Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Plan de afaceri

Baza pentru drumul în antreprenoriat îl reprezintă ideea de afacere. Pentru ca un antreprenor să facă o afacere, are nevoie de bani. Iar ca să aibă bani, antreprenorul trebuie să aibă contact cu investitorul. Planul de afaceri este un mijloc de contact între antreprenori și investitori,  dar și primul răspuns la întrebarea despre cum să devii bogat

Acesta este un mod de comunicare între antreprenor și finanțator. Prin intermediul planului de afaceri, ideea de afaceri se pune pe hârtie, adică se concretizează. Punând ideea pe hârtie, antreprenorul va fi în stare să observe partea bună și rea a ideii sale, să observe toate posibilele lipsuri ale ideii sale și să le elimine la timp.

Cu un plan de afaceri se leagă tot ce alcătuiește un domeniu de afaceri, adică ce face un antreprenor, ce produs va face, care este piața țintă, care este concurența, cum va finanța procesul de afaceri… Ar trebui să analizați realist mijloacele și echipamentul de care dispune antreprenorul, concurența, trebuie anticipate așteptările în viitor și pregătite răspunsurile posibile la evenimente neprevăzute din viitor. Sinteza tuturor acestor lucruri va fi prezentată într-un plan de afaceri.

Planul de afaceri descrie ce va face antreprenorul pe viitor. Acesta indică posibilitățile companiei în viitor.

În planul de afaceri se formulează obiectivele companiei și strategia, adică modalitatea de a realiza aceste obiective. Aici se va arăta că există sau nu șanse pentru viitorul succes în afaceri al companiei.

Planul de afaceri este un cadru pe baza căruia oamenii discută, adună idei și acționează, astfel încât toate obiectivele să coincidă și să asigure profit pe termen lung.

Planul nu garantează succesul, dar cu siguranță reduce șansele de eșec.

Planul de afaceri ajută la descoperirea slăbiciunilor în structura organizatorică, la identificarea problemelor în comunicare și la stabilirea responsabilităților.

Acesta este instrumentul de bază pentru gestionarea rațională a shimbărilor în lucru și în comportament. Pentru a avea succes în muncă, trebuie înțelese schimbările și să se facă din ele un prieten. Prin planificare, pericolele de a fi prinși nepregătiți referitor la schimbări se reduc la minimum.

Totuși, trebuie accentuat că planul de afaceri trebuie realizat întotdeauna, deoarece mediul de afaceri și natura umană conțin incertitudini. De aceea, acesta trebuie să fie flexibil și adaptabil la modificări în mediu.

plan de afaceri

Cu planul de afaceri antreprenorul prezintă partenerilor de afaceri șansele și pericolele domeniului său antreprenorial. Cu acest plan de afaceri se poate explica cum intenționează să aibă succes pe piață, să aibă profit, atrăgând și păstrând cumpărătorii. Planul de afaceri este o premisă pentru începerea negocierilor cu privire la orice potențială colaborare cu investitorii

Se folosește cel mai des când compania se află în fața unei mari dileme de afaceri: cumpărarea unei companii noi, expansiunea afacerii, importul unui produs nou sau înființarea afacerii la un antreprenor start-up.

Acesta este baza pentru negocieri cu potențiali finanțatori ai proiectului indiferent că este vorba despre o bancă, capital joint venture, business angels etc.

Acesta este și un mod de informare a investitorului care vrea să investească capital în companie. Prin intermediul planului de afaceri, investitorul va fi informat privind gradul de risc referitor la ideea de afaceri a antreprenorului.

Cu planul de afaceri se dovedește rentabilitatea financiară a proiectului, se reduce riscul de afaceri, se pun pe hârtie potențialele erori, nu se transmit în lumea reală, se analizează valoarea capitalului necesar, se adaptează mai ușor la schimbările din mediu...

Un plan de afaceri bine elaborat va ajuta antreprenorul să pornească o anumită afacere, să-și extindă activitatea de afaceri, să introducă un produs nou pe piață, să găsească un finanțator. Va fi baza pentru managementul companiei de a lua decizii de afaceri de calitate. Acesta este simultan și standardul controlului de succes al afacerii companiei.

Acesta va prezenta viziunea companiei și posibilele strategii de afaceri. El va dovedi în totalitate justificarea de piață a ideii de afaceri.

Cu acest document de plan antreprenorul își arată ambițiile și posibilitățile de a realiza aceste ambiții. El va prezenta date privind vânzările așteptate, costurile de afaceri și toți ceilalți indicatori financiari.

În planul de afaceri sunt legate în mod adecvat obiectivele de afaceri, principiile de muncă, politicile, metodele și activitățile de afaceri ale companiei programate în perioada următoare.

Planul de afaceri reprezintă un progres al afacerii și crește șansele de succes.

