Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Activități afirmative în angajare

Activitățile afirmative la angajare atrag multă atenție, deoarece implică dezbateri fundamentale despre corectitudine. Importanța și atenția acordată acțiunilor afirmative este demonstrată de faptul că peste 380 de cărți pe această temă pot fi găsite pe Amazon, în timp ce motorul de căutare Google recunoaște 750.000 de mențiuni de acțiuni afirmative pe diferite site-uri. Termenul provine din Ordinul executiv al președintelui american John F. Kennedy din 1961.

Agențiile guvernamentale trebuiau să ia anumite măsuri pentru a atribui contracte de afaceri fără a ține cont de rasa, originea națională sau religia solicitantului. Din 1961, înțelegerea acțiunii afirmative s-a extins, dar nucleul a rămas același și se rezumă la promovarea egalității sociale.

Scopul acțiunii afirmative este de a corecta greșelile din trecut care presupuneau favorizarea unui anumit grup de indivizi, discriminându-i pe alții. Se consideră că există o acțiune afirmativă atunci când o organizație își cheltuiește energia pentru a se asigura că nu există nicio discriminare sub nicio formă și că toți angajații sunt tratați în mod egal. Multe companii aleg să implementeze acțiuni afirmative pentru a asigura o diversitate mai mare la locul de muncă. Deși statisticile arată tendințe favorabile când vine vorba de acțiuni afirmative, disparitatea nu a fost eradicată, iar nevoia de acțiune afirmativă persistă în continuare.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: HR Management și Management.

Descrierea și scopul cursului Activități afirmative la angajare

Cursul Activități afirmative în angajare are un modul cu cinci lecții. În prima dintre ele (Activități afirmative în angajare), sunt explicate conceptul, istoria, scopul și importanța activităților afirmative în angajare. Sunt enumerate și exemple concrete de activități de angajare afirmative care sunt practicate.

Următoarea lecție (Reglementarea juridică și abordări diferite ale egalității) tratează reglementarea juridică a activităților afirmative și diferite abordări ale egalității. În a treia lecție (Comparația abordării egalității de șanse și managementului diversității), participanții vor avea ocazia să vadă diferența dintre abordarea egalității de șanse și managementul diversității, dar și să vadă avantajele și dezavantajele managementului diversității. Dacă abordările privind egalitatea de șanse și managementul diversității sunt complet diferite, se va discuta la sfârșitul acestei lecții care dintre cele două abordări este mai potrivită și mai bună de utilizat.

În următoarea lecție (Concept și tipuri de discriminare), sunt explicate însuși conceptul de discriminare și modalitățile de recunoaștere a acesteia. În cadrul acestei lecții sunt acoperite și conceptele de discriminare directă și indirectă, hărțuire sexuală și victimizare. La finalul lecției sunt citate documente importante ale organizațiilor internaționale și interne care susțin în mod concret lupta împotriva discriminării.

La final, în ultima lecție (Discriminarea membrilor unor grupuri minoritare), se acordă atenție problemelor de angajare a femeilor, a membrilor diferitelor grupuri naționale și etnice, a persoanelor de alte religii, a persoanelor cu dizabilități, a vârstnicilor și a membrilor LGBT.

Indiferent de faptul că unele dintre cele mai pronunțate forme de discriminare la locul de muncă au fost reduse semnificativ, din păcate, angajații se confruntă în continuare cu un grad semnificativ de discriminare și tratament inegal față de membrii grupurilor minoritare la locul lor de muncă. Cursul este însoțit de exemple interesante, al căror scop este de a facilita participanților să asimileze materialul.

Scopul cursului Acțiuni afirmative în angajare este ca participanții să înțeleagă treptat și ilustrativ părțile bune și rele ale acțiunii afirmative în angajare. De asemenea, participanții vor avea ocazia să învețe să distingă discriminarea ilegală de discriminarea pozitivă.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce sunt activitățile afirmative în angajare?

Activitățile afirmative în angajare reprezintă un set de măsuri care vizează depășirea inegalității în societate și îmbunătățirea poziției grupurilor discriminate în timpul angajării, precum și creșterea capacității de angajare a acestora. Acest lucru se realizează prin aplicarea prevederilor legale în acest domeniu și a măsurilor care, în diferite moduri, oferă avantaj acestei categorii de populație pe perioada angajării.

