UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Afaceri valutare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Piața valutară poate fi definită ca piața în care sunt tranzacționate mijloace de plată străine (valute străine). Pe piața valutară, cererea și oferta se întâlnesc, adică se cumpără și se vând valute și se formează cursul de schimb, ținând cont că cererea și oferta nu sunt niciodată echilibrate. Cursul de cumpărare va fi un indicator al câtor unități dintr-o monedă trebuie vândute pentru a cumpăra o unitate dintr-o altă monedă, în timp ce cursul de vânzare va fi un indicator al câtor unități dintr-o monedă vor fi cumpărate dacă o unitate dintr-o altă monedă este vândută. Marja dintre rata licitată și rata cerută se numește spread.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt infracțiuni care au numeroase consecințe negative. Spălarea banilor presupune disimularea banilor dobândiți ilegal și injectarea acestora în fluxuri legale, prezentându-i drept bun dobândit legal. De obicei, constă din trei faze – faza de investiție, faza de disimulare și faza de integrare. Faza de investiție presupune că banii dobândiți ilegal sunt investiți pentru prima dată într-o anumită instituție financiară sau sunt utilizați pentru achiziționarea unei anumite proprietăți. Faza de disimulare se realizează după ce numerarul a fost convertit într-un depozit bancar, în timp ce în faza de integrare banii ilegali reintră în fluxurile economice legale.

În multe țări, legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului definește că numeroși creditori, precum băncile, auditorii și companiile de asigurări, sunt obligați să implementeze anumite măsuri pentru a preveni aceste acțiuni ilegale. În cazul în care anumite tranzacții le sunt ciudate, acești creditori au obligația de a transmite date despre tranzacție sau despre persoana care efectuează tranzacția către autoritatea de prevenire a spălării banilor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: HR Management, Sales and Sales Management și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Operațiuni valutare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Cursul „Operațiuni valutare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului” începe cu un modul care pune accent pe o explicație detaliată a conceptului și conceptelor cheie ale operațiunilor valutare. Participanților li se explică importanța pieței valutare, funcțiile și sarcinile acesteia, precum și condițiile prealabile pentru existența și funcționarea acesteia. Se referă la diferite joburi care pot fi efectuate pe piața valutară, precum și la tipurile de plăți în valută.

Următorul modul, care abordează tema spălării banilor, explică cum are loc spălarea banilor, ce tehnici sunt folosite și la ce consecințe duce. O atenție deosebită se acordă fazei de spălare a banilor – faza de investiții, faza de disimulare și faza de integrare, precum și reglementărilor internaționale pentru prevenirea spălării banilor. Cursul menționează, de asemenea, unele dintre cele mai comune metode de spălare a banilor prin sectorul imobiliar.

Ultimul, al treilea modul, pune accent pe finanțarea terorismului. Cursul oferă o imagine de ansamblu asupra etapelor prin care se realizează acest tip de finanțare, iar o parte deosebit de importantă a acestui modul este legată de prevenirea acestuia. Acțiunea privind detectarea și prevenirea finanțării terorismului se realizează prin numeroase standarde internaționale, precum Convenția internațională pentru reprimarea finanțării terorismului. O secțiune specială din acest modul este dedicată apărării statului împotriva finanțării terorismului. De asemenea, sunt abordate diferite tipuri de riscuri și managementul acestora, precum și rolul și importanța serviciului de informații financiare. În curs sunt enumerate și exemple din practică, care își propune să aducă aceste concepte mai aproape de participanți.

Scopul cursului „Afaceri valutare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului” este de a aduce participantul mai aproape de modul în care funcționează afacerile valutare, adică de a-l familiariza cu caracteristicile de bază ale pieței valutare, precum și cu tipurile de afaceri valutare și plățile în afaceri valutare. În plus, scopul este de a familiariza participanții cu conceptele de spălare a banilor și finanțare a terorismului, etapele acestor procese, precum și cu legile și reglementările care se aplică pentru prevenirea acestora. Scopul este ca participanții să dobândească cunoștințele necesare pentru a recunoaște tranzacțiile legate de acest tip de activitate ilegală.