Elaborarea unui plan de afaceri pare mult mai grea decât este. Pentru o firmă mică, planul de afaceri nu ar trebui să reprezinte nicio problemă. Sunt doar câteva pagini pe care le va scrie un antreprenor despre ce vrea să facă și cum va face.

Realizarea unui plan de afacere necesită efort. Un plan bun va duce la dezvoltarea afacerii.

Acesta va permite antreprenorului să se gândească la toate posibilitățile pe care le are.

plan de afaceri, segmentele planului de afaceri

Planul de afaceri îi oferă o direcție și îi spune că munca sa se dezvoltă conform planului.

Cu planul de afaceri vizează probleme potențiale, care se rezolvă înainte de a apărea.

Planul de afaceri trebuie să fie: complet (atunci când autorul citește planul, să aibă o viziune privind afacerea), precis (de evitat cuvintele ambigue), compact (planul să nu fie mai lung decât este necesar), bine prezentat (corect ortografic și gramatical).

După ce a fost scris, planul de afaceri trebuie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: ce va face compania, de ce va face, pentru cine va face, unde va face, cu ce mijloace, unde vor fi achiziționate aceste mijloace, dacă este nevoie de angajați și de câți, este vorba despre o francizăcum se va plasa produsul sau serviciul, la ce preț se va vinde produsul, care sunt concurenții principali, care sunt avantajele competitive ale companiei (dacă sunt costuri, prețul, distribuția…), ce profit se așteaptă de la vânzări, ce schimbări se așteaptă în viitorul apropiat, ce probleme se așteaptă, cum se vor rezolva problemele…

Planul de afaceri poate avea forme diferite:

 • rezumatul planului de afaceri care are 10 - 15 pagini
 • planul de afaceri principal care are 20-40 pagini
 • plan de afaceri detaliat care are peste 40 de pagini

Segmentele planului de afaceri

1.PARTEA INTRODUCTIVĂ

În partea introductivă se oferă date de bază cu privire la companie: denumirea, sediul, numerele de telefon, contul, forma legală de organizare, structura de proprietate a capitalului, numele proprietarului, cota de participare la proprietatea firmei, numele managerului etc.

În partea introductivă se prezintă și conținutul planului de afaceri și o scurtă prezentare a obiectivelor planului de afaceri, precum și scurte argumente care dovedesc că aceste obiective sunt realiste din punctul de vedere al posibilității companiei și a cererilor de piață și că realizarea acestor obiective va duce la rezultate de afaceri semnificative ale companiei.

2.DESCRIEREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL COMPANIEI

În al doilea segment al planului de afaceri se oferă o prezentare generală a produsului sau a serviciului, activitatea în care acționează compania, istoria firmei, obiectivele afacerii, orientarea pe ramura economică care activează, poziționarea produsului, politica prețului, managementul, planul financiar.

3.ANALIZA PIEȚEI ȘI MARKETINGUL

Analiza pieței ca al treilea segment al planului de afaceri cuprinde: analiza noului produs, analiza creșterii volumului de producție al sortimentului existent, analiza piețelor țintă, dimensiunea pieței, analiza concurenței, evaluarea cotei de piață, planul de vânzări, strategia de marketing (promoțiile, reclamele).

Marketingul este procesul de creare a cumpărătorilor. Prin urmare, unul dintre cele mai importante segmente ale planului de afaceri este definirea strategiei de marketing.

Nu există un mod »corect« de a aborda strategia de marketing. Aceasta trebuie să fie parte a procesului curent de planificare a afacerii unei companii concrete. Totuși, există câțiva pași care trebuie urmați.

 

Strategia de marketing ar trebui să conțină:

 • strategia de penetrare a pieței
 • strategia de creștere care cuprinde în continuare modalitatea de a îmbunătăți resursele umane, strategia de achiziționare a altor companii, dacă vom dezvolta francize sau o rețea de cooperare, strategia plasamentului produselor similare diferitelor grupuri țintă (orizontale) și/sau strategia plasamentului de produse aceluiași grup țintă, dar cu alte metode distributive (verticale).
 • strategia de distribuție
 • strategia de comunicare cu piața. Cum ne vom adresa cumpărătorilor? De obicei, se folosește combinația dintre următoarele metode: promoție, publicitate, relații publice, vânzare directă, precum și material tipărit precum broșuri, cataloage, flyere etc. Pasul următor este 
  marketingulonline sau internet marketingul.

4. CERCETAREA, DESIGNUL, DEZVOLTAREA ȘI PRODUCȚIA

Acesta este al patrulea element al planului de afaceri. Aici se prezintă planul volumului fizic al producției, structura producției, analiza locației, nevoia de producție în sensul de echipament și mijloace de lucru, costuri de producție, planul costurilor, furnizori, transport, forța de muncă.

