Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Managementul strategic al resurselor umane

Conceptul de management strategic al resurselor umane a fost dezvoltat la începutul anilor '90 ai secolului trecut, iar apoi popularizat la începutul secolului al XXI-lea. Acest concept a devenit o componentă esențială pentru întreprinderile mici, în creștere, precum și pentru întreprinderile mijlocii și corporațiile mari. Managementul strategic al resurselor umane (Strategic Human Resource Management – SHRM) reprezintă legătura dintre resursele umane dintr-o companie și obiectivele și strategiile companiei. Scopul managementului strategic al resurselor umane este de a îmbunătăți flexibilitatea inovației și avantajul competitiv, de a dezvolta o structură organizațională care se potrivește scopului, dar și de a îmbunătăți performanța afacerii.

Resursele umane dintr-o companie joacă un rol-cheie în crearea și implementarea politicilor companiei. Când toate echipele sunt concentrate pe aceleași obiective, este mai probabil ca compania să aibă succes. Managementul strategic al resurselor umane analizează angajații și determină acțiunile necesare pentru creșterea valorii acestora pentru companie. Managementul strategic al resurselor umane diferă de managementul zilnic sau tradițional al resurselor umane prin faptul că managementul zilnic al resurselor umane implică o abordare administrativă și reactivă a managementului oamenilor.

Mai simplu spus, managementul zilnic al resurselor umane se referă la menținerea operațiunilor neîntrerupte și permite ca toate sferele de afaceri care necesită factorul uman al muncii să fie ocupate și ca toată lumea să fie satisfăcută. Timpul și mediul în care își desfășoară activitatea companiile impun managementul strategic al resurselor umane, iar managementul tradițional este insuficient.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: HR Management.

Descrierea și scopul cursului Managementul strategic al resurselor umane

Cursul Managementul strategic al resurselor umane este format din cinci lecții, care sunt incluse într-un singur modul. Se începe cu definirea conceptului de strategie, management strategic și management strategic al resurselor umane. Apoi se vorbește despre formarea și organizarea departamentului de resurse umane, care este o condiție pentru managementul eficient al resurselor umane în organizații. Se consideră că, prin introducerea acestei funcții în cadrul organizației, managementul resurselor umane capătă un cadru strategic.

Veți avea ocazia să aflați despre diferite tipuri de strategii care pot fi utilizate, precum și să vedeți procedura de creare a unei strategii de resurse umane. Într-una dintre lecții este prezentată o descriere a managementului resurselor umane în organizațiile antreprenoriale și în întreprinderile mici și mijlocii, deoarece este destul de diferit de managementul resurselor umane în organizațiile mari.

Angajații dintr-o organizație sunt cea mai importantă resursă, așa că angajații ar trebui gestionați într-un mod strategic, astfel încât rezultatele afacerii să fie bune și angajații să fie motivați. Când vorbim despre managementul strategic al resurselor umane, nu putem ocoli dezvoltarea angajaților. Recent, s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării angajaților în organizații la toate nivelurile, deoarece toți angajații sunt implicați direct sau indirect în managementul strategic al organizației.

La finalul cursului, veți avea ocazia să vă familiarizați cu conceptele de dezvoltare personală și organizațională a angajaților din organizație, deoarece acestea reprezintă aspecte importante ale managementului strategic al resurselor umane.

Scopul acestui curs este de a familiariza participanții cu conceptul de management strategic al resurselor umane și strategiile date în teoria managementului resurselor umane. Participanților li se vor prezenta proceduri pentru crearea unei strategii de resurse umane și vor avea ocazia să se familiarizeze cu modelul de competențe. De asemenea, unul dintre scopurile acestui curs este de a sublinia importanța motivației angajaților și obligația acestui element atunci când se creează o strategie de management al resurselor umane. În plus, scopul este de a indica modul în care modelele de competențe pot fi introduse în organizație, precum și ce metode există pentru dezvoltarea personală și organizațională a angajaților și care este importanța acestora.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Care sunt etapele procesului de management al resurselor umane la nivel strategic?

Managementul resurselor umane la nivel strategic este un proces care are două faze: formularea și implementarea strategiei.

