Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Managementul riscului financiar

Studiul managementului riscului începe după al Doilea Război Mondial. Managementul riscului a fost mult timp asociat cu utilizarea asigurărilor bazate pe piață pentru a proteja persoanele și companiile împotriva diferitelor pierderi legate de accidente. Alte forme de management al riscului (alternative la asigurarea de piață) au aparut în anii ‘50 ai secolului trecut, când asigurarea de piață era considerată foarte costisitoare și insuficientă pentru a proteja împotriva riscului pur. Utilizarea instrumentelor derivate ca instrumente de management al riscului a început în anii ‘70, iar acestea au început să fie utilizate pe scară largă zece ani mai târziu, când companiile și-au intensificat managementul riscului financiar. Reglementarea internațională a riscurilor a început în 1980.

Managementul riscului este un termen asociat cel mai adesea cu companiile mari, deoarece este esențial pentru supraviețuirea acestora pe piață. Prin definiție, managementul riscului este procesul de înțelegere, analiză și determinare a riscurilor potențiale pentru a asigura atingerea obiectivelor. Managementul riscului poate primi suficientă atenție într-o entitate de afaceri doar dacă directorii de nivel superior îl susțin. Testarea de stres și strategiile de construire a scenariilor pot ajuta organizațiile să înțeleagă impactul scenariilor grave, dar probabile, pentru a se pregăti pentru evenimente neașteptate.

Opiniile și preocupările managerilor devin mai puțin importante atunci când apare o oportunitate de profit. Trebuie să existe un echilibru între realizarea de profit și managementul riscului. Companiile ar trebui să aibă o viziune la nivel de firmă asupra riscurilor și să integreze și să reunească riscurile.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Financial Management și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea si scopul cursului Managementul riscului financiar

Cursul Managementul riscului financiar constă dintr-un modul și patru lecții. În prima lecție este prezentat conceptul de risc și managementul riscului în general. Sunt prezentate pe scurt tipurile de bază de risc și importanța managementului riscului. Următoarea lecție abordează conceptul de risc financiar, iar tipurile de bază ale riscurilor financiare sunt prezentate acolo. În următoarea lecție vom vorbi despre metodele de bază ale managementului riscului financiar, adică asigurarea riscului financiar, managementul activelor și pasivelor, precum și hedging-ul. În ultima lecție, participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre problema riscului de portofoliu și diversificare. Prezintă factorii de bază care afectează riscul portofoliului și ratele de rentabilitate așteptate, precum și esența diversificării.

Scopul cursului este de a familiariza participantul cu elementele de bază ale riscului financiar și metodelor de management al riscului financiar, precum și cu esența riscului de portofoliu și a diversificării. La curs veți înțelege importanța managementului riscului, care ajută companiile și persoanele fizice să se pregătească pentru evenimente neașteptate. Deși nu este posibil să se planifice pentru toate evenimentele potențiale, se poate încerca să se minimizeze efectele unor situații riscante date. Familiile sunt, de asemenea, protejate de managementul riscului financiar. Dacă apar niște situații neprevăzute (pierderea jobului, boala, decesul etc.), dacă aceste situații au fost gândite la timp, familia va fi îngrijită și nu va rămâne cu datorii sau dificultăți financiare. Managementul riscului financiar protejează și situația financiară. Starea financiară va fi mai sigură dacă există un plan de urgență.

Mulți factori pot afecta stabilitatea financiară, iar prin managementul riscului este posibil să fiți pregătiți pentru astfel de schimbări. Cu managementul riscului financiar se pot înfrunta furtunile de afaceri cu o cantitate controlată de daune. Cele de mai sus pot indica, de asemenea, de ce managementul riscului este important pentru afaceri. Într-un mediu corporativ, strategiile de management al riscului ajută la protejarea companiei în ansamblu, precum și a angajaților acesteia, de dificultăți financiare neașteptate. Pregătindu-se pentru scenarii specifice, compania va putea depăși cu ușurință crizele.

Cursul Managementul riscului financiar vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce reprezintă termenii certitudine, risc și incertitudine?

Certitudinea este o situație în care toate faptele referitoare la starea naturii sunt cunoscute și este posibil să se prezică toate soluțiile posibile.

