Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Compania care învaţă

Capacitatea de a învăța mai repede decât concurența poate fi singurul avantaj competitiv viabil".

Ari de Geus

În epoca modernă, cunoştinţele, puterea de învățare și creativitatea oamenilor au devenit principala sursă a avantajului competitiv al companiei. Compania nu este mai bună sau mai rea decât concurența, deoarece are mai multă sau mai puțină capacitate, ci pentru că știe sau nu ştie să procedeze mai bine. Angajații din companie sunt purtătorii cunoștințelor și ai creativității. Compania învață odată cu oamenii ei.

În condițiile de afaceri moderne, superioritatea pe piață o vor câștiga companiile care vor ști să atragă oameni de calitate, să le asigure un mediu în care să învețe, să se dezvolte și să-și utilizeze potențialul.

Învățarea permanentă este o condiție a supraviețuirii fiecărei companii. Compania devine competitivă pe piață, printre altele, și prin abilităţile și cunoștințele pe care le dețin angajații săi.

Cunoștințele și învățarea devin din ce în ce mai mult o parte a culturii organizaționale. Organizațiile care nu-și direcționează eficient cunoștințele sunt amenințate cu dispariția de pe piaţă. Prin învățare, omul devine mai capabil să întreprindă mai mult și mai bine. Prin cucerirea unor piețe noi și prin majorarea avantajului competitiv, companiile adoptă din ce în ce mai mult conceptul de „companie care învaţă”.

O organizație cu angajați care continuă să învețe și să aplice ceea ce au învăţat, își îmbunătățește calitatea serviciilor, respectiv realizează valori noi. În astfel de organizații, învățarea continuă, se dezvoltă potențialul individual și colectiv, dobândirea și aplicarea continuă a noilor cunoștințe devine cea mai importantă obligație și un comportament obligatoriu al angajaților. Un astfel de angajat este capabil să creeze, să transmită și să aplice cunoștințele noi pentru a spori valoarea pe care o acordă consumatorilor săi. Un astfel de tip de organizație se caracterizează și prin transmiterea rapidă și expansiunea continuă a cunoștințelor asimilate și adoptate și prin împărtășirea lor ca fiind cea mai importantă parte a culturii organizaționale, a modului de existență și a comportamentului organizației. De obicei, se evidențiază cinci caracteristici: rezolvarea problemelor, experimente cu abordări noi, învățarea din propria experiență, învățarea din cele mai bune practici ale altora, transmiterea rapidă și eficientă a cunoștințelor în întreaga organizație.

O astfel de companie presupune respingerea modurilor tradiționale de a face afaceri și crearea unui mediu de lucru creativ, axat pe investiții în cunoștințe, care va încuraja angajații să-și împărtășească noile idei și cunoștințe

O companie care învaţă se caracterizează prin creativitate, cunoștințe intensive, personal cu educație superioară și angajați dispuși să învețe încontinuu. O astfel de companie îi motivează pe angajați să învețe, să lucreze în echipă, să facă schimb de cunoștințe și experiențe și să-și dezvolte creativitatea. Sarcina de bază a unei astfel de organizații este să asigure noi cunoștințe, dezvoltarea angajaților și a unui mediu de lucru stimulativ.

pregătirea angajaților

Angajații unei companii, prin munca, cunoștințele, abilitățile şi capacitatea lor, reprezintă un avantaj strategic și un sprijin în realizarea obiectivelor de afaceri. Conceptul de învățare și dezvoltare continuă este un potențial semnificativ și o cheie pentru succesul în viitor. Adoptarea și dezvoltarea conceptului de învățare continuă reprezintă o sursă de avantaj competitiv pentru companie, este o investiție în calitate și un sprijin pentru realizarea misiunii și viziunii companiei. Una dintre cele mai importante determinante ale succesului unei companii este dezvoltarea cunoștințelor și abilităţilor angajaților.

Creșterea și dezvoltarea unei companii trebuie să se concentreze pe învățarea continuă, pe asigurarea de noi cunoștințe pentru obiectivele actuale și viitoare, de noi proiecte care să răspundă cerințelor unor clienți din ce în ce mai experimentați și mai educați.

Organizațiile care vor progresa cu adevărat în viitor vor fi cele care vor descoperi cum să-și încurajeze angajații de la toate nivelurile să învețe.

Modificările din mediu (noile cerințe ale clienților, noua concurență, noile posibilități legale sau dimpotrivă interdicții) trebuie observate constant atât de patronul companiei, cât și de cei mai apropiați asociați, pentru a încerca transformarea lor în oportunități de afaceri.

Toate acestea indică nevoia de învățare, dar învățarea trebuie să aibă întotdeauna un obiectiv și un rezultatul așteptat. Asociind educația și studiul cu rezultatele afacerii și stimulând financiar colaboratorii, se poate crea o politică de afaceri flexibilă și proactivă pentru companie.

Nu este suficient să trimiteți angajații la cursuri de instruire sau formare. În primul rând, angajații trebuie să fie informați despre modul în care formarea și învățarea vor îmbunătăți eficiența fiecărui individ și a afacerii companiei în ansamblu. Odată ce angajatul devine conștient de nevoia de învățare, trebuie creat un mediu în care să se poată aplica procesul de învățare. Patronul sau managerul trebuie să asigure condițiile în care cele învăţate vor putea fi aplicate. Învățarea și instruirea fără posibilitatea de aplicare este la fel cu a viziona o piesă de teatru și a vă considera actor. Abilitățile nu sunt cu adevărat învățate dacă nu sunt utilizate în practica de zi cu zi.

În final, ultimul pas este conectarea învățării și formării cu rezultatele de afaceri. Cel mai ușor este să includeți obligația de formare continuă în evaluarea performanței generale a fiecărui angajat, împreună cu celelalte rezultate măsurabile așteptate.

Este foarte important ca toți angajații să știe că patronul sau managerul este interesat de formarea angajaților și de recunoașterea legăturii dintre eficiența personală și succesul companiei. Dacă el și angajații nu cred că învățarea și formarea este un proces continuu, şi nu un efort pe termen scurt, succesul nu va fi obținut.

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Parts of a Business Letter 5 paşi pentru o vânzare de succes
6 principii de construire a unei imagini corporative pe internet Cum să asiguraţi munca eficientă în echipă?

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te