Cursul Afaceri valutare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului vă va răspunde la următoarele întrebări

1. Ce sunt afacerile valutare?

Afacerile valutare se referă la un set de reglementări, instituții, principii și instrumente care definesc tranzacțiile valutare între entități economice și alte entități din comerțul cu mărfuri și non-mărfuri în țară și în străinătate. Instrumentele utilizate în afaceri valutare sunt cecurile, cambiile, scrisorile de credit și cardurile de plată. Scopul afacerilor valutare este de a permite și încuraja comerțul internațional și mișcarea internațională a capitalului și se desfășoară fără nicio limitare în ceea ce privește spațiul și timpul.

Afacerile valutare pot fi privite ca atare într-un sens mai restrâns și mai larg. Într-un sens mai restrâns, afacerile valutare implică tranzacții între bănci la efectuarea plăților în străinătate, aprobând suma de valută în contul clientului la un corespondent străin. Într-un sens mai larg, afacerile valutare includ comerțul cu mijloace străine de plată, cum ar fi cambia, cecurile și valuta.

2. Ce înseamnă spălarea banilor?

Spălarea banilor este ascunderea unui mijloc ilegal prin care s-a obținut un anumit beneficiu – bani sau proprietate. Infractorii sau un grup infracțional organizat tind să ascundă activitățile ilegale pe care le desfășoară și, prin urmare, efectuează tranzacții care ar face ca banii sau activele să pară dobândite în mod legal. Se întâmplă adesea ca banii să fie transferați dintr-un loc în altul, din cont în cont, să își schimbe forma, iar numeroase tranzacții bancare și economice se străduiesc să-i includă în fluxurile financiare legale.

Spălarea banilor implică de obicei transferul de active, adică conversia, prezentarea falsă a datelor despre active, precum și achiziția și utilizarea bunurilor dobândite prin activități infracționale.

De obicei, spălarea banilor este prezentă în țările în care sistemele de control intern nu funcționează, precum și în țările în tranziție. Țările care au taxe mici, unde procedurile sunt simple și care garantează protecția vieții private, sunt deosebit de potrivite pentru aceste activități ilegale și sunt numite paradisuri fiscale.

3. Cum se poate influența prevenirea finanțării terorismului?

Există numeroase măsuri care sunt adoptate și aplicate pentru suprimarea finanțării terorismului. Având în vedere că atât spălarea banilor, cât și finanțarea terorismului sunt probleme prezente în întreaga lume, lupta împotriva acestora necesită afaceri și cooperare internațională, adică definirea standardelor internaționale și a măsurilor legale. Așa este Convenția Internațională pentru Reprimarea Terorismului, care definește finanțarea terorismului drept infracțiune penală specială, precizează obligația de a îmbunătăți cooperarea cu alte state membre și de a acorda asistență juridică internațională.

De asemenea, ONU are o influență semnificativă în lupta împotriva terorismului, care emite declarații și convenții ce oferă linii directoare pentru cea mai eficientă luptă împotriva terorismului. În plus, băncile, casele de schimb valutar autorizate, auditorii, persoanele care intermediază în tranzacții imobiliare și persoanele care prestează servicii de contabilitate sunt obligate să pună în aplicare măsurile prevăzute de lege pentru depistarea și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Afaceri valutare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Planul și programa cursului

1. Afaceri valutare

  • Conceptul de afaceri valutare
  • Piața valutară
  • Locuri de muncă pe piața valutară
  • Tipuri de plăți în valută

2. Spălare de bani

  • Spălare de bani
  • Etapele spălării banilor – etapa de investiții, etapa de disimulare, etapa de integrare
  • Spălarea banilor prin sectorul imobiliar

3. Finanțarea terorismului

  • Finanțarea terorismului
  • Prevenirea finanțării terorismului

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te