Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

Are sens să investim în cunoştinţe?

Investiția în oameni, cunoștințele lor și o bună politică de personal este o premisă pentru dezvoltarea fiecărei companii. Fără persoane instruite și educate nu poate avea loc dezvoltarea economică a niciunei țări.

Calitatea resurselor umane este una dintre principalele surse de bogăție ale unei societăți. O economie modernă necesită oameni instruiți, oameni care se adaptează la noile tendinţe.

Investiția în educația și formarea oamenilor este cel mai important element al politicii de dezvoltare a unei țări. Planificarea și educarea personalului este un aspect cheie în fiecare companie și nu reprezintă o cheltuială, ci o investiție în viitor.

Investiție în cunoaștere în economia modernă

În economia modernă, cunoștinţele reprezintă cea mai importantă resursă a unei afaceri moderne. Direcționarea cunoştinţelor este una dintre principalele componente ale managementului modern. Pe piaţă se caută oameni creativi și inovatori. Pentru a cunoaște piața este necesar un fond de cunoştinţe tot mai mare.

Chiar dacă astăzi acest lucru sună clișeistic, cele mai valoroase și mai bine plătite sunt cunoștinţele. Cu cât o persoană deține mai multe cunoștințe, cu atât va fi plătită mai bine. Cine deține cunoștințe se simte sigur pe el deoarece știe că își poate găsi întotdeauna un nou loc de muncă. Oamenii cu multe cunoştinţe sunt foarte greu de găsit.

În trecut, se credea că cunoștințele pe care tinerii le obţineau pe parcursul școlarizării erau suficiente și le serveau pe deplin pe parcursul întregii cariere profesionale.

învățare continuă

Educația ulterioară nu era necesară. Educația era asociată cu vârsta. Se considera că ceea ce se învăța în școală și facultate, plus puțin la începutul procesului de lucru, era suficient pentru următorii 30-40 de ani. Deci, cunoștințele dobândite până la vârsta de 25-30 de ani erau foarte puțin completate ulterior. După absolvirea școlii sau a facultății, serviciul obţinut era păstrat până la sfârșitul activității profesionale.

În prezent se impun noi provocări. S-au dus vremurile când după absolvirea şcolii se obţinea un loc de muncă într-un anumit domeniu care era păstrat până la sfârșitul vieții. Perioada de ședere într-o companie s-a redus. Se consideră deja că dacă o persoană nu și-a schimbat locul de muncă de 5-6 ori în timpul vieții profesionale, nu a avut o carieră bogată, reușită și semnificativă. În aceste condiții educația trebuie să aibă un caracter permanent, deoarece ce se învaţă în tinereţe nu poate fi suficient la maturitate. Nu se știe dacă un personal foarte specializat în prezent, va fi necesar economiei în viitor. Prin urmare, educaţia sau studiului online trebuie să continue în practică, prin muncă. Nu mai există o vârstă specifică pentru niciun nivel de educație. Oriunde și la orice vârstă puteți să vă îmbogățiți educația, ceea ce facilitează dezvoltarea activității profesionale.

Înainte de angajare, se subînţelege că aveți cunoștințe de bază de lucru cu calculatorul, limbi străine și permis de conducere. Dar chiar și după ce vă angajaţi, trebuie să continuaţi să învăţaţi. Nu permiteţi ca învățarea să fie redusă doar la ceea ce vă cere angajatorul. Trebuie să țineţi pasul cu tendințele. O persoană care, după mulți ani petrecuți într-un singur post, rămâne fără serviciu și nu și-a extins cunoștințele, nu va reuși să-și găsească un loc de muncă nou, deoarece pe parcursul anilor au intervenit schimbări majore în companii, cunoștințe, tehnologie.

Deci, este absolut necesar să vă perfecţionaţi mereu, să fiți la curent cu ce se întâmplă în domeniul vostru, dar și în alte domenii. Trebuie să vă dezvoltați o pasiune pentru cunoştinţele noi.

Investirea în cunoștinţe este un factor important al dezvoltării personale și profesionale. Reduce disproporția dintre abilitățile pe care individul le deține și abilitățile de care are nevoie în mediul de lucru.

În secolul al XXI-lea, mai mult decât în trecut, se impune nevoia de a învăța în permanență, neîntrerupt, nu numai la școală și la facultate, ci și după absolvirea acestora. Este vorba despre educația pe tot parcursul vieţii. Învățarea pe tot parcursul vieții este un mijloc de atingere a obiectivelor economice și sociale. Prin educație continuă, angajații dobândesc noi cunoștințe și le aplică în practică.