5.MANAGEMENTUL

Unul dintre cele mai importante segmente al planului de afaceri este partea în care se vor prezenta managerii și oamenii cu care vor lucra. O ideea extraordinară de lucru nu înseamnă nimic dacă nu se conving investitorii de echipa companiei care poate lucra. În această parte trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:

Cine conduce afacerea?

Proprietatea poate fi condusă de proprietar sau de către persoana autorizată din partea proprietarului. În planul de afaceri trebuie definită structura ierarhică a cadrelor de conducere și segmentele de afaceri pentru care sunt responsabili în mod direct. Acest segment al planului de afaceri este important pentru investitori sau creditori deoarece pentru ei este important cine conduce compania, respectiv cine administrează capitalul pe care ei îl împrumută, respectiv îl investesc.

Numărul de angajați și calificările lor?

În ce privește numărul angajaților trebuie să se plece de la structura organizatorică stabilită anterior a companiei. Dacă este vorba despre o companie deja existentă, trebuie să se pornească de la sarcina generală, de la misiunile totale ale companiei și să se definească ce trebuie să se facă și în ce măsură și pe baza aceasta să se determine nevoia de cadre. Dacă este vorba despre înființarea unei companii, numărul și structura angajaților se definește pe baza volumului planificat de activitate.

Ce consultanți va angaja compania?

Uneori, experții companiei nu sunt suficient de competenți pentru soluționarea anumitor probleme apărute în activitatea companiei. De aceea, în aceste cazuri se angajează experți din exterior. În planul de afaceri se definesc criterii pentru evaluarea justificării de angajare a consultanților și specialiștilor externi.

analiza SWOT

6.ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este procedeul de identificare  a avantajelor, dezavantajelor, șanselor și pericolelor în activitatea companiei.

Analiza SWOT este convenabilă și pentru analiza ideilor de afaceri. Obiectul analizei SWOT poate fi compania în totalitate, dar unele părți ale sale, produse etc.

Această analiză trebuie să arate ce trebuie să facă compania pentru a-și crește puterea, adică avantajele, pentru a elimina dezavantajele, adică lipsurile, și pentru a neutraliza sau atenua pericolele din mediul înconjurător.

Avantajele sunt sub controlul companiei. Acestea sunt lucruri interne în companie și reprezintă puterea companiei. Avantajele trebuie folosite în totalitate.

Dezavantajele sunt, de asemenea, sub controlul companiei și se referă la lucruri interne în cadrul companiei. Acestea reprezintă lipsa a ceva. Dezavantajele trebuie eliminate cât mai mult posibil.

Șansele sunt în afara controlului companiei Spre deosebire de avantajele care reprezintă factorii interni ai companiei, aceștia sunt factori axterni pe care compania nu îi poate influența. Factorii externi pozitivi ai companiei trebuie folosiți pentru a-și menține domeniul de afaceri.

Pericolele sau amenințările sunt factori externi negativi din mediu Aceștia influențează negativ afacerea companiei și de aceea trebuie eliminați. Spre deosebire de dezavantaje, pericolele sunt în afara controlului antreprenorului. Compania trebuie să găsească modalități de a se proteja de amenințări, de a evita influența lor negativă.

 

7.ANALIZA FINANCIARĂ

Deși există cel puțin zece segmente de analiză financiară diferită, acestea sunt considerate cele mai importante și obligatorii. Acestea sunt bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și fluxul de numerar. Este un punct util și decisiv al rentabilității, adică graficul care dă secțiunea transversală a investițiilor și costurile, pe de o parte și câștigurile pe de altă parte și arată când vom trece pe minus". Este vorba despre proiecții care depind de anticiparea vânzării.

În analiza financiară trebuie confirmate și definite clar anumite presupuneri. Aceste presupuneri ale analizei financiare sunt alcătuite din mici constatări despre condițiile pe baza cărora antreprenorul plănuiește să înceapă o afacere. De obicei, acestea trebuie să reflecte următoarele dimensiuni:

 • caracteristicile de bază ale afacerii antreprenoriale
 • situația de piață în care se desfășoară afacerea
 • posibilitățile financiare de care dispune momentan
 • nevoia de spațiu de afaceri, echipament, instalații, mobilier și restul fondurilor fixe
 • nevoia de capital de lucru permanent (capital circulant)
 • nevoia de mijloace financiare pentru salariile angajaților
 • nevoia de mijloace pentru acoperirea altor activități
 • data intrării planificate în domeniul antreprenorial (proiect)
 • data intrării în exploatarea obișnuită (curentă)

 

Analiza financiară trebuie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: De câți bani este nevoie pentru începerea unei afaceri? Care este punctul decisiv al rentabilității afacerii? Care este contul de profit și pierdere planificat? Care este bilanțul contabil? Care este planul fluxului de numerar? Care sunt anticipările profitului?

 

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Managementul calității Cele mai frecvente întrebări la un interviu de angajare
Ce sunt echipele și care sunt cele mai importante caracteristici la formarea lor? Parts of a Business Letter

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te