Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane

Cea mai importantă parte a oricărei companii sunt resursele sale umane. Cunoștințele și abilitățile lor sunt un factor cheie în afaceri de succes în vremurile moderne de astăzi. În consecință, fiecare companie serioasă ar trebui să știe să-și monitorizeze și să-și dezvolte angajații pentru a-și valorifica la maximum potențialul și a ieși în evidență față de concurență.

Dezvoltarea resurselor umane ar trebui să fie prioritatea fiecărei companii, deoarece numai oamenii potriviți la locul potrivit îi permit companiei să atingă obiectivele stabilite. Un bun manager este implicat în activități legate de resursele umane și știe să le gestioneze cu succes. Cu toate acestea, la monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane trebuie luate în considerare interesele oamenilor, nu doar obiectivele companiei. Angajații folosesc compania pentru a-și atinge interesele personale, cum ar fi câștigurile, experiența, afirmarea etc. Ambele aspecte ale acțiunii vor fi abordate în cursul Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane.

Importanța resurselor umane crește în fiecare zi. Angajații dețin din ce în ce mai multe cunoștințe și abilități, astfel încât monitorizarea și dezvoltarea lor a devenit mai dificilă. Dacă vreți să aflați cum să o faceți corect, atunci acest curs este alegerea potrivită pentru voi. Cursul vă va ajuta să îmbunătățiți activitatea companiei voastre, precum și a persoanelor din cadrul acesteia. Instruirea conține multe exemple care vor face mai ușoară și mai interesantă urmărirea materialului didactic.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange, Financial Management și Executive Business Program.

Descrierea și scopul cursului Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane

Succesul întregii organizații este pus sub semnul întrebării dacă nu sunt puse la dispoziție instrumentele necesare pentru ca angajații să aibă și mai mult succes în munca lor. A investi în oameni înseamnă a investi în viitorul organizației. Cursul abordează conceptul de dezvoltare și monitorizare a resurselor umane. În prima lecție ne vom ocupa de sistemele de monitorizare a rezultatelor angajaților și etapele acestora, vom enumera cele mai importante constatări ale cercetării privind motivația pentru muncă, vom afla care este diferența dintre evaluarea formală și informală a rezultatelor muncii.

Este foarte important, atât pentru individ, cât și pentru organizație, să se determine prioritățile obiectivelor stabilite. În practică, obiectivele SMART s-au dovedit a fi cele mai potrivite, așa că le vom prezenta participanților acest concept de planificare a performanței. O atenție specială este dedicată modalităților de dezvoltare a angajaților, care includ educația și formarea formală. Accentul se pune pe instruire, pe metodele de implementare a acesteia și pe persoanele care ar trebui să fie implicate în procesul în sine.

Dacă dorim să încurajăm angajații să stăpânească noi competențe și să dobândească noi cunoștințe, organizația trebuie să creeze un climat care să recompenseze dezvoltarea competențelor și acumularea de cunoștințe. Prin urmare, vom aminti și modalități de recompensare a angajaților, precum promovările și avansarea în carieră. Este foarte important să subliniem cât de importanți sunt oamenii pentru succesul unei organizații, prin urmare, jobul unui manager, precum și toate joburile care se ocupă de latura umană a organizației, sunt esențiale în prezent. În consecință, în cadrul cursului vom vorbi și despre importanța capitalului uman și a altor factori în dezvoltarea managementului resurselor umane. În una dintre lecții vom afla motivele evaluării rezultatelor muncii, tipurile și metodele de evaluare.

Scopul principal al monitorizării și dezvoltării resurselor umane este creșterea capacității organizaționale generale. Scopul cursului este de a familiariza participanții cu termenii de bază și conceptul de monitorizare a dezvoltării resurselor umane și înțelegerea naturii umane ca bază pentru abordarea dezvoltării și gestionării dezvoltării potențialului uman. Participanții care parcurg acest curs cu succes vor putea explica de ce este evaluată performanța angajatului, cine ar trebui să evalueze performanța angajatului și care sunt metodele de evaluare de bază.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări

1. Care este rolul instruirii în dezvoltarea angajaților și cine ar trebui să participe la ea?

Managerii de nivel superior, care sunt și sponsorii trainingurilor, sunt interesați de strategia de formare și dezvoltare a angajaților. Angajații din sectorul HR sunt facilitatori care se ocupă de nevoile angajaților, bugetele de formare și alte strategii de management HR. Profesioniștii în resurse umane ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea competențelor și motivației managerilor care trebuie să gestioneze învățarea și dezvoltarea. Practica a arătat că managerii își asumă rolul de facilitatori, nu de instructori, și că se concentrează pe încurajarea dezvoltării, nu pe conținutul activităților în sine.

