Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Managementul talentelor în organizație

Managementul talentelor este un proces organizat, strategic de atragere a talentelor potrivite și de sprijinire a acestora pentru a-și atinge întregul potențial, în conformitate cu obiectivele organizaționale ale companiei. Procesul de management al talentelor include o gamă largă de activități, de la identificarea nevoii de talent și posturi vacante, până la găsirea candidaților, selecția și angajarea acestora, până la formare și dezvoltarea talentelor. Atunci când implementați acest proces, este important să definiți talentele specifice de care are nevoie organizația și apoi să transpuneți acele nevoi în așteptări și cerințe clare prin fișa postului și caietul de sarcini.

Managementul talentelor este important deoarece ajută companiile să îmbunătățească performanța și le permite să rămână competitive pe piață, stimulează inovația, contribuie la formarea de echipe productive, reduce fluctuația angajaților, influențează pozitiv ceilalți angajați etc. Ideea este că orice organizație va beneficia de pe urma implementării unei strategii de atracție clar definite, adică dezvoltarea și reținerea talentelor.

Sectorul resurselor umane este responsabil de managementul talentelor, dar în acest proces trebuie să fie implicați și angajații și liderii din întreaga organizație. În organizațiile mari, această responsabilitate este încredințată unei persoane care este singura responsabilă pentru monitorizarea și lucrul cu indivizi talentați. Totuși, managementul talentelor are anumite dezavantaje în ceea ce privește costurile pe care le presupune acest proces, precum și alte resurse în ceea ce privește timpul și oamenii. De asemenea, organizațiile pun la îndoială și justificarea investiției în talent, ținând cont de faptul că pot părăsi oricând organizația în care lucrează.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management și HR Management.

Descrierea și scopul cursului Managementul talentelor în organizație

Cursul Managementul talentelor în organizație începe prin a explica nevoia de resurse umane și evidențiază rolurile și sarcinile cheie din sectorul resurselor umane, cu accent pe rolul liderilor și managerilor. Este definit conceptul de management al talentelor (talent management) și se oferă o privire de ansamblu asupra celor mai dezirabili angajatori și a beneficiilor pe care aceștia le oferă. Apoi se discută conceptul de talent și se iau în considerare generații cu diferite caracteristici – tradiționaliști, generația baby boom, generația X, generația Y și generația Z.

Este oferită o prezentare generală a patru tipuri de personalitate, pe baza cărora pot fi analizați indivizii cu talent. Acestea sunt optimistul, analistul, realistul și inițiatorul. O atenție deosebită este acordată centrelor de evaluare și dezvoltare, așa-numitelor centre assessment, testelor de fiabilitate și siguranță, testelor de personalitate, testelor de abilități și testelor de cunoștințe. Se vorbește și de o analiză la 360 de grade, care analizează temeinic abilitățile, motivația, preferințele profesionale, structura personalității și succesul, din punctul de vedere al mai multor evaluatori – colegi, subordonați, clienți, superiori etc.

În continuarea cursului, este explicat procesul de atragere și reținere a telentelor, adică dezvoltarea acestora. Se pleacă de la identificarea nevoii de talent și definirea modalităților în care acestea vor fi găsite, ceea ce presupune de obicei recrutarea prin reclame, contactarea anumitor instituții sau rețele specializate de afaceri online. Cursul explică apoi procesele de selecție, formare, coaching, planificare a carierei și motivare a talentelor. Unitatea finală discută despre lupta pe care o au organizațiile pentru a găsi indivizi talentați care reprezintă un potențial mare pentru organizație.

Scopul cursului este de a familiariza participanții cu conceptul de management al talentelor, de a sublinia importanța acestui proces și de a prezenta importanța acestuia în procesul de afaceri al unei companii. Cursul își propune ca participanții să obțină o perspectivă asupra procesului de management (planificare, căutare, selecție, dezvoltare, instruire și monitorizare).

Scopul principal al cursului este ca participanții să dobândească cunoștințe despre activitățile cheie în cadrul procesului de selecție și management al talentelor, să aplice aceste cunoștințe în practică și să învețe strategii și tehnici pentru motivarea persoanelor talentate.

Cursul Managementul talentelor în organizație vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum se realizează dezvoltarea talentelor în organizație?

Ținând cont de faptul că dezvoltarea talentelor în cea mai mare măsură pe termen lung contribuie la performanța la nivelul organizației, este clar că acestei activități ar trebui să i se acorde o atenție considerabilă. De aceea este foarte important să se definească o politică clară de management al talentelor – activități, termene-limită și pași concreți. Dezvoltarea talentelor ar trebui luată în considerare deja în timpul planificării resurselor, dar și mai târziu – în timpul recrutării, evaluării, planificării și dezvoltării carierei, angajamentului, planificării mentoratului, învățării și dezvoltării. Una dintre metodele frecvent utilizate de dezvoltare a talentelor care s-a dovedit în practică este mentorship-ul. Mentorship-ul presupune o relație între un individ al cărui talent este recunoscut și un lider cu experiență, adică un profesionist care se află în afara lanțului de comandă existent.

2. Cum să reținem talentul în organizație?

Când vorbim despre talente, companiile înțeleg că este necesar să se facă un efort extraordinar nu doar pentru a le atrage, ci și pentru a-i reține în organizație, având în vedere cererea mare pentru ele. Compensația financiară pentru persoanele care sunt recunoscute ca talente în organizații nu mai este un motiv suficient pentru păstrarea lor pe termen lung într-o anumită poziție, adică într-o singură companie. Companiile găsesc în mod constant noi modalități și beneficii de a reține talentele și de a le influența pozitiv satisfacția față de locul de muncă și de mediul de lucru. Le pot oferi program flexibil de lucru, lucru de acasă, lucru într-un mediu virtual, participare la acțiuni, adică profituri ale companiei, concedii plătite, posibilitatea de pregătire și avansare etc.

3. Cum este identificat talentul?

Există numeroase modalități prin care este posibil să recunoașteți un potențial angajat cu un anumit talent. Cel mai adesea, în acest scop sunt utilizate diferite centre assessment, care utilizează diferite tehnici pentru a evalua abilitățile, cunoștințele și aptitudinile candidaților. De asemenea, în acest scop pot fi folosite diferite tipuri de teste, precum teste de fiabilitate și siguranță, care sunt de obicei folosite pentru posturile care au contact direct cu clienții. De asemenea, sunt utilizate teste de personalitate și teste de aptitudini. Scopul tuturor acestor instrumente este de a analiza caracteristicile, afinitățile și trăsăturile specifice și de a le găsi pe cele care ar reprezenta un feedback bun pentru companie și de a identifica în mod clar indivizii cu talente specifice.

Managementul talentelor în organizație

Planul și programa cursului Managementul talentelor în organizație

  • Managementul talentelor în contextul resurselor umane – Nevoia de resurse umane, roluri și sarcini în domeniul resurselor umane, managementul talentelor (talent management), cei mai dezirabili angajatori
  • Cine sunt indivizi talentați, cum să îi recunoaștem? – Conceptul de talent, manifestarea talentului, centre de evaluare și dezvoltare
  • Dezvoltarea și managementul talentelor – Managementul talentelor, managementul strategic, dezvoltarea talentelor
  • „Războiul” global pentru talent – apariția „războiului” global pentru talent, cum să reținem talentul

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te