Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Mobbing

Cuvântul mobbing vine din limba engleză și provine de la verbul to mob care înseamnă a ataca. Psihologul german Heinz Leyman a fost primul care a început să analizeze acest termen. Termenul de mobbing se folosește în special în Italia, Suedia și Germania. Țările în care se vorbește limba engleză folosesc termenul de bullying, iar în SUA se folosește work abuse. Mobbing-ul se mai traduce și ca maltratare psihologică, abuz psihologic, maltratare morală, abuz moral, terorism psihologic… La locul  de muncă, mobbing-ul presupune orice maltratate verbală sau psihică cu scopul de a deprecia munca grupului sau a individului. Câteva dintre cele mai frecvente practici de mobbing sunt:

 • batjocorirea, 
 • intimidarea,
 • umilirea,
 • determinarea individului să demisioneze sau să-și încheie contractul din proprie inițiativă,
 •  rețineri salariale,
 • hărțuire (verbală, sexuală, psihică),
 • comportament jignitor cu scopul de a amenința sau pedepsi colectivul sau individul. 

Heinz Leyman a fost primul care a folosit cuvântul mobbing pentru a descrie anumite tipuri de comportament la locul de muncă și a prezentat caracteristicile și consecințele acestui fenomen asupra sănătății angajaților, unul dintre motive fiind lipsa leadershipului în companie. Acest cercetător a înființat și o clinică pentru ajutorarea victimelor mobbing-ului. Există diferite tipuri de mobbing, dar la baza fiecăruia stă influența negativă asupra psihicul angajatului, cu intenția clară de a face asta. Definiția mobbing-ului din Legea privind împiedicarea abuzului la locul de muncă este următoarea:

Abuzarea, în sensul acestei legi, este reprezentată de orice comportament activ sau pasiv față de angajat sau grup de angajați din partea angajatorilor care se repetă, care are ca scop sau reprezintă încălcarea demnității, reputației, integrității personale și profesionale, sănătății, poziției angajatului și care produce teamă sau creează un mediu ostil, degradant sau ofensator, înrăutățește condițiile de muncă sau duce la izolarea angajatului sau îl forțează să-și înceteze activitatea sau contractul de muncă din proprie inițiativă.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: HR Management, Public Relations și Entrepreneurship.

Cursul Mobbing - descriere și scop

Mobbing-ul este o formă de comportament la locul de muncă prin care una sau mai multe persoane abuzează sistematic psihic și înjosesc o altă persoană, îi pun în pericol reputația, demnitatea și integritatea umană, cu scopul de a o elimina de la locul de muncă. La începutul cursului definim noțiunea de mobbing, apariția mobbing-ului, precum și cauzele care duc la apariția mobbing-ului. Apoi, prezentăm tipurile de mobbing și modurile în care un anumit angajat se confruntă cu mobbing-ul la locul de muncă. Sunt prezentate influențele negative ale mobbing-ului asupra individului, organizației și societății la nivel global. Organizația modernă nu trebuie să-și permită pierderi prin apariția mobbing-ului în rândul angajaților săi.

Cercetătorii au evaluat costurile create de mobbing (umane și financiare) și de aceea, s-au dezvoltat programe preventive pe care tot mai multe organizații le introduc în propria activitate. Prin numeroase exemple, este prezentat și modul de luptă împotriva mobbing-ului. De asemenea, la curs vom discuta și despre influența mobbing-ului asupra afacerilor organizației și a mediului de muncă, precum și asupra comunității sociale mai largi. Pe lângă cele menționate, se vorbește și despre etapele cheie care trebuie aplicate dacă sunteți o victimă a mobbing-ului, dar și cum poate lupta angajatorul împotriva mobbing-ulului.

Scopul acestui curs este să familiarizeze cursanții cu noțiunea de mobbing, ca aceștia să învețe să-l recunoască în mediul lor de muncă, dar și să se confrunte cu el într-un mod corespunzător dacă se ajunge la o astfel de situație.

La finalul cursului, cursanții vor putea să identifice abuzul dacă cineva îl manifestă asupra lor sau asupra unuia dintre colegi. De asemenea, vor putea să dezvolte mecanisme preventive ca să-și protejeze organizația și pe sine de consecințele negative ale acestui fenomen. Totuși, dacă se află în situația de a fi victima mobbing-ului sau dacă altcineva din organizația lor se află în această poziție, vor ști să combată problema în mod corespunzător. Vor învăța cui trebuie să se adreseze în astfel de cazuri, care sunt procedurile corecte și cum trebuie să reacționeze.

