Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Investiții bancare

Cursul Investiții bancare se va ocupa de băncile de investiții și activitățile de investiții pe piața primară, cum ar fi emiterea titlurilor de valoare. De asemenea, pe parcursul acestui curs vă veți familiariza în detaliu cu activitățile pe care le desfășoară banca de investiții pe piața secundară, precum efectuarea serviciilor de intermediere, respectiv tranzacționarea titlurilor de valoare având rol de broker și dealer. 

Scopul cursului Investiții bancare este de a vă familiariza cu noțiunea de bază despre băncile de investiții și bankingul de investiție. Pe lângă asta, vă veți familiariza și cu activitățile băncilor de investiții pe piața primară și secundară a titlurilor de valoare, apoi cu rolul și importanța băncii custode, precum și portofoliul de investiții al băncii. 

Planul și programa cursului Investiții bancare prevede familiarizarea cursanților cu activitatea instituțiilor financiare care se ocupă cu intermedierea pe piața financiară, cu rolul și semnificația băncilor de investiții, precum și cu organizarea și modul lor de funcționare. 

Prin asimilarea acestui curs, participanții vor înțelege și vor aplica cunoștințele de bază din domeniul bankingului de investiții, precum și să urmărească, să înțeleagă și să interpreteze toate evenimentele pe piața financiară internă și internațională. Cursanții vor putea să recunoască diferențele dintre investiție în credite și investiție în titluri de valoare. Cursul îi va familiariza cu noțiunile de rezervă primară și secundară. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Financial Management și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Investiții bancare

Cursul „Investiții bancare” vorbește despre bănci de investiții, activități de investiție pe piața primară, precum emisia de titluri de valoare, dar și despre activitățile efectuate de băncile de investiții pe piața secundară, precum servicii de intermediere, respectiv tranzacționarea titlurilor de valoare în rol de broker și dealer. De asemenea, cursul vorbește și despre restul activităților efectuate de către banca de investiții pe piața financiară, precum consultingul financiar, respectiv consiliere de investiție și alte activități prevăzute de lege.

Cursul Investiții bancare va prezenta factorii care influențează politica băncii, cum ar fi limitările rezultate din natura activității băncilor de investiții, abilitățile limitate ale băncilor de a suporta o pierdere, poziția fiscală a băncii și reglementările guvernamentale. Vom enumera avantajele companiilor care obțin capital cu ajutorul băncilor de investiții. 

De asemenea, în acest curs se va discuta și despre banca custode și portofoliul de investiții. Vom explica și activitățile efectuate de către banca custode, precum colectarea creanțelor, executarea ordinelor, servicii de împrumut de valori mobiliare, informarea acționarilor despre adunările generale anuale, reprezentarea la adunările acționarilor etc. Cursanții vor învăța mai multe despre alegerea băncilor de investiții, ca intermediar al emisiei, pe baza experiențelor precedente sau pe baza ofertelor de la bănci cu privire la condițiile lor de plasare. 

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu noțiunea de bază a băncilor de investiții și bankingul de investiții, precum și cu activitățile băncilor de investiții pe piața primară și secundară a titlurilor de valoare. Acest curs va ajuta cursanții să înțeleagă mai bine forma băncii de investiții, respectiv parteneriat, unități conglomerate și societate pe acțiuni. 

Cursanții Investiții bancare care completează cu succes acest curs vor ști să compare politica pasivă a portofoliului de investiții și politica activă a portofoliului de investiții. De asemenea, vor învăța cum se administrează planurile de investiții dintr-o perspectivă voluntară și automată.

Cursul Investiții bancare vă va răspunde la întrebări:

Ce forme de investiții există?

 Băncile de investiții pot avea forma de:

  • Parteneriat – societate fondată de două persoane fizice sau mai multe care desfășoară o anumită activitate prin formă comună, iar un exemplu pentru o astfel de bancă de investiții este Goldman Sachs.
  • Unități conglomerate – este vorba despre un antreprenor sau mai mulți care se ocupă de un număr relativ mare de activități diferite, de cele mai multe fără legătură între ele, în diferite industrii (sectoare), respectiv pe piețe diferite. Scopul creării unui conglomerat este reducerea riscului, o abordare mai ușoară a surselor de finanțare și o alocare mai eficientă a resurselor, iar un exemplu pentru asta este banca Solomon Brothers.
  • Societate pe acțiuni – reprezintă asocierea mai multor persoane care își desfășoară activitatea prin formă comună cu un anumit capital, care se introduce prin achiziționarea de acțiune ce reprezintă alte părți ale capitalului prestabilit al companiei. Un exemplu pentru o astfel de bancă este Merril Lynch.

Care sunt principalele funcții ale unei bănci de investiții?

Principalele funcții realizate de către o bancă de investiții sunt: de emisie, de broker și dealer și funcția restructurării financiare a companiilor mai mari. 

Funcția de emisie se reflectă în oferirea suportului față de companii la emisia de acțiuni și a obligațiunilor pe piața primară, care, de asemenea, presupune oferirea de servicii de consultanță și oferirea de garanție că un anumit volum va fi plasat în condiții stabilite în avans. 

Funcția broker-dealer presupune efectuarea tranzacțiilor broker-dealer pe piețele secundare de capital, unde se ajunge la cumpărarea-vânzarea titlurilor de valoare emise anterior. Când pe piața secundară a capitalului apar băncile de investiții sub formă de broker, acestea îndeplinesc funcții de intermediere, iar în rolul de dealer fac tranzacții în numele lor și în contul lor, dar cu asumarea unui anumit risc financiar.  

Funcția restructurării financiare a companiilor mai mari presupune activarea mijloacelor pentru o finanțare temporară și a cunoștințelor de expert cu evaluarea companiilor care trebuie să fie restructurate. 

Ce politici ale portofoliului complex există?

Băncile se pot împărți între două politici ale portofoliului complex: pasive și active. 

Politica pasivă a portofoliului de investiții presupune că banca cumpără anumite instrumente financiare cu scopul de a păstra structura primară a portofoliului. În acest caz, aceasta nu obține un câștig de la tranzacțiile curente pe piață, deoarece principalul ei scop este realizarea venitului dorit la nivel de risc acceptat. La baza politicii passive a portofoliului de investiții este formarea prețului corect pe piața titlurilor de valoare, deoarece se trece de la presupunerea că informațiile avute de către investitor despre titluri le au și restul participanților pe piață. 

Politica activă a portofoliului de investiții presupune achiziționarea și vânzarea permanentă a titlurilor de valoare pentru obținerea unui câștig, cu angajarea analiștilor care urmăresc mișcările pieței și cifra de afaceri. Baza acestei politici de investiție este presupunerea că întotdeauna există titluri de valoare supra și subevaluate, care trebuie descoperite. 

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Investiții bancare 

  • Apariția, dezvoltarea și organizarea bankingului de investiții 
  • Rolul băncilor de investiții pe piața primară a  titlurilor de valoare
  • Rolul băncilor de investiții pe piața secundară a titlurilor de valoare
  • Alte activități ale băncilor de investiții pe piața titlurilor de valoare
  • Banca custode și portofoliul de investiție al băncii