Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Marketing intern

În mediul actual foarte turbulent și dinamic, zilnic se duce lupta pentru realizarea avantajului competitiv și menținerea pozițiilor de piață. Din acest motiv, marketingul are un rol important în crearea produselor, dar și a serviciilor oferite pe piață. Când ne gândim la marketing, primul gând este la marketingul orientat pe piața externă a consumatorilor, așa-numitul marketing extern. Marketingul intern a apărut destul de târziu după cel extern.

Consumatorii își creează atitudinile nu doar pe baza unei anumite mărci și a caracteristicilor produsului, ci este creat și pe baza experienței cu organizația, de exemplu fiecare contact cu angajații. Când spunem marketing intern, ne referim la marketingul orientat pe angajați și care sunt tratați ca și cumpărători interni.

Scopul marketingului intern este armonizarea tuturor aspectelor ale sarcinilor din cadrul organizației pentru a alege, menține și motiva cei mai buni angajați. Grupul țintă a marketingului intern sunt angajații, unde comunicarea se desfășoară între angajați și manager. Scopul marketingului intern este ca angajații să observe că pentru dezvoltarea organizației este nevoie de o colaborare reciprocă. Focusul marketingului intern este asupra motivației angajaților să fie orientați către crearea cumpărătorilor loiali, deoarece satisfacția cumpărătorilor depinde de forța de muncă în organizație.

În marketingul intern sunt incluse programele destinate dezvoltării angajaților. Organizațiile aplică diferite măsuri de marketing intern, unde cel mai mult predomină informația și educația. Cele mai bune rezultate pentru crearea unei culturi corporative se obțin prin includerea tuturor angajaților în aplicarea marketingului intern. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Marketing and Marketing Management și HR Management.

Descrierea și scopul cursului Marketing intern

Odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, a fost nevoie de îmbunătățirea afacerilor companiilor pentru ca acestea să supraviețuiască pe piață și să fie competitive. Aplicarea unei noi abordări a muncii pare a fi o necesitate, dat fiind noul mediu de marketing al companiilor. Cert este că în secolul XXI, se acordă mai multă atenție unei abordări noi și moderne, mai complete și mai coezive a marketingului, care depășește conceptul tradițional. Ca segment al noii abordări de marketing, printre altele, s-a remarcat marketingul intern.

Stilul modern de viață impune companiilor nevoia de a-și adapta afacerea la mediul turbulent în care își desfășoară activitatea. Având în vedere că firmele ar trebui să lupte pentru poziția lor pe piață si să obțină un avantaj competitiv, funcțiile de marketing în astfel de condiții au devenit mai importante. Spre deosebire de marketingul extern, marketingul intern este mult mai puțin comun, în ciuda importanței sale pentru afacerile companiei. Scopul marketingului intern este aplicarea cunoștințelor în domeniul marketingului la angajații care sunt priviți ca și consumatori pe piața internă.

Conceptul de marketing intern subliniază faptul că angajații reprezintă prima piață a fiecărei companii. De aceea, trebuie să-și cunoască compania foarte bine, obiectivele pe care aceasta le urmărește, funcția, viziunea și misiunea pe care produsele sau serviciile le oferă utilizatorilor finali de pe piețele externe. Pentru un astfel de succes în afaceri al unei companii, este foarte important să existe un sistem de comunicare dezvoltat. Comunicarea implică relații diferite între oameni și organizațiile pe care oamenii le creează.

După cum se știe deja, pentru a cumpăra sau vinde produse/servicii este necesară stabilirea unei comunicări cu alte persoane. Pentru ca o companie să funcționeze cu succes în același timp este necesar și să  aibă canale dezvoltate și un sistem de comunicare internă. O companie cu o bună comunicare internă are o precondiție mai mare pentru a obține un avantaj competitiv pe piață. Scopul cursului de marketing intern este de a familiariza cursanții cu importanța marketingului intern în companii, precum și de a vedea cum marketingul intern păstrează cei mai buni oameni din cadrul companiei și atinge mai ușor obiectivele organizaționale.

