Stock Market Operations

Descrierea cursului

În acest curs veţi învăţa despre bazele pieţelor financiare. Veţi dobândi cunoştinţe despre acţiuni şi acţionari, valori mobiliare, procese de afaceri şi tranzacţionarea pe bursă.

Scopul cursului

Scopul acestui curs este de a vă familiariza pe dumneavoastră, ca potenţial investitor, cu organizarea, funcţionarea şi modurile de participare pe piaţa financiară.