Performance Management

Descrierea cursului

Cursul acoperă modurile de obţinere a unui nivel satisfăcător de productivitate a angajaţilor, atât din partea managerilor, cât şi din partea angajaţilor înşişi.

Scopul cursului

Obiectivul acestui curs este însuşirea de către cursanţi a metodelor şi tehnicilor care să-i ajute să-şi gestioneze performanţele proprii, cât şi pe cele ale subordonaţilor.