Experiență prin școlarizare

Curs Managementul inovațional

Descrierea cursului

Managementul inovațional este un set de activități ce trebuie realizate pentru implementarea adecvată a inovației. Inovația poate fi direcționată doar spre piață, doar spre companie, deseori spre ambele. Pentru stabilirea faptului dacă inovația este un pas necesar, se recurge la un șir de analize și de întrebări.

Există cinci elemente, întrebări cu ale căror răspunsuri oferim mai clar o descriere a necesității inovației și a aplicării ei. Ce, cum, de ce, cine investește, unde se realizează. Dacă șansele privind îmbunătățirea afacerii sunt reale, ținând cont de nevoile prezentate și de riscurile stabilite la care compania este pregătită să recurgă la inovație.

Cursul este conceput astfel încât nu necesită niciun fel de cunoștințe anterioare.

Obiectivul cursului Managementul inovațional

Principalul obiectiv al cursului este dobândirea de către cursanți a cunoștințelor necesare legate de managementul inovațional și aplicarea sa, precum și de aspectele care reflectă semnificația sa.

În plus, este importantă învățarea tehnicilor pentru dezvoltarea creativității necesare pentru multe sfere ale afacerii. Scopul este și actualizarea noțiunilor necesare și a caracteristicilor managementului.

Competențe

După finalizarea cu succes a cursului, cursanții vor avea:

  • Capacitatea de a înțelege importanța inovațiilor 
  • Capacitatea de a înțelege metodele și măsurile de afaceri, în special în managementul inovațional
  • Capacitatea de a înțelege noțiunile de bază în managementul inovațiilor

Conținutul cursului 

Modulul 1. Managementul inovațional 

  • Managementul inovațional, concept și caracteristici 
  • Introducerea și aplicarea inovațiilor 
  • Gestionarea inovațiilor 
  • Investiții în câmpul inovațiilor și semnificația lor