Planul şi programa - Marketing and Marketing Management

Programa Marketing and Marketing Management vă oferă toate cunoştinţele de care aveţi nevoie în domeniul marketingului. Programa este în conformitate cu cel mai bun institut european de marketing.

Familiarizaţi-vă cu competenţele şi tehnicile pe care le aplică cei mai buni experţi


Pentru a afla mai multe despre fiecare obiect de studiu, daţi clic pe linkul corespunzător:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS 
Fond
Obligatoriu/Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul  6 Obligatoriu
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri  6 Obligatoriu
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Opţional
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Opţional
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Obligatoriu
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing  3  Obligatoriu
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Obligatoriu
Strategic Marketing / Marketing strategic 3 Obligatoriu
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Obligatoriu
Digital Marketing  6 Obligatoriu
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Obligatoriu
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Obligatoriu
Applied Marketing / Marketingul aplicat 6 Obligatoriu
Branding 6 Obligatoriu
Integrated Marketing Communication / Activități de marketing integrat 6 Obligatoriu
Services Marketing / Marketingul în prestări de servicii 6 Obligatoriu
International Marketing / Marketing internațional 6 Obligatoriu
Business to Business Marketing  3 Obligatoriu
Internal Marketing / Marketing intern 3 Obligatoriu
Social Marketing / Marketing social 6 Obligatoriu
SALES    
Personal Sales / Vânzări personale 3 Opţional
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Obligatoriu
Customer Relationship Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
Complaint Management / Gestionarea plângerilor și reclamațiilor 3 Opţional
Marketing Techniques for Sales Improvement / Tehnici de marketing în scopul promovării vânzării 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
Corporate Finance  12 Opţional
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Obligatoriu
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Racio Numbers / Indicatori financiari 6 Opţional
Stock Market / Operațiuni bursiere 6 Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Opţional
Accounting / Contabilitatea 9 Opţional
International Economics / Economia internațională 6 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Leadership 3 Opţional
Change Management / Managementul schimbării 3 Opţional
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri 6 Opţional
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Opţional
Supply Chain Management / Managementul lanțului de aprovizionare  3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6 Opţional
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Opţional
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Operations Management / Managementul operațional 6 Opţional
Managing Stakeholders Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor 3 Opţional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resource Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Opţional
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Opţional
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Opţional
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Human Resource Monitoring and Development / Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajaților  3 Opţional
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Opţional
Organization Psychology / Psihologia organizațională 6 Opţional
Mobbing 3 Opţional
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Opţional
Unionized and Non-unionized Work Environment / Sindicatele și organizarea muncii 3 Opţional
Job Analysis / Analiza postului 3 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
Investment Management / Managementul investițiilor 6 Opţional
MS Project 6 Opţional
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 6 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Advertising 3 Obligatoriu
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 9  Obligatoriu
Event Management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 3 Opţional
Corporate Identity / Identitate corporativă 3 Opţional
Corporate Communications / Comunicare corporativă 3 Opţional
Public Relations in Crisis Situations / Relații publice în situații de criză 6 Opţional
Media Relations / Relații cu media 6 Opţional
Sponsorship / Sponsorizare 3 Opţional
Lobbying 3 Opţional
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Opţional
Online Public Relations / Relații publice online 6 Opţional

 

PERSONAL SKILLS

PERSONALITY    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 6 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY     
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri 9 Opţional
Information Management / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
IT USER SKILLS    
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft Access 12 Opţional
Microsoft PowerPoint 6 Obligatoriu
Microsoft Outlook  4 Opţional
ENGLISH*    
English Starter 36 Obligatoriu
English Elementary 36 Obligatoriu
English Pre-Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Upper Intermediate Level 36 Obligatoriu
Business English 24 Opţional
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
German Language A1, Limba germană A1 36 Bonus
German Language A2, Limba germană A2 36 Bonus

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2020/21 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.