 • Formularea strategiei – în această fază se decid direcțiile strategice, ținand cont de misiunea și obiectivele companiei, șansele externe, adică oportunitățile, amenințările, precum și punctele forte și punctele slabe ale acesteia. După aceasta, ar trebui formulate mai multe alternative strategice și ar trebui comparate posibilitățile acestora în atingerea scopurilor și misiunii companiei.
 • Implementarea strategiei – aceasta este a doua fază, în care organizația parcurge strategia selectată, ceea ce presupune structurarea corespunzătoare a organizației, alocarea resurselor și selecția lucrătorilor care, cu cunoștințele și abilitățile lor, vor reuși permițând atingerea obiectivelor organizaționale și dezvoltarea unui astfel de sistem de recompense care să armonizeze comportamentul angajaților cu obiectivele strategice ale organizației.

2. Care sunt tipurile de strategii de management al resurselor umane?

În teorie există două tipuri de strategii: o strategie globală de conducere a costurilor totale și o strategie de diferențiere.

Strategia globală de conducere a costurilor totale se reflectă în atingerea obiectivului de a deveni cel mai ieftin producător din industrie. Cu strategia de costuri, scopul este de a găsi angajați:

 • care țin cont de cantitate;
 • care au o abordare pe termen scurt;
 • cărora le corespunde stabilitatea;
 • care nu sunt predispuși la riscuri.

Strategia de diferențiere se reflectă în realizarea impresiei că produsele companiei sunt diferite de celelalte din industrie. Prin strategia de diferențiere, scopul este de a găsi angajați care:

 • sunt creativi și cooperanți;
 • au puțin interes pentru cantitate;
 • au o abordare pe termen lung;
 • tolerează incertitudinea;
 • acceptă riscul.

Aceste tipuri de strategii sunt utile atunci când organizația selectează noi candidați, iar apoi trebuie să decidă asupra unui candidat al cărui profil se va potrivi cel mai bine cu strategia organizației.

3. Care sunt cele mai frecvente tipuri de instruire efectuate?

Cele mai comune tipuri de instruire sunt:

1. Instruirea la locul de muncă – scopul este de a instrui angajații cum să lucreze și să îndeplinească sarcinile în cel mai bun mod. Acest tip de instruire este util atât pentru noii angajați, cât și pentru cei care tocmai își schimbă locul de muncă în cadrul organizației. Acest tip de instruire constă din patru părți, și anume:

 • pregătirea – managerul de training ar trebui să afle ce știu deja angajații;
 • demonstrația – managerul de training arată angajaților cum să facă o anumită muncă;
 • aplicația – angajații efectuează în mod independent anumite activități;
 • inspecția – managerul de training controlează munca efectuată.

2. Instruirea prin rotație – permite angajaților să dobândească noi cunoștințe și abilități prin îndeplinirea diferitelor locuri de muncă.

 • Instruirea specializată – scopul este ca angajații să-și reînnoiască vechile cunoștințe și să dobândească altele noi într-un domeniu precis definit, cum ar fi, de exemplu, operarea unei anumite mașini sau prezentarea unui serviciu sau produs.

Managerul aplică managementul strategic al resurselor umane

Planul și programa cursului

1. Introducerea și definirea managementului strategic al resurselor umane

 • Management strategic
 • Ierarhia strategiilor
 • Definiția managementului strategic al resurselor umane

2. Formarea și organizarea departamentului de resurse umane

 • Formarea departamentului de resurse umane
 • Organizarea departamentului de resurse umane
 • Funcția de resurse umane
 • Fișele postului în departamentul de resurse umane

3. Crearea unei strategii de resurse umane

 • Fazele procesului de management strategic al resurselor umane
 • Analiza internă și externă pentru a forma o strategie de resurse umane
 • Tipuri de strategii de management al resurselor umane
 • Motivația angajaților

4. Implementarea strategiei în diferite organizații

 • Managementul strategic al resurselor umane într-o organizație antreprenorială
 • Strategia resurselor umane în întreprinderile mici și mijlocii

5. Modelul de competențe și dezvoltarea personală a angajaților

 • Modelul de competență
 • Implementarea modelului de competență
 • Dezvoltarea personală a angajaților
 • Evaluarea performanțelor (performance appraisal)

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te