Curs Administrativ and Office Management

Descrierea cursului

În acest curs vom discuta despre noțiunea de business office, despre corespondența de afaceri și de serviciu. Veți avea ocazia de a citi în detaliu despre fazele de lucru cu poșta curentă și cu actele. De asemenea, vom explica noțiunea și tipurile călătoriilor de afaceri, precum și importanța lor.

Vom prezenta și organizarea întâlnirilor de afaceri, a ședințelor, a diferitor întruniri, precum și motivele pentru susținerea acestor activități, care sunt importante pentru fiecare organizație. 

Cursul este conceput astfel încât nu este nevoie de niciun fel de cunoștințe anterioare. 

Obiectivul cursului Administrativ and Office Management

Obiectivul acestui curs este familiarizarea cursanților cu noțiunea și semnificația corespondenței de afaceri și să înțeleagă importanța acesteia pentru organizația care dorește să rămână pe piață.

Cursanții vor avea posibilitatea de a se familiariza cu activitatea de birou, cu procesul de admitere și cu stocarea poștei, precum și cu rolul ei în comunicarea dintre sectoare. 

Conținutul cursului: 

MODULUL 1 – Organizarea muncii de birou 

  • Munca de birou – Corespondența de afaceri și de serviciu 
  • Poșta curentă, documente și modele tipărite 

MODULUL 2 – Organizarea călătoriilor de serviciu și a întâlnirilor de afaceri 

  • Organizarea călătoriilor de afaceri 
  • Organizarea întâlnirilor, a ședințelor

Conținutul cursului:

Modulul 1: Organizarea muncii de birou 

  • Capacitatea de a comunica cu cumpărătorii, furnizorii și partenerii de afaceri, buna cunoaștere a procesului de lucru cu poșta
  • Capacitatea planificării sarcinilor de muncă 

Modulul 2: Organizarea călătoriilor și a întâlnirilor de afaceri 

  • Capacitatea de a organiza călătorii de afaceri, cunoașterea documentației folosite la organizarea călătoriei 
  • Capacitatea de organizare a întâlnirii de afaceri, modalitatea de pregătire a întâlnirii