Riscul este o situație din viitor în care starea naturii este necunoscută, dar există dovezi obiective și empirice despre aceasta, adică există mai multe soluții alternative (stări ale viitorului) cu o probabilitate cunoscută de apariție.

Incertitudinea este și o situație de viitor în care starea naturii este necunoscută, precum și toate informațiile pe baza cărora ar putea fi atribuite probabilitățile corespunzătoare de apariție a anumitor stări. Este, așadar, o situație cu mai multe soluții, dar în acest caz nu știm care dintre ele se va realiza.

2. Ce este riscul de lichiditate?

Riscul de lichiditate reprezintă posibilitatea ca organizația să nu aibă suficiente active lichide pentru a stinge obligațiile scadente sau să apară ieșiri neașteptate de active lichide. Cu această categorie de risc, organizația se confruntă cu două probleme – o lipsă de active lichide sau incapacitatea de a mobiliza active lichide pe piață. În acest sens, unii autori, în locul termenului de „risc de lichiditate”, folosesc termenul de „risc de lichiditate în ceea ce privește asigurarea activelor”.

Riscul de lichiditate (liquidity risk) înseamnă atât riscul de lichiditate de finanțare (funding liquidity risk), cât și riscul de lichiditate al activelor (asset liquidity risk).

Riscul de lichiditate de plată este asociat cu deteriorarea capacității companiei de a-și plăti în mod corespunzător obligațiile de afaceri, precum și de a compensa retragerea (răscumpărarea) acțiunilor de la foștii săi acționari.

Riscul de lichiditate al activelor, adesea prescurtat ca risc de lichiditate, este o situație în care o companie nu își poate colecta integral creanțele.

Riscul de lichiditate este tratat ca un risc major atunci când lipsa de lichiditatea pe scară largă duce la falimentul organizației. Mai mult, cazurile de lipsă de lichiditate extremă sunt de obicei rezultatul asumării altor riscuri.

3. Care sunt tipurile de bază de instrumente financiare derivate?

Forward este cel mai simplu tip de instrument financiar derivat. Reprezintă un contract clasic cu termen. Este un contract de vânzare în care cumpărătorul și vânzătorul sunt de acord, adică își exprimă voința cu privire la livrarea unei anumite cantități și calitate a bunurilor la o dată precis specificată în viitor. Prețul la care se va face achiziția este convenit în prealabil. Existența forward-urilor este legată de distincția între două tipuri de piețe: piețe spot, cash, în care plata se face imediat sau în cel mai scurt timp posibil, și piețe forward, în care calculul, plata și livrarea se fac până la o anumită dată în viitor.

Futures este similar cu forward în esența lui. Unii autori îl consideră chiar o variantă de forward, deoarece futures provine din forward. Futures este, de asemenea, o expresie a voinței dintre două părți cu privire la un activ, preț și livrare și plată viitoare. Cu futures, cumpărătorul și vânzătorul semnează un contract de vânzare, la un preț prestabilit, dar nu se face nicio plată până în momentul viitor în care bunurile sunt livrate cumpărătorului. Contractul definește și termenii de livrare și, numai atunci când acești termeni sunt îndepliniți, plata are loc.

Opțiunea este orice contract care dă uneia dintre părțile contractante dreptul de a cumpăra sau de a vinde ceva. Opțiunile îi conferă titularului puterea legală de a face ceva, dar nu și obligația de a face același lucru. Deci, o opțiune este un drept, dar nu o obligație, de a cumpăra sau vinde un anumit activ la un preț predefinit la o anumită dată în viitor.

Managementul riscului financiar

Planul și programa cursului Managementul riscului financiar

1. Conceptul de risc și managementul riscului

 • Conceptul de management al riscului

2. Conceptul de risc financiar

 • Risc de piață
 • Risc de credit
 • Risc de lichiditate
 • Risc de plată
 • Risc de țară

3. Managementul riscului financiar

 • Asigurare de risc financiar
 • Gestionarea activelor și pasivelor
 • Utilizarea titlurilor de valoare derivate pentru reducerea riscurilor financiare
 • Hedging

4. Risc de portofoliu și diversificare

 • Risc de portofoliu
 • Riscurile și rentabilitatea portofoliului companiei
 • Diversificarea

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te