Implicarea managerilor de linie în implementarea strategiilor de formare și dezvoltare poate aduce o serie de efecte pozitive diferite. Consultanții externi pot fi angajați în orice etapă a procesului de dezvoltare a strategiei de dezvoltare, dar trebuie avut grijă ca contribuția lor să nu se reducă la oferta de pachete pregătite în prealabil în locul soluțiilor creative, care sunt pe deplin adaptate nevoilor unei anumite organizații.

Dacă sunt angajați colaboratori externi, ei nu vor avea niciodată ocazia să înțeleagă pe deplin toate relațiile din cadrul organizației și vor fi priviți ca cineva din exterior care impune noi procese în cadrul organizației.

2. Care este relația dintre dezvoltarea tehnologică și capitalul uman?

Dezvoltarea tehnologiei și schimbările rapide în mediul tehnologic și de afaceri al organizațiilor moderne reprezintă unul dintre cele mai semnificative stimulente pentru schimbarea filosofiei afacerilor și a întoarcerii către om și potențialul său creativ, adică cunoașterea drept cea mai importantă resursă de producție și dezvoltare, care nu este doar reînnoită, ci şi produsă. Inteligența devine principalul motor al dezvoltării economice și sociale, iar supraviețuirea și dezvoltarea organizațiilor economice depind mai mult decât înainte de utilizarea corectă a minții umane.

Pe lângă capitalul uman, creativitatea și aplicarea creativă a cunoștințelor în producerea de noi idei, cunoștințele și descoperirile devin un factor decisiv în dezvoltare; cu alte cuvinte, cunoștințele și inovația sunt fundamentul supraviețuirii și dezvoltării organizației. Sunt necesare din ce în ce mai multe abilități diferite ale angajaților, adică profiluri de experți cu înaltă educație pentru crearea, proiectarea, producția, marketingul și vânzarea produselor. Prin urmare, concentrarea muncii se mută de la energia fizică la cea intelectuală. Dezvoltarea tehnologică presupune orientarea intensivă către educația permanentă și dezvoltarea continuă a oamenilor ca orientare strategică de bază a companiei.

3. Care sunt principalele metode de evaluare a angajaților?

Managerii folosesc de obicei una sau mai multe metode formale de evaluare: scară de evaluare grafică, clasare alternativă, comparație pereche, distribuție forțată, urmărire a valorii aberante sau scale de evaluare dependente de comportament.

Scala grafică de evaluare conține o serie de trăsături și o serie de scoruri posibile pentru fiecare. Clasificarea angajaților de la cel mai bun la cel mai rău după o anumită trăsătură sau trăsături este o altă metodă de evaluare folosită frecvent. Pentru aceasta se folosește un formular pentru a alege angajatul care este cel mai bun în funcție de caracteristica care se măsoară, precum și cel care este cel mai rău; apoi dintre angajații rămași se determină alternativ cel mai bun și cel mai rău, până când toți angajații au fost evaluați. Metoda comparării în perechi este o procedură sistematică de comparare a fiecărui angajat între ei din grup în funcție de performanța generală a muncii. Această metodă este potrivită pentru evaluarea unui grup mic și este folosită cel mai adesea în situațiile în care un angajat trebuie promovat sau recompensat.

Folosind metoda distribuției forțate, managerul atribuie procente predeterminate de subordonați categoriilor clasificate în funcție de performanță. Metoda de monitorizare a rezultatelor neobișnuite presupune păstrarea înregistrărilor acțiunilor neobișnuit de bune sau nedorite ale unei anumite persoane la locul de muncă, precum și analiza acelor înregistrări cu angajatul în termeni prestabiliți. Scale dependente de comportament reprezintă o metodă de evaluare care combină monitorizarea rezultatelor neobișnuite și evaluări măsurabile prin legarea unei scale cantitative de exemple narative concrete de performanță bună și slabă la locul de muncă.

Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane

Planul și programa cursului

1. Monitorizarea rezultatelor muncii angajaților

 • Sisteme de monitorizare a rezultatelor angajaților
 • Cercetarea privind motivația pentru muncă
 • Etape în sistemele de gestionare a rezultatelor muncii angajaților
 • Planificarea performanței
 • Realizarea și monitorizarea performanței
 • Evaluări formale de performanță

2. Dezvoltarea angajaților

 • Rolurile formării și dezvoltării angajaților
 • Strategia de dezvoltare a resurselor umane

3. Dezvoltarea managementului resurselor umane

 • Conceptul de capital uman
 • Efectele crizei economice
 • Dezvoltare tehnologică
 • Schimbări în structura educației și forței de muncă
 • Modelul de management 7S și caracteristicile companiilor excelente

4. Evaluări ale rezultatelor muncii

 • De ce sunt evaluate rezultatele?
 • Cine ar trebui să evalueze performanța angajatului?
 • Metode de bază de evaluare

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te