Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Analiza postului

Analiza postului este o componentă cheie a managementului eficient și de succes al resurselor umane. Practic, analiza postului se ocupă de studiul si identificarea diverselor elemente și activități care sunt necesare pentru executarea cu succes a funcțiilor de afaceri într-o organizație. Aceasta include o analiză detaliată a sarcinilor, responsabilităților, competențelor, calificărilor, experiențelor și a altor factori cheie care afectează performanța angajaților.

Analiza postului este procesul de studiu și identificare a diferitelor elemente și activități necesare executării cu succes a funcțiilor de afaceri într-o organizație. Aceasta include o analiză detaliată a sarcinilor, responsabilităților, competențelor, calificărilor, experiențelor și a altor factori cheie care afectează performanța angajaților. Analiza postului este importantă deoarece permite organizației să înțeleagă mai bine nevoile fiecărui loc de muncă individual și să determine calificările, abilitățile și experiența necesare pentru a îndeplini în mod eficient sarcinile de afaceri. În acest fel, organizația se poate asigura că are oamenii potriviți în locurile potrivite, ceea ce poate crește productivitatea și eficiența, poate reduce costurile și poate îmbunătăți satisfacția angajaților.

Analiza postului implică diferite faze și pași, inclusiv identificarea și definirea obiectivelor și sarcinilor postului, evaluarea competențelor și calificărilor necesare pentru îndeplinirea eficientă a acestor sarcini, identificarea responsabilităților, obligațiilor și rolurilor specifice ale angajaților, precum și definirea condițiilor de muncă și cerinţele mediului de lucru. Analiza postului este importantă pentru toți profesioniștii în managementul resurselor umane, precum și pentru managerii care doresc să îmbunătățească eficiența și performanța angajaților lor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Public Relations, Entrepreneurship și Sales and Sales Management.

Descrierea și scopul cursului Analiza postului

Cursul Analiza postului începe cu o descriere detaliată a termenului de analiză a postului, precum și o comparație a analizei postului cu analiza muncii. Sunt prezentați pașii cheie ai procesului de analiză a postului – determinarea scopului efectuării analizei postului, identificarea posturilor care trebuie analizate, colectarea datelor relevante și analizarea datelor. Se subliniază importanța analizei postului, precum și importanța analizei postului în procesele de recrutare, selecție, formare, evaluare a performanței și compensare. O parte a cursului este dedicată provocărilor care apar în timpul acestui proces, care sunt legate de aspectul de timp și abilitățile necesare analistului, precum și de nestandardizarea procedurilor.

O lecție specială este dedicată celor mai importante rezultate ale analizei postului, fișei postului și specificației postului. Fișa postului indică activitățile și responsabilitățile care se desfășoară într-un anumit loc de muncă, iar caietul de sarcini este o descriere a aptitudinilor, cunoștințelor și competențelor pe care o persoană ar trebui să le aibă într-un anumit loc de muncă pentru a putea desfășura activitățile cerute de locul de muncă specific în cel mai bun mod posibil.

O parte semnificativă a atenției acestui curs este dedicată metodelor de analiză a muncii precum observația sau observarea, chestionarea (interviu, chestionar), dar și metode precum metoda de căutare a literaturii profesionale, metode de evaluare a muncii, metode de ierarhizare, clasificare, comparare a factorilor, punctaj etc. O atenție egală este acordată proceselor de proiectare și reproiectare a locurilor de muncă. Această parte a cursului discută diferite abordări ale proiectării muncii, cum ar fi: abordarea mecanică, motivațională, biologică, perceptivă și sociotehnică a muncii, iar în zona reproiectării, o atenție deosebită este acordată extinderii muncii, îmbogățirii muncii și rotației locurilor de muncă. În ultima lecție sunt prezentate pe scurt tendințele viitoare în analiza locurilor de muncă, cu un accent special pe dejobbing.

