Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Planul şi programa – Public Relations

Programul Public Relations oferă cunoştinţele necesare pentru comunicarea eficientă cu publicul ţintă şi pentru formarea unei imagini pozitive a companiei. Relaţiile publice se folosesc pentru a influenţa opinia publică, iar obiectivul dumneavoastră, în calitate de PR Manager, este să schimbaţi opinia publică, să formaţi o opinie acolo unde aceasta nu există sau să consolidaţi opinia publică deja formată.

Asimilaţi competenţele de comunicare pe care le posedă cei mai buni manageri de relaţii publice.

Pentru a afla mai multe detalii despre fiecare obiect de studiu, daţi click pe linkul corespunzător:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS 
Numărul de ore
Obligatoriu / Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul 6 Opţional
Business Start-up /  Inițierea unei afaceri 6 Opţional
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Obligatoriu
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Opţional
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Opţional
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
Advertising 3 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing  3  Opţional
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Opţional
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Digital Marketing  6 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Opţional
Branding 6 Opţional
Promotial Marketing / Marketing promoțional 3 Opţional
International Marketing / Marketingul internațional 6 Opţional
SALES    
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Opţional
Customer Relationship Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
Complaint Management / Gestionarea plângerilor și reclamațiilor 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Opţional
Financial Management  12 Opţional
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Ratio Numbers / Indicatori financiari 6  Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6  Opţional
Accounting / Contabilitatea  12  Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Management Basics / Bazele managementului 6 Opţional
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Leadership 3 Opţional
Crisis Management 3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului  3 Opţional
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Opţional
Conflict Management 3 Opţional
Operations Management / Managementul operațional 6 Opţional
Managing Stakeholders Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor
3 Opţional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Opţional
Human Resouce Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Opţional
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Opţional
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă  3 Opţional
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajaților 3 Opţional
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Opţional
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Work Analysis / Analiza postului 3 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Opţional
Project Management Software Package, MS Project 6 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
Project Management Methods and Technics / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
Blockchain Technologies 3 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 6  Obligatoriu
Public Relations in Crisis Situations / Relații publice în situații de criză 6 Obligatoriu
Media Relations / Relațiile cu media 6 Obligatoriu

Internal Public Relations / Relații publice interne

6 Obligatoriu
Event Management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 6 Obligatoriu
Corporate Identity / Identitate corporativă 6 Obligatoriu
Corporate Communications / Comunicarea corporativă 3 Obligatoriu
Market Public Relations / Relații de piață cu publicul 3 Obligatoriu
Sponsorship / Sponsorizarea  3 Obligatoriu
Lobbying 3 Obligatoriu
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Obligatoriu

Online Public Relations / Relații publice online

6 Obligatoriu
IT USER SKILLS    
Basics of computer use/ Bazele utilizarii calculatorului 10 Opţional
Basics of using the Internet/Bazele utilizării internetului 4 Opţional
Image processing/Prelucrarea fotografiilor 12 Opţional
Website processing/Prelucrarea paginilor de internet 12 Opţional
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft PowerPoint 12 Opţional
LIMBA STRĂINĂ, FOREIGN LANGUAGE*    
English (Starter/Elementary) 36 Obligatoriu
English (Pre-Intermediate Level/Intermediate Level/Upper Intermediate Level) 36 Obligatoriu
Business English* 24 Opţional
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
Limba germană (Nivel A1 / Nivel A2 )* 36 Bonus
Limba germană (Nivel B1 / Nivel B2)* 36 Bonus
Limba germană (Nivel C1)* 36 Bonus
Cursul Business Deutsch* 21 Opţional
LUCRARE FINALĂ, FINAL PAPER fond  Obligatoriu / Opţional
Lucrare finală – Plan de afaceri / Final Paper – Business Plan *** 15 Opţional

 

+PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Ca parte a pregătirii dvs. la Cambridge Business Program, primiți și un pachet unic de abilități profesionale – Program de dezvoltare personală, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre profesioniștii din afacerea dvs. Detalii despre acest program pot fi găsite pe această pagină, tot aici puteți consulta planul și programul:
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM    
TRANSVERSAL SKILLS    
Self-awareness and self-confidence/ Conştiinţa de sine şi încrederea în sine 3 Opţional
Self-motivation and motivation of others/ Automotivația și motivația altora 3 Opţional
Interpersonal skills/Abilități interpersonale 3 Opţional
Adaptation skills/Abilități de adaptare 3 Opţional
Logical / creative / critical thinking/Părere logică/creativă/critică 3 Opţional
Judgment and analytical-research skills/Judecata și abilitățile de cercetare analitică 3 Opţional
Counseling, coaching and training skills/Abilități de sfătuire, couching și training 3 Opţional
Defining a career goal and individual action plan/Definirea obiectivului de carieră și planul individual de acțiune 3 Opţional
Team work/Muncă de echipă 3 Opţional
PERSONAL SKILLS    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 3 Opţional
Intelligence/Inteligența 3 Opţional
Principles of enrichment and investment/Principiile de îmbogăţire şi de investiţii 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY    
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  6 Obligatoriu
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
CERTIFICATION 3 Opţional

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

*** Cursul Lucrare finală – Plan de afaceri îl frecventează doar cursanții DL.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te