Affirmative Action in Employment

Descrierea cursului

Excepţiile privind discriminarea (măsurile afirmative) tind să stimuleze protecţia şi implementarea principiului universal de egalitate a tuturor fiinţelor umane şi, prin urmare, protecţia ordinii juridice generale, fondate în principiile universale ale ordinii internaţionale şi ale relaţiilor juridice internaţionale, având în vedere că stimulează acordarea drepturilor egale pentru grupurile şi indivizii potenţial sau faptic privaţi de drepturi. Cursul acoperă conceptul de acţiune şi măsuri afirmative întreprinse în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă.

Scopul cursului

Obiectivul acestui curs este acela de a familiariza cursanţii cu conceptul de acţiune şi măsuri afirmative implementate în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă.