Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Relațiile interumane într-o organizație

Într-o organizație relațiile interumane sunt esențiale. Ele reprezintă interacțiunea dintre doi sau mai mulți participanți, aceștia fiind indivizii și grupurile. Valorile organizaționale presupun un anumit tip de comportament sau de condiții de trai care, din punct de vedere personal și social, sunt mai dezirabile pentru un anumit sistem de afaceri, în timp ce normele organizaționale reprezintă măsurile, reglementările și regulile unui sistem de afaceri. Este important de menționat că normele organizaționale se bazează pe valorile sistemului de afaceri. 

Leadershipul este esențial pentru succesul afacerii. Distingem între lideri tranzacționali și transformaționali. Pentru o afacere eficientă și efectivă, sunt foarte importante formarea corectă și echipele funcționale. Definim echipa ca un grup formal ai cărui membri au abilități complementare, care care se angajează să atingă obiective și sarcini comune de lucru pentru care sunt trași la răspundere. În ceea ce privește durata funcționării echipelor, le putem împărți în echipe frecvente și temporare. Principalele etape ale dezvoltării echipelor, respectiv ale începerii activităților sale sunt: etapa de formare, etapa „furtunoasă”, etapa normării, etapa funcționării și etapa desființării. 

Modalitățile de comunicare pot fi asertive, agresive și pasive. Feedbackul este un suport important pentru angajați în timpul planificării aplicării activității, dar și pentru determinarea obiectivelor legate de activitățile ulterioare. Feedbackurile sunt foarte importante, deoarece permit controlul asupra schimbului de mesaje și interacțiunii dintre colegi/superiori și subordonați.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: HR Management.

Descrierea și scopul cursului Relațiile interumane într-o organizație

Într-o organizație relațiile interumane sunt prezentate în acest curs de-a lungul a cinci lecții. Cursul începe cu explicarea noțiunii de relații interumane, apoi continuă cu prezentarea problemelor psihologiei relațiilor interumane, continuă cu prezentarea stilurilor moderne de management. La final ne vom orienta pe dinamica socială a grupurilor și echipelor în organizație, unde se indică importanța creării echipelor, etapele dezvoltării echipelor, precum și avantajele muncii în echipă. De asemenea, la curs explicăm și etapele procesului de rezolvare în grup a problemelor. 

Cursul se încheie cu descrierea modalităților de îmbunătățire a relațiilor interumane în organizație. În plus, cursul indică comportamentul pasiv, agresiv și asertiv la locul de muncă și modul corect de a da feedback cu privire la performanța angajaților. Un feedback echilibrat este prezentat și prin intermediul „tehnicii sandwich” – atât treptat, cât și prin exemple și ilustrații. Team building-ul este esențial pentru relațiile interumane într-o organizație și în acest curs îi prezentăm rolul. Cursul conține exemple și imagini care sunt un ajutor auxiliar în asimilarea lecțiilor. 

Scopul cursului „Relațiile interumane într-o organizație” este de a familiariza cursanții cu noțiunea de relații interumane în organizație și de a le prezenta importanța. Pe lângă asta, cursanții se vor familiariza cu noțiunile și caracteristicile stilurilor moderne de management și cu influența lor asupra relațiilor interumane într-o organizație. De asemenea, vă prezentăm și modelul comportamental de management, precum și managementul virtual, pentru a scoate în evidență importanța acestor modele pentru managementul eficient și efectiv și pentru managementul relațiilor interumane în organizație. 

La acest curs, participanții se familiarizează cu obiectul psihologiei relațiilor interumane la locul de muncă, cu importanța formării echipelor, treptat și ilustrativ. Cursanții vor învăța cum pot să îmbunătățească climatul psihologic din organizație, ce sunt valorile și normele organizaționale, cum să le definească și să le recunoască, cum se recunoaște comportamentul pasiv, agresiv și asertiv la muncă și cum se oferă în mod corect feedbackul la angajați. 

Cursul Relații interumane în organizație vă răspunde la întrebări:

Care sunt relațiile interumane într-o organizație?

Relațiile interumane se fereră la legătura mai strânsă între două sau mai multe persoane. O persoană petrece în medie în jur de opt ore la muncă și practic nu poate să lucreze singur, ci trebuie să comunice cu angajații și cu partenerii de afaceri în legătură cu diferite probleme la locul de muncă. Relațiile interumane reprezintă interacțiunea dintre doi sau mai mulți participanți, iar participanții la interacțiune sunt indivizi și grupuri. Psihologia relațiilor interumane la locul de muncă studiază relațiile dintre persoane din toate domeniile muncii, respectiv este știința care se ocupă cu analizarea comportamentului și a relațiilor dintre persoane la locul de muncă cu scopul de a efectua acțiunile pentru funcționarea eficientă și efectivă a sistemului de afaceri.

Ce este managementul trazacțional, dar cel transformațional?

Când este vorba despre relațiile interumane, există așa-numitul „Model al dinamicii de grup”, care pleacă de la premisa că organizația este alcătuită din grupuri organizate și coordonate. Acest model deosebește două stiluri de management, și anume managementul tranzacțional și cel transformațional. 

Leadershipul tranzacțional este mai mult leadership tradițional și se reflectă în faptul că managerii stabilesc ce trebuie să facă subordonații pentru a atinge obiectivele organizației, definesc sarcinile și distribuie sarcinile subordonaților, apoi îi stimulează și motivează pentru a atinge obiectivele stabilite. De asemenea, se focusează pe rezultate și se adaptează la structura existentă a organizației și măsoară succesul după sistemul de recompensare și pedeapsă al organizației. Pe de altă parte, leadershipul transformațional se referă la liderii care au viziune și energie ca să-și inspire adepții. Ei redefinesc realitatea, împing granițele și prin forța personalității lor își determină urmăritorii să accepte, dar și să creeze inovații.

Cum trebuie să oferim feedback?

Feedbackul este foarte important deoarece permite controlul asupra procesului schimbului de mesaje și interacțiunea dintre colegi / superior și subordonat. De asemenea, este important să menționăm că feedbackul nu trebuie să fie doar critic sau doar încurajator, ci ambele. Persoana va primi critica cel mai bine dacă i se spune astfel: 

  • LAUDĂ (+),
  • CRITICĂ/întrebare (–),
  • SUGESTIE (+).

Astfel, mai întâi trebuie să începem cu laudele și abia apoi cu ceea ce vrem ca persoana să păstreze în comportamentul ei. Apoi urmează critica, respectiv îi aratăm ce nu ne place și aici trebuie să adăugăm că este doar o opinie. Apoi urmează sugestia, respectiv o propunere pentru îmbunătățirea care include optimismul, suportul și încrederea că interlocutorul își va îmbunătăți cu succes aspectele care au fost criticate.

Planul și programa cursului

Modulul 1: Relațiile interumane într-o organizație

  1. Psihologia relațiilor interumane 
  2. Stiluri moderne de management și influența relațiilor interumane în organizație 
  3. Grupuri în organizație și dinamica socială a grupului 
  4. Echipe în organizație 
  5. Îmbunătățirea relațiilor interumane în organizație

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te