UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Planul şi programa – Business Administration

Programa Business Administration este gândită în aşa fel încât să ofere o pregătire şi o perfecţionare completă în domeniul sarcinilor administrative și de secretariat, de corespondenţă şi comunicare, precum şi în domeniul sarcinilor de contabilitate cu care se confruntă administratorii de afaceri.

Succesul rezolvării simultane a unui număr mare de astfel de sarcini depinde de organizaţie. Prin aplicarea cunoştinţelor și a competențelor dobândite, eficiența în afaceri creşte şi orice frontieră a succesului devine posibil de atins.  

Faceţi cunoştinţă cu competenţele şi tehnicile pe care le aplică cei mai buni

Pentru a afla mai multe despre fiecare materie, daţi clic pe linkul corespunzător:

 

BUSINESS SKILLS

BUSINESS Numărul de ore  Obligatoriu / Opţional
Administrativ and Office Management 3 Obligatoriu
Entrepreneurship / Antreprenoriatul  6 Opţional
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Opţional
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Obligatoriu
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Obligatoriu
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing Research and MIS / Cercetările și sistemele informaționale de marketing 3 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
  SALES    
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Opțional
Customer Relationships Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
Complaint Management / Gestionarea plângerilor și reclamațiilor 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
Basics of Economics / Bazele economiei  12 Obligatoriu
Financial Management / Managementul financiar  12 Opţional
Financial Institutions 12 Opţional
Foreign trade / Comerț exterior  6 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Opţional
Accounting / Contabilitatea 12 Opţional
International Economics / Economia internațională 6 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Resource Management and Planning / Planificarea și managementul resurselor 3 Opţional
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Opţional
Performance Management / Managementul performanței 6 Opţional
Conflict Management* 3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului  3 Opţional
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Managing Stakeholder Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Introduction to Business, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Reward system / Sistemul de recompensare 6 Obligatoriu
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 6 Obligatoriu
Event Management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 6 Opţional
Corporate Communication / Comunicarea corporativă 3 Opţional
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Opţional
  PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
MS Project 6 Opţional
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
  IT IN BUSINESS    
IT in Busness / Tehnologiile informaționale în afaceri   6  Opţional
E-business  6  Opţional
Information Systems Management *  6  Opţional
Blockchain Technologies 3 Opţional
IT USER SKILLS    
Basics of computer use/ Bazele utilizarii calculatorului 10 Opţional
Basics of using the Internet/Bazele utilizării internetului 4 Opţional
Image processing/Prelucrarea fotografiilor 12 Opţional
Website processing/Prelucrarea paginilor de internet 12 Opţional
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft PowerPoint 12 Opţional
LIMBA STRĂINĂ, FOREIGN LANGUAGE*    
English (Starter/Elementary) 36 Obligatoriu
English (Pre-Intermediate Level/Intermediate Level/Upper Intermediate Level) 36 Obligatoriu
Business English* 24 Opţional
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
Limba germană (Nivel A1 / Nivel A2 )* 36 Bonus
Limba germană (Nivel B1 / Nivel B2)* 36 Bonus
Limba germană (Nivel C1)* 36 Bonus
Cursul Business Deutsch* 21 Opţional
LUCRARE FINALĂ, FINAL PAPER fond  Obligatoriu / Opţional
Lucrare finală – Plan de afaceri / Final Paper – Business Plan *** 15 Opţional

 

+PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Ca parte a pregătirii dvs. la Cambridge Business Program, primiți și un pachet unic de abilități profesionale – Program de dezvoltare personală, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre profesioniștii din afacerea dvs. Detalii despre acest program pot fi găsite pe această pagină, tot aici puteți consulta planul și programul:
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM    
TRANSVERSAL SKILLS    
Self-awareness and self-confidence/ Conştiinţa de sine şi încrederea în sine 3 Opţional
Self-motivation and motivation of others/ Automotivația și motivația altora 3 Opţional
Interpersonal skills/Abilități interpersonale 3 Opţional
Adaptation skills/Abilități de adaptare 3 Opţional
Logical / creative / critical thinking/Părere logică/creativă/critică 3 Opţional
Judgment and analytical-research skills/Judecata și abilitățile de cercetare analitică 3 Opţional
Counseling, coaching and training skills/Abilități de sfătuire, couching și training 3 Opţional
Defining a career goal and individual action plan/Definirea obiectivului de carieră și planul individual de acțiune 3 Opţional
Team work/Muncă de echipă 3 Opţional
PERSONAL SKILLS    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 3 Opţional
Intelligence/Inteligența 3 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Principles of enrichment and investment/Principiile de îmbogăţire şi de investiţii 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY    
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  6 Obligatoriu
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
CERTIFICATION 3 Opţional

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

*** Cursul Lucrare finală – Plan de afaceri îl frecventează doar cursanții DL.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te