Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Marketing promoțional

Se întâmplă adesea ca conceptele de promovare și marketing să fie confundate, adică să fie echivalate. Promovarea face parte din marketing și din mixul de marketing 4P (produs, promovare, preț, distribuire). Scopul promovării este de a introduce un produs, de a crește cererea și de a face ca produsul să iasă în evidență față de altele. Deci, promovarea este elementul de bază al marketingului, în timp ce marketingul este procesul de „aducere” a produsului/serviciului către grupul-țintă. Include analiza nevoilor consumatorilor și a produselor concurenței. Acest proces implică crearea, testarea, stabilirea prețurilor și distribuirea produsului.

Instrumentele de promovare utilizate în marketing presupun comunicarea cu un grup-țintă predefinit, pentru a încuraja reacția dorită. O condiție prealabilă pentru planificarea acțiunilor promoționale este înțelegerea naturii și importanței procesului de comunicare, precum și a rolului acestuia în raport cu obiectivele și strategia de marketing. Comunicarea combinată în marketing, adică mixul de comunicare de marketing, este alcătuită din diferite instrumente de promovare care sunt disponibile astăzi pentru marketeri.

Tipurile de marketing promoțional care există sunt vânzarea personală, publicitatea, marketingul direct, relațiile publice, propaganda economică. Trebuie să se studieze temeinic toate tipurile de marketing promoțional și avantajele și dezavantajele acestora pentru a funcționa eficient pe piață. În plus, trebuie să definiți un plan de marketing promoțional detaliat și să utilizați strategii adecvate pentru a vă comercializa cu succes produsul/serviciul. Cheia este:

 •  înțelegerea nevoilor publicului-țintă definit;
 • decizia privind canalele de marketing pe care le veți folosi;
 • definirea obiectivelor;
 • dezvoltarea unui mix adecvat pentru promovare;
 • stabilirea bugetului;
 • urmărirea rezultatelor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Marketing and Marketing Management, Public Relations și Executive Business Program.

Descrierea și scopul cursului Marketing promoțional

„Nu vă așteptați ca managementul să recunoască o idee bună, ci să o prezinte ca un agent de vânzări profesionist.” – Napoleon Hill

Promovarea ocupă un loc important în marketing, este unul dintre cele patru instrumente de bază ale marketingului și are o mare importanță în lumea modernă a realizărilor moderne și a noilor forme de afaceri. Deși este înțeleasă în moduri diferite în domenii diferite, promovarea reprezintă în orice caz o metodă modernă de comunicare de marketing într-o piață complexă.

Cursul Marketing promoțional explică conceptul de comunicare de marketing, promovare și strategie în planificarea comunicării de marketing. Procesul de comunicare și cele patru elemente de bază în procesul de comunicare, precum și strategiile în planificarea comunicării de marketing, fac parte din materialul acestui curs. De asemenea, în acest curs vom învăța despre promovare și caracteristicile ei de bază, planificarea marketingului promoțional, propaganda economică prin definiții care sunt diverse, dar toate împreună alcătuiesc ce este propaganda economică.

În plus, cursul descrie importanța și caracteristicile promovării vânzărilor, precum și domeniul de aplicare, obiectivele și planificarea promovării vânzărilor. De asemenea, se vorbește despre relațiile cu publicul, obiectivele și caracteristicile acestuia prin diverse definiții. A fost evidenţiată şi noţiunea de publicitate, precum şi caracteristicile, avantajele şi dezavantajele acesteia.

Cursul abordează, de asemenea, formele de marketing direct, avantajele și dezavantajele acestora, precum și elementele esențiale ale vânzării personale, cum ar fi vânzătorul, cumpărătorul, procedura de vânzare personală și aspectele vânzării personale. Întrucât tehnicile de vânzare reprezintă un segment foarte important în domeniul vânzărilor, a fost prezentată tehnica creșterii vânzărilor, adică tehnica de up selling, precum și vânzarea încrucișată, adică cross selling.

Scopul principal al cursului este ca participanții să învețe ce sunt comunicarea de marketing, promoțiile și strategiile în planificarea comunicării de marketing, precum și să recunoască toate formele de marketing promoțional. De asemenea, scopul cursului este ca participanții să recunoască independent, într-un mediu de afaceri real, formele de promovare care se potrivesc cel mai bine proiectului de promovare în care sunt angajați și, în consecință, să creeze un mix concret de comunicare promoțională.