Investiția în oameni și cunoștințele lor este o premisă pentru dezvoltarea fiecărei companii. Fără persoane instruite și educate, nicio companie nu se poate dezvolta. În spatele numelui fiecărei companii de succes sunt oameni. Aceștia și cunoștințele, expertiza și competențele lor sunt viitorul fiecărei companii. Învățarea continuă este o condiție a supraviețuirii fiecărei companii. Câștigă din ce în ce mai mult respect ideea că capacitatea companiei nu depinde numai de modernizarea tehnologică, ci și de nivelul de educație și de implicarea științei în procesele tehnologice și economice. În condițiile actualului progres științific și tehnologic dinamic, se impun cerințe mari faţă de calitatea resurselor umane ca sursă principală a bogăției unei societăți. O economie modernă necesită un personal bine pregătit și adaptabil, astfel încât educarea și formarea angajaților și managerilor cu evaluarea angajaților să fie o parte inseparabilă a succesului oricărei politici de dezvoltare.  

Educarea angajaților

Compania devine competitivă pe piață, printre altele, și datorită numărului de abilităţi și cunoștințe pe care le dețin angajații săi. Cunoştinţele sunt baza avantajului competitiv al unei companii și asigură creșterea și dezvoltarea pe termen lung. Cunoștințele și învățarea devin din ce în ce mai mult o parte a culturii organizaționale. Companiile cu personal calificat au șanse mult mai mari de a obține succes pe piață și rezultate de top. Organizațiile care nu-și gestionează eficient cunoștințele sunt amenințate cu dispariția de pe piaţă.

cum te perfecționezi

Soluțiile strategice bune sunt bune în măsura în care există angajați capabili să le implementeze. Succesul în afaceri apare dacă companiile au capacitatea organizațională de a transforma ideile bune în valoare de piață. Aceste abilități organizaționale sunt în esență abilitățile colective ale angajaților și fac parte din cultura organizației.

Educare continuă

Companiile trebuie să creeze o strategie pentru educarea angajaților, pornind de la nevoile acestora, pe de o parte, și direcția pe care compania vrea să o mențină în viitor, pe de altă parte. Este foarte important ca angajații să poată vizita instituții și centre de transfer de cunoștințe. La aceste întâlniri, angajații participă la ateliere pe diverse subiecte de afaceri. Acestea acoperă o varietate de subiecte din mai multe domenii: finanțe, management, marketing, comunicarea în afaceri, vânzări, resurse umane etc. Atelierele sunt interactive și pline de exerciții practice.

Prosperitatea și dezvoltarea fiecărei țări depinde în prezent de viteza cu care locuitorii lor dobândesc noi cunoștințe. Prin urmare, trebuie întreprins totul pentru ca școlile, facultățile și centrele educaționale să devină locurile preferate unde oamenii se adună, se educă și petrec timp indiferent de vârstă, sex etc. Nivelul și structura educării resurselor umane în companii reprezintă o garanție a contribuției la dezvoltarea economică și socială.

Supraviețuirea și dezvoltarea unei economii moderne este în mod necesar condiționată de prezența unui număr tot mai mare de oameni cu studii superioare și de activitățile lor. Nevoia de cunoștințe și abilități, ca o condiție pentru desfășurarea cu succes a afacerilor, a provocat modificări și în sfera managementului. Accentul se pune pe creativitate și inovare și pe o bază de cunoștințe tot mai mare pentru a îndeplini cu succes activitățile manageriale, adică pentru ca managerii să-și poată gestiona propriul viitor, în loc să fie victime ale situațiilor viitoare.

În prezent, globalizarea sporește considerabil concurența pe piață. Lupta pe piaţă este însoțită de modificări frecvente și radicale în tehnologie, politică, demografie etc. De aceea, este necesar să monitorizăm constant modificările și să le analizăm. Stabilitatea în afaceri a dispărut şi predomină continua adaptare. Adaptarea necesită flexibilitate la toate nivelurile organizaționale și nu poate fi realizată fără cunoștințe și fără luarea unor decizii independente (inerent managementului uman sau modelului de management organizațional, cunoscut ca funky business). Angajații devin din ce în ce mai profesioniști, dar indiferent de acest fapt, procesul de învățare continuă se impune ca o necesitate. Educația continuă poate fi organizată cel mai bine de un manager care încurajează procesul de dobândire a cunoștințelor. Este o funcție managerială din ce în ce mai vizibilă în organizațiile de afaceri.Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Cum să influențați alte persoane? 10 strategii de marketing cunoscute
Analiza personalului Recognizing a Suggestion

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.