Mai concret, activitățile afirmative în angajare reprezintă o politică care ține cont de diferiți factori (rasă, sex, vârstă, religie, naționalitate) și de structura existentă a angajaților în organizație la angajare. Acestea sunt aplicate în scopul combaterii discriminării diferitelor grupuri minoritare în domeniul angajării.

Termenii discriminare pozitivă, acțiune pozitivă, discriminare inversă, discriminare reversibilă și discriminare benignă sunt adesea folosiți ca sinonime pentru măsuri afirmative, ceea ce indică inseparabilitatea lor de termenul discriminare.

2. Ce înseamnă abordarea managementului diversității?

O abordare de management al diversităţii implică îmbunătăţirea șanselor pentru toţi indivizii, nu doar pentru cei care aparţin unui grup minoritar. Deoarece managementul diversității aduce beneficii tuturor membrilor societății, oferă oportunități foarte atractive atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. În acest fel, membrii unui grup minoritar nu sunt izolați de restul organizației și nici nu sunt supuși unor condiții specifice de muncă.

Conceptul de bază al managementului diversității se bazează pe faptul că forța de muncă este formată din persoane care aparțin unor grupuri de oameni care diferă unul de celălalt. Presupunerea abordării managementului diversităţii este că utilizarea acestor diferenţe va crea un mediu productiv, în care fiecare persoană se va simţi apreciată, toate talentele vor fi folosite la maximum şi obiectivele organizaţionale vor fi atinse.

Dacă conceptul de management al diversităţii, în loc de grup, este redus la nivelul individului şi al contribuţiilor acestuia, fiecărei persoane i se poate asigura o pregătire şi oportunităţi care să corespundă pe deplin potenţialului său de dezvoltare, în loc să reducă programul de dezvoltare la clişee şi prejudecăți despre membrii anumitor grupuri minoritare.

3. Ce este discriminarea?

De-a lungul istoriei omenirii, diferite grupuri sociale au fost expuse unui fel de discriminare. Astăzi, discriminarea este cel mai adesea recunoscută prin luarea diferitelor decizii incorecte și formarea de atitudini iraționale bazate pe gen, etnie, rasă, religie, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, stare civilă și familială, proprietate, convingeri politice, caracteristici personale etc. Prin interzicerea discriminării se dorește obținerea egalității.

Conform Legii muncii, discriminarea angajaților la locul de muncă înseamnă discriminarea directă și indirectă a persoanelor care caută un loc de muncă, precum și a persoanelor angajate, cu privire la sex, origine, limbă, rasă, culoarea pielii, vârstă, sarcină, starea de sanatate, adică dizabilitate, naționalitate, religie, stare civilă, obligații familiale, orientare sexuală, convingeri politice sau de altă natură, statut social, statut de proprietate, apartenență la organizații politice, sindicate sau alte caracteristici personale sau sociale.

Discriminarea este un tratament inegal al egalilor sau un tratament egal al persoanelor inegale. Apare ca rezultat al facerii de distincții pentru care nu există o justificare rezonabilă și, de cele mai multe ori, sunt rezultatul unor convingeri greșite pe care le-am dobândit în copilărie.

Activități afirmative în angajare

Planul și programa cursului

1. Conceptul de activități afirmative

 • Conceptul de activități afirmative în angajare
 • Istoricul introducerii activităților afirmative în afaceri
 • Rolul și importanța activităților afirmative în angajare
 • Avantajele și dezavantajele aplicării acțiunilor afirmative

2. Diferite abordări ale egalității și abordarea egalității de șanse

 • Legislație și activități afirmative în angajare
 • Diferite abordări ale egalității
 • O abordare a șanselor egale
 • Probleme de acces la șanse egale

3. Abordarea managementului diversității și compararea cu abordarea egalității de șanse

 • Managementul diversității
 • Dezavantajele abordării managementului diversității
 • Abordarea egalității de șanse vs. managementul diversităţii

4. Conceptul și tipuri de discriminare

 • Ce este discriminarea?
 • Discriminare directă
 • Discriminare indirectă
 • Hărțuire sexuală
 • Victimizare

5. Discriminarea femeilor și a membrilor grupurilor minoritare

 • Discriminarea femeilor
 • Discriminarea împotriva membrilor diferitelor grupuri rasiale și etnice
 • Discriminarea pe motive religioase
 • Discriminarea persoanelor cu dizabilități
 • Discriminarea de vârstă
 • Discriminarea pe baza orientării sexuale

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te