Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Planul şi programa – Human Resource Management

Programa Human Resource Management oferă în primul rând pregătirea profesională pentru managementul şi planificarea factorilor cheie pe care se bazează succesul oricărei companii, respectiv managementul şi planificarea resursele umane. Programa cuprinde cunoştinţele generale din domeniul managementului, modalităţile de desfăşurare a afacerilor contemporane, respectiv mediul de lucru al unui manager de resurse umane, cu toate avantajele şi dificultăţile pe care le întâmpină, precum şi specificul fiecărui tip de afacere în parte, toate acestea având o importanţă esenţială pentru îndeplinirea cu succes a tuturor obligaţiilor.

Pentru fiecare situaţie de afaceri există o soluţie adecvată. Importantă este alegerea! 


Pentru a afla mai multe despre fiecare obiect de studiu, daţi clic pe linkul corespunzător:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS 
Numărul de ore
 Obligatoriu / Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul  6 Opţional
Business Start-up / Inițierea unei afaceri  6 Opţional
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Obligatoriu
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Opţional
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
International Business Law / Dreptul afacerilor internaționale 3 Opţional
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Opţional
MARKETING    
Marketing Basics /  Bazele marketingului 6 Obligatoriu
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing  3  Opţional
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Opţional
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Internal Marketing / Marketing intern 3 Opţional
SALES    
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
Financial Management / Managementul financiar  12 Opţional
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Obligatoriu
Ratio Numbers / Indicatori financiari 6 Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Opţional
Accounting / Contabilitatea 12 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Life Cycle / Ciclul de viață al organizației 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Organizational Behavior / Comportamentul organizațional 3 Opţional
Leadership 3 Opţional
Change Management / Managementul schimbării 3 Opţional
Knowledge Management / Managementul cunoștințelor 3 Opţional
Crisis Management 3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opţional
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Opţional
Performance Management / Managementul performanței 6 Obligatoriu

Managing Stakeholder Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor

3 Opţional
Conflict Management 3 Opţional
Business Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Corporate responsibility  3 Opţional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Talent Management / Managementul talentelor în organizație 3 Obligatoriu
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resouce Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Obligatoriu
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Obligatoriu
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Obligatoriu
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Obligatoriu
Employee Motivation / Motivarea angajaților  3 Obligatoriu
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Obligatoriu
Reward System / Sistemul de recompensare 6  Obligatoriu
Coaching 3 Obligatoriu
Strategic Human Resource Management / Managementul strategic al resurselor umane 6 Obligatoriu
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Obligatoriu
Organizational Psychology / Psihologia organizațională 6 Obligatoriu
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Obligatoriu
Mobbing 3 Obligatoriu
Interpersonal Relationships in an Organization / Relații interpersonale în organizație 6 Obligatoriu
Affirmative Action in Employment / Acțiuni afirmative în ocuparea forței de muncă 3 Obligatoriu
Unionized and Non-unionized Work Environment / Sindicatele și organizarea muncii 3 Obligatoriu
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Obligatoriu
Job Analysis / Analiza postului  3 Obligatoriu
IT IN BUSINESS    
Management Information Systems 6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 3 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
Team Management / Managementul echipelor în proiecte 3 Opţional
Project Communication Management / Managementul comunicării în proiecte 3 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 9 Opţional
Lobbyinng* 3 Opţional
Event Management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 6 Opţional
Corporate Communication / Comunicarea corporativă 3 Opţional
Internal Public Relations / Relații publice interne 6 Opţional
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Opţional
IT USER SKILLS    
Basics of computer use/ Bazele utilizarii calculatorului 10 Opţional
Basics of using the Internet/Bazele utilizării internetului 4 Opţional
Image processing/Prelucrarea fotografiilor 12 Opţional
Website processing/Prelucrarea paginilor de internet 12 Opţional
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft PowerPoint 12 Opţional
LIMBA STRĂINĂ, FOREIGN LANGUAGE*    
English (Starter/Elementary) 36 Obligatoriu
English (Pre-Intermediate Level/Intermediate Level/Upper Intermediate Level) 36 Obligatoriu
Business English* 24 Opţional
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
Limba germană (Nivel A1 / Nivel A2)* 36 Bonus
Limba germană (Nivel B1 / Nivel B2)* 36 Bonus
Limba germană (Nivel C1)* 36 Bonus
Cursul Business Deutsch* 21 Opţional
LUCRARE FINALĂ, FINAL PAPER fond  Obligatoriu / Opţional
Lucrare finală – Plan de afaceri / Final Paper – Business Plan *** 15 Opţional

 

+PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Ca parte a pregătirii dvs. la Cambridge Business Program, primiți și un pachet unic de abilități profesionale - Program de dezvoltare personală, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre profesioniștii din afacerea dvs. Detalii despre acest program pot fi găsite pe această pagină, tot aici puteți consulta planul și programul:
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM    
TRANSVERSAL SKILLS    
Self-awareness and self-confidence/ Conştiinţa de sine şi încrederea în sine 3 Opţional
Self-motivation and motivation of others/ Automotivația și motivația altora 3 Opţional
Interpersonal skills/Abilități interpersonale 3 Opţional
Adaptation skills/Abilități de adaptare 3 Opţional
Logical / creative / critical thinking/Părere logică/creativă/critică 3 Opţional
Judgment and analytical-research skills/Judecata și abilitățile de cercetare analitică 3 Opţional
Counseling, coaching and training skills/Abilități de sfătuire, couching și training 3 Opţional
Defining a career goal and individual action plan/Definirea obiectivului de carieră și planul individual de acțiune 3 Opţional
Team work/Muncă de echipă 3 Opţional
PERSONAL SKILLS    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 6 Opţional
Intelligence/Inteligența 3 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Principles of enrichment and investment/Principiile de îmbogăţire şi de investiţii 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY    
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  6 Obligatoriu
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
CERTIFICATION 3 Opţional

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

*** Cursul Lucrare finală – Plan de afaceri îl frecventează doar cursanții DL.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te