Cursul Marketing promoțional vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este comunicarea de marketing?

Comunicarea de marketing include metode, modalități și chiar procesul prin care sistemul de afaceri transmite mesaje către clienții existenți/potențiali/viitori pentru produsul/serviciul său într-un anumit mod (cel mai adesea creativ și unic). Planificarea eficientă a elementelor promoționale ale marketingului combinat implică analizarea modului în care funcționează procesul de comunicare. Putem evidenția următoarele ca patru elemente cheie din procesul de comunicare:

I. expeditorul mesajului, adică expertul în marketing – un element al procesului de comunicare care este cunoscut prin răspunsul la întrebarea: CINE transmite mesajul?

II. mesajul, adică simbolurile – un element al procesului de comunicare care este cunoscut prin răspunsul la întrebarea: CE spune persoana care transmite mesajul?

III. destinatarul mesajului, adică publicul-țintă – un element al procesului de comunicare care este cunoscut prin răspunsul la întrebarea: CUI se adresează persoana care transmite mesajul?

IV. metoda de comunicare – un element al procesului de comunicare care este cunoscut prin răspunsul la întrebarea: CE CANAL DE COMUNICARE foloseste cel care transmite mesajul?

2. Ce este propaganda economică?

Propaganda economica reprezintă instrumentul promoțional cel mai prezent vizual care conține câteva elemente cheie care o deosebesc de alte instrumente promoționale și în același timp indică caracteristicile sale. Aceste elemente includ următoarele:

 • nu există contact personal, ceea ce înseamnă că publicitatea nu implică contact personal cu consumatorul;
 • plata se face de către sponsorul identificat – publicitatea este plătită de persoana care o plasează, iar scopul este de a provoca o reacție pozitivă din partea consumatorilor;
 • promovarea ideilor, bunurilor și serviciilor – publicitatea nu este relevantă doar pentru bunuri de consum dinamice.

Pe lângă convingerea clienților, scopul propagandei economice este de a informa și de a reaminti. De asemenea, propaganda economică este cel mai eficient instrument de atragere a atenției clienților și include un public-țintă larg.

3. Ce este vânzarea personală?

Vânzarea personală este una dintre formele de promovare în care există contact direct între vânzător și cumpărător, spre deosebire de propaganda economică, relațiile publice și promovarea vânzărilor, care, ca forme de comunicare în masă, reprezintă forme de promovare în care nu există contact personal. Mai exact, vânzarea personală este procesul de informare și convingere a clienților prin comunicare personală să cumpere un produs în diferite situații. Această formă de activitate promoțională afectează cel mai direct vânzarea produselor/serviciilor. Activitățile cheie ale vânzării personale sunt:

 • identificarea (admiterea) clienților;
 • cunoașterea nevoilor și atitudinilor clienților;
 • oferirea unui concept de produs;
 • prezentarea de vânzări;
 • contractarea vânzărilor;
 • monitorizarea executării contractului.

Importanța vânzării personale, ca element al mixului promoțional în retail, depinde în primul rând de sortimentul de vânzări și de sistemul de vânzare.

Managerul de marketing promoțional

Planul și programa

1. Comunicarea de marketing

 • Procesul de comunicare
 • Comunicarea de marketing
 • Strategii în planificarea comunicării de marketing

2. Promovarea ca instrument de marketing

 • Conceptul de promovare
 • Forme de promovare
 • Planificarea marketingului promoțional

3. Publicitatea ca activitate de promovare

 • Conceptul de publicitate
 • Managementul publicității și planificarea campaniei
 • Conceptul de propagandă economică

4. Promovarea vânzărilor ca activitate promoțională

 • Definirea promovării vânzărilor
 • Planificarea promovării vânzărilor
 • Avantajele și dezavantajele promovării vânzărilor

5. Relațiile publice ca activitate de promovare

 • Conceptul de relații publice
 • Sarcini de relații publice

6. Marketingul direct ca activitate de promovare

 • Conceptul de marketing direct
 • Forme de marketing direct
 • Deciziile creative în marketingul direct

7. Vânzarea personală ca activitate promoțională

 • Conceptul de vânzare personală
 • Etapele vânzării personale
 • Tehnici de vânzare personală

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te