Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Fuziuni și achiziții

Fuziunile și achizițiile reprezintă unirea a două sau mai multe companii într-o nouă companie sau corporație. Scopul este realizarea sinergiei – companiile asociate să obțină rezultate mai bune decât ar obține acționând individual. O fuziune se referă la o situație în care două companii de aproximativ aceeași dimensiune se unesc și devin parteneri egali într-o nouă afacere. Într-o achiziție, o companie cumpără o altă companie și o încorporează în afacerea sa.

Fuziunile și achizițiile se referă la o serie de aspecte cheie ale afacerii – juridice, de afaceri, financiare, resurse umane, proprietate intelectuală etc. Diferența cheie dintre o fuziune și o achiziție este modul în care are loc fuziunea – este posibil ca două companii să se combine într-una și să creeze o nouă companie, sau ca o companie să o preia cealaltă.

Motivele fuziunilor și achizițiilor sunt legate de numeroase avantaje pe care le realizează acest tip de prezență pe piață, iar drept cele mai semnificative le putem evidenția: economia de scară, creșterea cotei de piață, reducerea concurenței, creșterea eficienței și diversificarea ofertei.

Există diferite tipuri de fuziuni și achiziții, cum ar fi cele verticale, orizontale, conglomerate, și se pot referi la fuziunea acțiunilor sau a activelor. Cu siguranță, activitățile de fuziune și achiziție implică anumite riscuri, așa că analiștii ar trebui să abordeze cu atenție procesul de evaluare a justificării unor astfel de activități de afaceri.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, Financial Management și International Business.

Descrierea și scopul cursului Fuziuni și achiziții

Cursul Fuziuni și achiziții începe cu o explicație a acestor doi termeni și evidențiind diferențele cheie dintre ei, cu scopul de a le delimita cât mai bine posibil. Fuziunile și achizițiile pot fi clasificate în funcție de faptul dacă companiile care fuzionează sunt din aceleași industrii sau din industrii diferite, astfel încât cursul explică conceptele de fuziuni și achiziții orizontale, verticale și conglomerate. Apoi cursul indică conceptele de achiziție de acțiuni și achiziție de fonduri.

În plus, cursul abordează explicarea motivelor cheie pentru care companiile decid să-și continue afacerea prin fuziuni și achiziții, cum ar fi sinergia, efectele fiscale și profitarea de oportunități de afaceri favorabile. O atenție deosebită este acordată avantajelor precum economiile de scară, economiile de integrare verticală și combinarea resurselor complementare.

Cea mai mare parte a cursului este dedicată explicării fiecăreia dintre etapele procesului de fuziuni și achiziții. Această parte a cursului începe cu prima etapă – etapa creării unui plan de afaceri, care include o serie de activități precum determinarea domeniilor în care compania ar trebui să concureze, definirea modului în care compania ar trebui să concureze, definirea evaluării companiei, definirea misiunii, definirea obiectivelor și alegerea strategiei. Cursul definește apoi următoarea etapă – crearea unui plan de achiziții, care se concentrează pe aspecte tactice și operaționale. Ultima lecție abordează etapele rămase ale procesului de fuziune și achiziție – procesul de căutare a candidaților de preluare, procesul de selecție, inițierea contactului cu compania țintă și negocierea și închiderea.

Scopul cursului Fuziuni și achiziții este de a oferi participanților o introducere detaliată a acestor forme de afaceri de pe piață, precum și motivele cheie ale creării lor, precum și numeroase tipuri în funcție de activitățile companiilor care fuzionează, respectiv care fac preluarea. Se tinde spre clarificarea motivelor, adică a numeroaselor avantaje care se realizează prin acest mod de a face afaceri. De asemenea, participanții doresc să se apropie și să explice fiecare dintre etapele procesului de fuziune și achiziție, începând cu crearea unui plan de afaceri și crearea unui plan de achiziție, prin procesul de căutare a candidaților, până la etapa de închidere.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este o fuziune?

O fuziune este un acord în care două companii își combină în mod egal activele și pasivele cu scopul de a forma o singură companie, adică de a obține un anumit beneficiu financiar. Fuziunile pot fi orizontale – atunci când două companii care erau concurenți fuzionează; verticale – atunci când două companii care operează în aceeași industrie, dar la niveluri diferite ale lanțului de aprovizionare fuzionează; și conglomerate – atunci când companiile care fuzionează sunt implicate în activități comerciale independente și nu sunt într-o relație cumpărător-vânzător.

Din punct de vedere juridic, o fuziune poate fi legală sau subsidiară.

O fuziune legală există atunci când o companie preia o alta într-un mod prevăzut de legislația unei anumite țări. O fuziune subsidiară există atunci când societatea achiziționată devine o sucursală a companiei mamă.

2. Ce este o achiziție?

O achiziție este definită ca o tranzacție în care o companie cumpără o parte sau toate acțiunile sau activele unei alte companii. Achiziția are loc din mai multe motive: străduința de a reduce barierele de intrare, obținerea puterii de piață, obținerea de noi competențe și resurse, acces la capital și idei noi etc. Desigur, există și părți mai puțin bune, deoarece poate exista o întâlnire a diferitelor culturi corporative sau un conflict în obiectivele companiei. La fel ca fuziunea, achiziția poate fi orizontală, verticală și conglomerată.

De asemenea, putem distinge între achiziția de acțiuni, care este o modalitate de preluare a unei alte companii prin cumpărarea acțiunilor sale cu drept de vot, și achiziția de active, care este preluarea unei alte companii prin achiziționarea majorității sau a tuturor activelor.

3. Care sunt etapele procesului de fuziuni și achiziții?

Procesul de fuziuni și achiziții, adică construcția de fuziuni și achiziții, începe cu crearea unui plan de afaceri, crearea unui plan de achiziții și căutarea candidaților pentru preluare. La căutarea de candidați, este important să se ia în considerare criteriile primare, care se referă la activitatea și dimensiunea tranzacției. În continuare, este important de luat în considerare strategia de găsire a candidaților, care presupune utilizarea diferitelor baze de date, agenții, firme de audit etc. Aceasta este urmată de un proces de selecție, care include o listă de potențiali candidați cărora li se aplică criterii suplimentare sau secundare pentru a-l restrânge. Se inițiază contactul cu firma selectată, în care se discută valoarea și se stabilește documentația juridică prealabilă. În procesul final, se efectuează negocierea prețului de achiziție, revizuirea obligațiilor și determinarea limitărilor.

Oamenii de afaceri se strâng mâna - fuziuni și achiziții de succes

Planul și programa cursului

1. Principalele noțiuni de fuziuni și achiziții

 • Fuziune orizontală
 • Fuziune verticală și conglomerată
 • Achiziție de actiuni
 • Achiziție de active

2. Motivele și obiectivele fuziunilor și achizițiilor

 • Economia de scară
 • Economia integrării verticale
 • Combinarea resurselor complementare

3. Etapele inițiale ale procesului de fuziuni și achiziții

 • Crearea unui plan de afaceri pentru achiziții

4. Alte etape ale procesului de fuziuni și achiziții

 • Căutarea de candidați pentru preluare
 • Verificare
 • Inițierea contactului
 • Negociere și închidere

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te