Planul şi programa - Human Resource Management

Programa Human Resource Management oferă în primul rând pregătirea profesională pentru managementul şi planificarea factorilor cheie pe care se bazează succesul oricărei companii, respectiv managementul şi planificarea resursele umane. Programa cuprinde cunoştinţele generale din domeniul managementului, modalităţile de desfăşurare a afacerilor contemporane, respectiv mediul de lucru al unui manager de resurse umane, cu toate avantajele şi dificultăţile pe care le întâmpină, precum şi specificul fiecărui tip de afacere în parte, toate acestea având o importanţă esenţială pentru îndeplinirea cu succes a tuturor obligaţiilor.

Pentru fiecare situaţie de afaceri există o soluţie adecvată. Importantă este alegerea! 


Pentru a afla mai multe despre fiecare obiect de studiu, daţi clic pe linkul corespunzător:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS 
Fond
 Obligatoriu/Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul  6 Obligatoriu
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Opţional
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Opţional
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Opţional
MARKETING    
Marketing Basics /  Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing  3  Opţional
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Opţional
Strategic Marketing / Managementul strategic 3 Opţional
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Digital Marketing /  6 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Opţional
Branding 6 Opţional
International Marketing / Marketingul internațional 6 Opţional
Internal Marketing / Marketing intern 3 Opţional
SALES    
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Obligatoriu
FINANCE AND ACCOUNTING    
Corporate Finance  12 Opţional
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Obligatoriu
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Ratio Numbers / Indicatori financiari 6 Opţional
Stock Market / Operațiuni bursiere 6 Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Opţional
Accounting / Contabilitatea 9 Opţional
International Economics / Economia internațională 6 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Life Cycle / Ciclul de viață al organizației 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Leadership 3 Opţional
Change Management / Managementul schimbării 3 Opţional
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri 6 Opţional
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Opţional
Knowledge Management / Managementul cunoștințelor 3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6 Opţional
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Opţional
Performance Management / Managementul performanței 6 Opţional
Expenditurre Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Operations Management / Managementul operațional 6 Opţional

Managing Stakeholder Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor

3 Opţional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Talent Management / Managementul talentelor în organizație 3 Obligatoriu
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resouce Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Obligatoriu
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Obligatoriu
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Obligatoriu
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Obligatoriu
Human Resource Monitoring and Development / Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane 3 Obligatoriu
Employee Motivation / Motivarea angajaților  3 Obligatoriu
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Obligatoriu
Reward System / Sistemul de recompensare 6  Obligatoriu
Coaching 3 Obligatoriu
Strategic Human Resource Management / Managementul strategic al resurselor umane 6 Obligatoriu
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Obligatoriu
Organizational Psychology / Psihologia organizațională 6 Obligatoriu
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Obligatoriu
Mobbing 3 Obligatoriu
Interpersonal Relationships in an Organization / Relații interpersonale în organizație 6 Obligatoriu
Affirmative Action in Employment / Acțiuni afirmative în ocuparea forței de muncă 3 Obligatoriu
Unionized and Non-unionized Work Environment / Sindicatele și organizarea muncii 3 Obligatoriu
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Obligatoriu
Job Analysis / Analiza postului  3 Obligatoriu
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 6 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
Investment Management / Managementul investițiilor 6 Opţional
MS Project  6 Opţional
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
Team Management / Managementul echipelor în proiecte 3 Opţional
Project Communication Management / Managementul comunicării în proiecte 3 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 9 Obligatoriu
Event Management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 3 Opţional
Corporate Communication / Comunicarea corporativă 3 Opţional
Internal Public Relations / Relații publice interne 6 Opţional
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Opţional

 

PERSONAL SKILLS

PERSONALITY    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 6 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opțional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY     
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  9 Opţional
Information Management / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3  Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
IT USER SKILLS    
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft Access  12 Opţional
Microsoft PowerPoint 6 Obligatoriu
Microsoft Outlook  4 Opţional
ENGLISH*    
English Starter 36 Obligatoriu
English Elementary 36 Obligatoriu
English Pre-Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Upper Intermediate Level 36 Obligatoriu
Business English 24 Opţional
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
German Language A1, Limba germană A1 36 Bonus
German Language A2, Limba germană A2 36 Bonus

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2020/21 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.