Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Managementul portofoliului

Managementul portofoliului sau administrarea unui portofoliu al titlurilor de valoare reprezintă baza unui management eficient al riscului financiar și al ingineriei financiare, având în vedere că pentru realizarea sa este necesară cunoașterea caracteristicilor tuturor titlurilor de valoare care pot face parte din portofoliu. Importanța alegerii politicii investiționale potrivite în ceea ce privește riscul minim și rentabilitatea maximă se numește management de portofoliu. Reprezintă gestionarea investițiilor unei persoane sub formă de titluri de valoare, precum obligațiuni, acțiuni, numerar, fonduri etc., astfel încât portofoliul să obțină profit maxim în intervalul de timp prevăzut.

Se tinde spre selectarea unei astfel de combinații de titluri de valoare care să permită un anumit grad de diversificare a riscului. Diversificarea reprezintă o combinație de mai multe instrumente, titluri de valoare, a căror rentabilitate poate varia, dar al căror risc este compensat de existența portofoliului, deoarece riscul portofoliului este mai mic decât riscul fiecărui instrument individual din acesta.

Gestionarea cu succes a portofoliului implică alegerea optimă a unei combinații de titluri de valoare, identificarea valorilor mobiliare care au potențialul pentru mișcări pozitive de preț, protecție împotriva schimbărilor neașteptate, adică identificarea în timp util a unor astfel de mișcări. Portofoliul este administrat în principal de managerul de portofoliu, care după ce s-a familiarizat cu cerințele și dorințele clienților și mai ales după evaluarea capacității de asumare a riscurilor, creează un portofoliu specific despre care crede că va aduce cel mai mare randament posibil.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Managementul portofoliului

Cursul Managemenul portofoliului începe cu o explicație a termenului investiție, precum și a procesului investițional, iar apoi ajunge la interpretarea termenului portofoliu, precum și a managementului portofoliului. Este oferită o privire de ansamblu asupra interpretării a două faze ale dezvoltării teoriei legate de gestionarea portofoliului de titluri de valoare – teoria portofoliului tradițional și teoria portofoliului modern. De asemenea, se vorbește și despre tipurile de strategii de portofoliu, dar și la cât de mult risc este dispus investitorul să se expună, precum și despre randamentul investiției așteptat, așa că facem distincție între strategiile active și pasive.

O atenție deosebită în curs este acordată riscului care apare atunci când faceți afaceri pe piața externă. Se prezintă semnificația conceptului de risc și incertitudine și se evidențiază diferențele dintre acestea. Sunt explicate riscul sistematic și nesistematic, riscul economic general, riscul de inflație, riscul specific de afaceri al companiilor, riscul financiar, riscul de scadență, riscul internațional etc. Cursul alocă, de asemenea, o parte semnificativă modelelor de determinare a randamentului titlurilor de valoare, cum ar fi modelul cu un singur factor, modelul multifactorial, modelul combinat, modelul multifactorial bazat pe variabile fundamentale etc. Cursul vorbește despre măsurarea performanței portofoliului, folosind indicii Treynor și Jensen, dar și despre posibile modalități de reducere a riscului prin diversificare.

Scopul cursului Managementul portofoliului este de a înțelege conceptul de management al portofoliului, dezvoltarea acestuia și diferitele tipuri care pot exista. Participanților li se prezintă conceptul de risc, precum și diferite forme de risc care pot apărea în contextul managementului portofoliului. De asemenea, scopul cursului este de a prezenta o serie de modele prin care se poate determina randamentul titlurilor de valoare – un model cu un singur factor, un model multifactorial și un model combinat.

Scopul este ca participanții să învețe cum să gestioneze un portofoliu, ce strategii pot fi aplicate, dar și ce modele pot fi folosite pentru a măsura performanța portofoliului. Cursul Management portofoliului prezintă diferite modalități de alegere a portofoliului optim prin activități precum diversificarea, analiza de utilitate, maximizarea mediei geometrice a randamentelor, utilizarea modelului de preferință de siguranță și a modelului de dominanță stocastică.

Cursul Managementul portofoliului vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este managementul portofoliului?

Există o înțelegere mai restrânsă și mai largă a managementului portofoliului. Când vorbim despre sensul mai larg, ne referim la combinarea diferitelor active. Într-un sens mai restrâns, managementul portofoliului presupune o combinație de diferite titluri de valoare, unde cea mai mare atenție este acordată titlurilor de valoare pe termen lung (acțiuni, obligațiuni etc.), deoarece cea mai mare parte a cifrei de afaceri de pe piața de capital financiar are loc prin intermediul acestora.

Portofoliul unui investitor constă dintr-un set de investiții financiare și de altă natură, printre care se numără și capitalul investitorului. Disciplina care se ocupă de modalitățile de formare a distribuției adecvate a capitalului pe mai mulți purtători de valoare diferiți este managementul portofoliului. Managementul portofoliului se ocupă de managementul investițiilor, iar componentele sale sunt: ​​analiza portofoliului, selecția portofoliului, măsurarea performanței portofoliului și auditul portofoliului.

2. Care sunt tipurile de strategii de portofoliu?

În funcție de cât de mult risc este asumat, precum și de ce nivel de rentabilitate urmează să fie atins, distingem între două tipuri de strategii de portofoliu – strategia de portofoliu activă și strategia de portofoliu pasivă. O strategie activă de portofoliu poartă cu ea un grad mai mare de risc, dar și posibilitatea unor randamente mai mari. Avantajele cheie se reflectă, pe lângă posibilitatea unor venituri mai mari, în posibilitatea protecției portofoliului, în timp ce unul dintre principalele dezavantaje este legat de costurile ridicate de management. Pe de altă parte, un investitor care nu dorește să se expună unui risc suplimentar și care dorește să asigure un randament sigur va opta pentru o strategie de portofoliu pasivă, al cărei avantaj principal este legat de costurile de tranzacție mai mici, în timp ce dezavantajul este că performanţa portofoliului este dictată de indicele pieţei.

3. Care sunt tipurile de riscuri în afacerile cu titluri de valoare?

Riscul poate fi definit ca probabilitatea apariției unui eveniment nedorit. Când avem de-a face cu titluri de valoare, putem enumera mai multe tipuri de risc, printre care vom aminti riscul sistematic, riscul nesistematic, riscul economic general și riscul de inflație. Riscul sistematic este o parte a riscului total care nu poate fi influențată și reprezintă o evaluare a mișcării randamentului așteptat al titlurilor de valoare.

Riscul nesistematic este riscul care poate fi eliminat prin diversificare și nu poate fi prevăzut. Cea mai largă formă de risc legată de investiția în valori mobiliare este riscul economic general și, din cauza acestui risc, investitorii își modifică zilnic comportamentul în funcție de tendințele economice. Riscul de inflație este o reflectare a unei posibile creșteri generale a prețurilor în economie.

Managerul creează un plan pentru managementul portofoliului

Planul și programa cursului Managementul portofoliului

1. Concept și tipuri de management de portofoliu

 • strategie de portofoliu activă și pasivă

2. Conceptul și tipurile de risc de titluri de valoare

 • risc sistematic și nesistematic

3. Modele de determinare a randamentelor titlurilor de valoare 

 • măsuri de dispersie a randamentelor titlurilor de valoare
 • model unic
 • modele multifactoriale
 • modele combinate
 • modele multifactoriale bazate pe variabile fundamentale

4. Măsurarea performanței portofoliului

 • indicele Treynor
 • indicele Jensen

5. Alegerea portofoliului optim

 • diversificare
 • analiza utilității

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te