ordin de transfer și ordin de încasare. Cursul abordează prezentarea și explicarea scopului cecurilor, cardurilor de plată și a cardurilor de credit. Se abordează utilizarea lor, modul de utilizare și diferitele forme în care apar. În acest sens, vorbim despre un cec care poate fi pe nume, purtător, prin comandă, adică despre carduri de credit, debit și plăți preplătite, precum și despre acreditive obișnuite, comerciale, revocabile, irevocabile și permanente.

Partea finală a cursului Tranzacții de plată se referă la explicarea conceptelor de tranzacție, plăți contabile și vânzări. Se oferă o privire de ansamblu asupra diferitelor forme de plăți tranzacționale – transfer de autorizare, transfer de debit, transfer intern și transfer interbancar. De asemenea, cursul acordă atenție interpretării conceptelor de plăți contabile, care includ compensații, cedări, cesiuni și transfer de titluri de valoare. Sunt luate în considerare tipurile, participanții și formele acestora.

Cursul Tranzacții de plată vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Care sunt tipurile de tranzacții de plată?

Putem identifica tipurile de tranzacții de plată ținând cont de diferite criterii.

Dacă ar fi să luăm în considerare locul plății drept criteriu, putem distinge tranzacțiile de plată interne, care se desfășoară în moneda națională în interiorul granițelor unei țări, și internaționale, care se referă la tranzacțiile de plată efectuate în valută străină între două persoane din două țări din cadrul economiei internaționale.

Dacă luăm drept criteriu metoda de plată, tranzacțiile de plată pot fi indirecte sau directe. Dacă tranzacția de plată este efectuată direct între plătitor și destinatar, atunci vorbim despre o formă directă de tranzacție de plată, iar dacă cineva mediază între ei – o formă indirectă de tranzacție de plată.

În funcție de tipul de plată despre care vorbim, putem distinge între plățile în numerar și plățile fără numerar. Metoda de plată în numerar se realizează în numerar, în timp ce tranzacțiile fără numerar se efectuează prin virarea unei anumite sume de bani dintr-un cont în altul, adică din contul debitorului în contul creditorului.

2. Cine sunt participanții și purtătorii la tranzacția de plată?

Participanții la tranzacțiile de plată pot fi împărțiți în persoane fizice și juridice, care efectuează diverse tranzacții prin intermediul furnizorilor de plăți (bănci) și la care au conturi curente deschise. O persoană fizică reprezintă populația care efectuează operațiuni de plată, iar persoanele juridice sunt societățile care au dobândit acest statut prin înregistrarea în registrul persoanelor juridice.

Transportatorii tranzacțiilor de plată sunt ceva mai numeroși și includ banca centrală, băncile și alte instituții financiare, companiile de transport PTT, precum și agenții care efectuează tranzacții de plată. Banca centrală îndeplinește sarcini precum aprovizionarea băncilor cu bani, controlul operațiunilor acestora, monitorizarea lichidității, îmbunătățirea tranzacțiilor de plată etc. Băncile și alte instituții financiare funcționează pe baza unei licențe eliberate de banca centrală și efectuează tranzacții de credit și monetare pentru participanții la tranzacţiile de plată. Băncile pot, de asemenea, să încredințeze anumite activități de tranzacții de plată unor agenți, intermediari care dețin licența de lucru corespunzătoare. Pe lângă toți acești transportatori, există și companii poștale, de telefonie și telegrafie.

3. Care sunt instrumentele de plată?

Instrumentele de plată se referă la formele utilizate în tranzacțiile monetare în beneficiul sau cheltuiala clientului băncii. Le putem clasifica în instrumente de plată în numerar, care includ un ordin de plată și instrumente de plată fără numerar, care includ un ordin de transfer și un ordin de încasare. Un cec este un alt instrument de plată prin care emitentul său dă ordin băncii să plătească suma specificată deținătorului cecului.

Cardurile de plată sunt un instrument de plată fără numerar și sunt conectate la un cont curent sau alt cont. Acestea pot fi carduri de credit, de debit și preplătite. Acreditivul este un instrument de plată care este adesea folosit în comerțul exterior și prin care clientul dă un ordin băncii la care are cont pentru a pune anumite fonduri la dispoziția anumitor persoane juridice sau fizice în condiții stabilite anterior.

Tranzacții de plată

Planul și programa cursului

  • Termeni de bază ai tranzacțiilor de plată – client, persoană juridică, persoană fizică, fonduri, cont, principal, destinatar, ordin de plată, executare
  • Tipuri de tranzacții de plată în funcție de loc, modalitate și tip de plată
  • Operatori de afaceri și participanți la tranzacții de plată – banca centrală, bănci, agenți autorizați, companii de transport PTT
  • Instrumente de plata – cec, carduri de plata, scrisoare de credit
  • Tranzacții și plăți de facturare

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te