Cursul Mobbing răspunde la întrebările

Care sunt cele mai frecvente cauze care duc la mobbing?

Când vorbim despre sistemele de afaceri, acestea trebuie să dezvolte o cultură a comunicării deschise, o cultură a relațiilor interpersonale sănătoase și a sistemelor de control și raportare clare. În procesul de selecție a angajaților trebuie acordată atenție profilului psihologic al acestora pentru a împiedica astfel intrarea unui potențial mobber în organizație. Printre cele mai frecvente cauze care duc la apariția mobbing-ului, enumerăm următoarele: 

 • lipsa informării interne,
 • comportament necorespunzător în structura managerială
 • relații proaste dintre conducere și angajați, 
 • management defectuos al resurselor umane și relații interumane proaste în organizație, 
 • insuficienta separație între responsabilități și împărțirea sarcinilor (conducere proastă care creează un mediu de muncă haotic, confuzia rolurilor și lipsa împărțirii clare a responsabilităților), 
 • suprimarea certurilor și conflictelor,
 • nesiguranța locului de muncă.

Cum se confruntă victima cu mobbing-ul?

Este important să menționăm că în niciun caz nu trebuie să răspundeți mobberului cu aceeași monedă, deoarece atunci va fi greu să dovediți că sunteți victima abuzului și nu agresorul. Dacă aveți sentimentul că sunteți victima mobbing-ului sau că sunteți suspus oricărei forme de abuz, prima etapă este să spuneți clar persoanei care vă maltratează că nu îi acceptați comportamentul și că veți căuta protecție legală dacă nu încetează. Cel mai bine este să faceți asta în scris, deoarece în procedura legală, vorbele nu au prea multă importanță. Străduiți-vă să faceți asta în prezența unui martor. 

Lupta poate să înceapă adresându-vă angajatorului, dacă nu este chiar aceasta persoana care vă maltratează. Ca să completați o cerere corectă de inițiere a procedurilor împotriva abuzului și să o trimiteți angajatorului, încercați să strângeți cât mai multe dovezi cu care să îl puteți acuza pe mobber. În acest scop țineți un jurnal:

 • țineți evidența datelor, orelor și evenimentelor de care ați avut parte și încercați să notați cât mai multe detalii,
 • notați numele martorilor care ar putea să susțină povestea voastră, și 
 • notați rezultatele evenimentului. 

Păstrați copii de la scrisori, e-mailuri, faxuri și mesaje primite de la persoana care vă abuzează.

Cum luptă angajatorul împotriva mobbing-ului?

Adesea, se crede că problema mobbing-ului este numai problema angajaților. Dar această problemă influențează negativ în aceeași măsură și angajatorul în a cărui organizație are loc fenomenul. Ca să evite situațiile în care se ajunge la abuz la locul de muncă, angajatorii trebuie să pregătească în avans programe care previn abuzul. Aceste programe preventive trebuie create cu efortul comun al întregii organizații. E nevoie ca ele să poată fi aplicate tuturor angajaților și stakeholderilor, să includă consecințele pe care angajații care fac mobbing le vor suferi, să anticipeze și să organizeze pregătiri, seminare, workshopuri și activități similare pentru educarea angajaților, să asigure un serviciu care va oferi suport victimelor mobbing-ului etc. 

În organizație trebuie dezvoltată un climat de afaceri care presupune relații profesionale și respect între colegi. De asemenea, dacă există cadre legale pentru lupta împotriva mobbing-ului, sistemul de afaceri trebuie să le respecte. Mai menționăm că fiecare angajat trebuie să fie educat cu privire la mobbing și la modalitățile de a cere ajutor dacă se află într-o astfel de situație.

PLANUL ȘI PROGRAMA CURSULUI:

1. Mobbing

 • Apariția, dezvoltarea și definiția mobbing-ului
 • Tipuri de mobbing și rolurile în mobbing
 • Procesul și consecințele apariției mobbing-ului
 • Confruntarea cu mobbing-ul 
 • Abilitatea de a recunoaște mobbing-ul
 • Cunoștințe despre mecanismele preventive care protejează colectivul și indivizii de consecințele negative ale mobbing-ului
 • Capacitatea de a reacționa corespunzător în cazul unei situații de mobbing

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te