Scopul acestui curs este ca participanții să se familiarizeze cu analiza postului ca activitate de management al resurselor umane, precum și cu procesul de implementare a acesteia în cadrul organizației. Cunoștințele pe care participanții le vor dobândi la acest curs îi vor ajuta să aplice ei înșiși pașii analizei postului în viitoarea lor afacere.

Cursul Analiza postului vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este analiza postului?

Analiza postului este un proces complex utilizat pentru a determina în detaliu cerințele specifice, precum și gradul de importanță al acestor cerințe pentru un anumit loc de muncă. Atunci când se analizează munca, accentul este pus pe munca în sine, nu pe persoana care o realizează. Sunt examinate aspecte precum: sarcini psihice și fizice, metodele folosite, explicarea obiectivelor postului și modul de legătură cu alte posturi din companie și calificările cerute pentru post. De asemenea, toate rezultatele analizei postului sunt importante pentru procedurile de selecție, instruire și introducere în muncă, promovare, compensare, protecția sănătății și siguranței, evaluarea performanței etc. Rezultatele analizei postului sunt specificația postului și fișa postului.

2. Ce este fișa postului și ce este specificația postului?

Fișa postului este o prezentare organizată, factuală, a conținutului postului sub forma atribuțiilor și responsabilităților unui anumit post. Aici intră următoarele elemente: descrierea postului, adică descrierea activităților cheie de muncă efectuate la acel loc de muncă, natura muncii și responsabilități, competențe, calificări necesare, relația dintre subordonați și superiori, mijloace și instrumente utilizate, condiții de muncă, adică context etc.

Pe de altă parte, specificarea postului, ca un alt rezultat al analizei postului, reprezintă anumite caracteristici pe care o persoană care va îndeplini un anumit loc de muncă trebuie să le dețină. Specificația afectează în mod semnificativ angajarea persoanelor pentru postul corespunzător. Include: titlul postului, nivelul necesar de educație, abilități, calificări, abilități mentale, fiabilitate, licențe și permise de muncă necesare etc.

3. Ce metode sunt cele mai des folosite pentru analiza postului?

Există numeroase și variate metode folosite pentru a desfășura procesul de analiză a postului, adică pentru a obține datele necesare pentru descrierea și specificarea postului. Una dintre metode este interviul, adică căutarea și colectarea de informații despre sarcinile de serviciu ale angajatului. Analiștii vorbesc cu angajații și le cer să-și descrie sarcinile, metoda și pașii cheie ai unui anumit loc de muncă. Apoi poate fi utilizată metoda observației, unde analistul notează activitățile cheie care sunt efectuate, precum și abilitățile necesare. Pe lângă aceasta, se folosește adesea metoda sondajului, precum și un jurnal de lucru, în care angajatul ține o evidență zilnică a activităților pe care le desfășoară la locul său de muncă.

Analiza postului

Planul și programa cursului Analiza postului

1. Conceptul, pașii și importanța analizei postului – conceptul de analiză a postului, pașii în analiza postului, importanța analizei postului și provocările în procesul de analiză a postului – managementul resurselor umane și analiza postului

2. Analiza postului ca activitate de management al resurselor umane – managementul resurselor umane și analiza locurilor de muncă, rezultatele analizei postului, exemple de analiză a locurilor de muncă

3. Metode de analiză a postului – cele mai frecvent utilizate metode de analiză a postului, taxonomia sarcinilor de lucru, observația sau observarea, ancheta, interviul, chestionarul

4. Metode speciale de analiză a postului – metoda de căutare a literaturii profesionale, metodele de evaluare a locurilor de muncă, metoda de punctare, metoda de clasare, metoda de clasificare, metoda de comparare a factorilor

5. Proiectarea și reproiectarea muncii – abordări ale designului muncii, abordare mecanică, motivațională, biologică, perceptivă, sociotehnică, reproiectare, extindere, îmbogățire, rotație a locurilor de muncă, tendințe în analiza și proiectarea muncii

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te