Planul şi programa – Financial Management

Programa Financial Management este destinată tuturor persoanelor care vor să-şi îmbunătăţească competenţele în domeniul finanţelor şi gestionării fluxurilor de numerar din cadrul companiei. Programa abordează atât chestiuni strategice, cât şi operative de gestionare a finanţelor în companie.

Familiarizaţi-vă cu toate competenţele şi tehnicile pe care le aplică cei mai buni.

Pentru a afla mai multe detalii despre fiecare obiect de studiu, daţi click pe linkul corespunzător:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS 
Fond
Obligatoriu/Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul  6 Obligatoriu
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Opţional
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Opţional
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing 3 Opţional
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Opţional
Strategic Marketing / Marketing strategic 3 Opţional
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Opţional
International Marketing / Marketingul internațional 6 Opţional
SALES    
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Obligatoriu
Customer Relationships Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
EU Economy / Economia Uniunii Europene 3 Obligatoriu
Corporate Finance  12 Obligatoriu
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Obligatoriu
Microeconomics / Microeconomia 12 Obligatoriu
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Obligatoriu
International Economics / Economia internațională 6 Obligatoriu
Ratio Numbers / Indicatori financiari 6 Obligatoriu
Stock Market / Operațiuni bursiere 6 Obligatoriu
Financial Institutions / Instituții financiare 12 Obligatoriu
International Finance  6 Obligatoriu
Foreign Trade / Comerț exterior 6 Obligatoriu
E-banking 3 Obligatoriu
Financial Risk Management  6 Obligatoriu
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6  Obligatoriu
Accounting / Contabilitatea 9 Obligatoriu
Securities  9 Obligatoriu
Finance and Investment analysis  12 Obligatoriu
Mergers and Acquisitions  3 Obligatoriu
Financial Mathematics and Business Statistics / Matematica financiară și statistica de afaceri 12 Obligatoriu
 PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
Investment Management / Managementul investițiilor 6 Opţional
MS Project 6 Opţional
Project Mangement Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
Team Management / Managementul echipelor în proiecte 3 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Resource Planning and Management / Planificarea și managementul resurselor 6 Opţional
Leadership 3 Opţional
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri 6 Opţional
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6 Opţional
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Opţional
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri  6 Opţional
Operations Management / Managementul operațional 6 Opţional

Managing Stakeholder Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor

3 Opţional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resource Planning and Selectioin / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Opţional
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Opţional
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Opţional
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Human Resource Monitoring and Development / Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajaților  3 Opţional
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Opţional
Organizational Psychology / Psihologia organizațională 6 Opţional
Mobbing 3 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Opţional
Unionized and Non-unionized Work Environment / Sindicatele și organizarea muncii 3 Opţional
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Job Analysis / Analiza postului 3 Opţional
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 6 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 6 Obligatoriu

PERSONAL SKILLS

PERSONALITY    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 6 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opțional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY     
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  9 Opţional
Information Management / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
IT USER SKILLS    
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft Access 12 Opţional
Microsoft PowerPoint 6 Obligatoriu
Microsoft Outlook 4 Opţional
ENGLISH*    
English Starter 36 Obligatoriu
English Elementary 36 Obligatoriu
English Pre-Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Upper Intermediate Level 36 Obligatoriu
Business English 24 Opţional
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
German Language A1, Limba germană A1 36 Bonus
German Language A2, Limba germană A2 36 Bonus

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2020/21 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.