Cursul Marketing intern vă va răspunde la următoarele întrebări

Ce este marketingul intern?

Când spunem marketing, primul lucru care ne vine în minte este marketingul care se concentrează pe piața de consum, sau marketingul extern. Atitudinile consumatorilor pentru o anumită marcă nu se bazează doar pe caracteristicile produselor sau serviciilor, ci se bazează și pe experiența generală a consumatorului cu organizația. Marketingul intern se referă la angajații dintr-o organizație care sunt tratați ca și clienți interni. Coordonarea tuturor aspectelor muncii din cadrul organizației pentru a implementa selecția, motivarea și reținerea celor mai buni angajați din cadrul organizației. Scopul marketingului intern este ca angajații să înțeleagă importanța cooperării reciproce și că aceasta este esențială pentru dezvoltarea organizației. Marketingul intern are ca scop motivarea angajaților pentru a fi orientați spre crearea de consumatori loiali și mulțumiți.

Care sunt elementele mixului de marketing intern?

Marketingul intern include cunoștințele, aptitudinile și metodele de marketing care sunt aplicate pe piața internă (în cadrul companiei) în vederea realizării unui efect sinergic, adică acțiunile angajaților în concordanță cu misiunea, viziunea, strategia și obiectivele organizației.

Termenul mix de marketing înseamnă o combinație de anumite elemente care sunt folosite pentru a atinge obiectivele organizaționale și pentru a satisface nevoile și dorințele clienților. Mixul de marketing intern constă din patru componente de bază:

 • produse (educație, programe, informații, politici și cercetări destinate angajaților);
 • prețuri (costuri de educație, trucuri de realizare a programelor interne, salarii);
 • promoții (publicitate internă, vânzări interne, sistem de comunicare internă);
 • distribuție (parte a organizației în care sunt implementate anumite politici, servicii și programe).

Instrumentele de bază ale managementului companiei pentru motivarea și creșterea satisfacției angajaților în vederea realizării celei mai bune calități a serviciilor sunt: ​​coordonarea internă, recompensele strategice, educația și formarea angajaților, comunicarea internă, mediul fizic, sistemul de motivare și structura organizatorică.

Care este semnificația comunicării interne?

Comunicarea internă este comunicarea care are loc în cadrul companiei. Pentru ca o companie să funcționeze cu succes este necesar să existe un sistem dezvoltat și canale de comunicare internă dezvoltate. O bună comunicare internă permite companiei să obțină un avantaj competitiv pe piață. Comunicarea internă înseamnă comunicarea între managerii seniori și juniori, manageri și angajați, precum și între angajații înșiși. Nevoia de comunicare internă apare în fiecare organizație. Comunicarea internă evită zvonurile și încurajează motivația angajaților. Obiectivele comunicării interne sunt:

 • transmiterea de instrucțiuni și informații de la cel mai înalt nivel de conducere la cel mai de jos, către alți angajați;
 • informarea angajaților despre dezvoltare, strategie și procesele companiei;
 • solicitarea de păreri de la angajați despre companie;
 • motivarea angajaților să lucreze atât ca indivizi, cât și ca echipă.
Oamenii frecventează cursul marketing intern

Planul și programa cursului

1. Noțiunea și dezvoltarea marketingului intern

 • Obiectivele de bază ale marketingului intern și extern

2. Mix de marketing de marketing intern

 • Noțiunea de marketing intern,
 • Elemente ale mixului de marketing intern,
 • Relația dintre marketingul intern și cel extern,

3. Componentele marketingului intern

 • Șapte componente majore ale marketingului intern

4. Importanța comunicării interne pentru marketingul intern

 • Noțiunea de comunicare internă,
 • Obiectivele comunicării pe internet,
 • Avantaje și dezavantaje

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te