Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

Analiza SWOT

Gestionarea companiei nu este posibilă fără o strategie clară și precisă, respectiv fără realizarea unui plan strategic. Strategia este mult mai mult decât o sumă a obiectivelor și modalităților de realizare, iar pentru crearea și descompunerea acesteia este necesară pregătirea, respectiv analiza SWOT. Din acest motiv, se spune că analiza SWOT reprezintă baza oricărei planificări strategice de succes.

Ce este analiza SWOT?

naliza SWOT este un instrument în lumea afacerilor care ajută la reexaminarea condițiilor și a afacerilor, atât în cadrul companiei, cât și în afara acesteia. Aceasta este una dintre instrumentele de gestionare (marketing) care permite companiei să evite scurta vizibilitate și să fie pregătită pentru viitoarele provocări. Prin analiza SWOT a companiei se definesc factorii de bază care pot avea cea mai mare influență asupra afacerii companiei.

Aplicarea analizei este utilizată în mod incontestabil la crearea strategiei de prezentare a companiei pe piață. Totuși, această analiză se poate aplica și pentru orice altă decizie în afacere (decizia privind prezentarea de marketing, dezvoltarea noilor produse, a lua parte la noi parteneriate, plasarea noilor servicii etc.). Ea, pe de o parte, este un fel de ajutor pentru definirea și formularea misiunii și viziunii companiei, iar pe de altă parte, analiza poate contribui la determinarea acțiunilor prioritare ale companiei în afaceri. Datorită acestei activități analitice, companiile devin și rămân active pe piață și, în plus, definesc mai clar spațiul pieței în care acționează.

Analiza SWOT nu trebuie înțeleasă precum un medicament atotputernic pentru afaceri. Rolul și funcția sa sunt în primul rând preventive, având în vedere faptul că pot detecta potențialele turbulențe ale companiei și pieței în mediul de afaceri, dar pot și indica asupra direcțiilor viitoarei conduceri a afacerii. Unele companii efectuează o analiză SWOT o dată sau de două ori pe an, iar unele chiar o dată la trei luni.

Ce este analiza SWOT?

Cum arată analiza SWOT?

Analiza SWOT (matrice SWOT) constă în evaluarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor care sunt prezente în conducerea afacerii. Fiecare dintre acești factori trebuie luat în considerare cu atenție, cu scopul depistării celor mai bune soluții pentru afacere.

O analiză SWOT tipică se întocmește precum un pătrat care conţine patru câmpuri în care se introduc listele ce ţin de un anumit domeniu/factor al analizei. Este foarte important să introduceți cu precizie toți factorii în cele patru câmpuri menționate. Formulările în analiză trebuie să fie scurte, simple și compatibile cu concurența. Fiecare listă din cadrul unui singur factor trebuie organizată în baza priorităților.

Analiza SWOT poate fi subiectivă și, prin urmare, foarte rar două persoane vor analiza aceeași companie în același mod. Având în vedere că dispune de anumite limitări în ceea ce privește subiectivitatea, analiza SWOT este un ghid în afaceri deosebit. A munci prudent înseamnă a recunoaște unde se află în prezent și unde trebuie să fie în viitor, iar în acest caz analiza SWOT este de mare ajutor.

Elementele analizei SWOT

În esență, analiza SWOT este un concept prin intermediul căreia se divulgă părţile puternice și slabe ale companiei (caracteristicile interne și capabilitățile afacerii), iar apoi se identifică șansele și riscurile acesteia în mediul înconjurător (factorii independenți de influență asupra organizației).

Deci, matricea SWOT arată astfel:

S – Strenghts (Puncte forte)
W – Weaknesses (Puncte slabe)
O – Opportunities (Oportunităţi)
T – Threats (Ameninţări)

Factorii interni şi influența asupra afacerii

Primele două elemente ale analizei SWOT, respectiv punctele forte și punctele slabe, reprezintă factorii interni ai companiei. Ele se referă la resursele și experiențele existente într-o organizație de afaceri. Astfel, când se menționează factorii interni, care influențează definirea punctelor forte și celor slabe ale afacerii, se referă la: resurse financiare (surse de venit, investiții, finanțare); resurse fizice (locația companiei, încăperi, echipamente); resursele umane (angajații, voluntarii, grupul țintă de utilizatori); disponibilitatea resurselor naturale (marcă comercială, brevete, drepturi de autor); procesele curente (programele angajaților, ierarhia departamentelor și sistemele software).

1. Puterea, puncte forte – părțile forte ale afacerii

Determinarea acestui factor în analiza SWOT se poate obține cel mai bine prin răspunsul la următoarele întrebări:

Care sunt părțile forte ale afacerii dumneavoastră?

Ce este ceea ce faceți mai bine decât alții?

Care este motivul datorită căruia clienții sunt mulțumiți de colaborarea cu compania dumneavoastră?

La care argument de afaceri al dumneavoastră reacționează cel mai bine grupul ţintă al dumneavoastră?

Utilizând analiza SWOT, companiile pot utiliza mai bine domeniile în care sunt puternice și care dispun de cele mai mari oportunități. De exemplu, părțile puternice ale unei afaceri pot fi: experiența de producție pe termen lung, gamă largă de produse, grad ridicat de utilizare a capacităților, produse de înaltă calitate, colaborare dezvoltată cu rețeaua de distribuție, servicii de calitate, reputație pe piață, management calificat etc.

Pentru a identifica punctele tari ale afacerii companiei, un sfat poate fi să se scrie pe hârtie toate descrierile afacerii. Unele dintre descrierile expuse se vor referi la punctele tari. Este foarte important să se știe că punctele forte ale afacerii nu pot avea concurență. Din acest motiv, atunci când interpretăm punctele forte ale companiei, este necesar să răspundem la întrebări din ce motiv compania nu are concurență pe piață și în ce mod a ajuns la acea poziție pe piață.

2. Puncte slabe – părți slabe ale afacerii

Uneori, punctele slabe în afaceri, în mare măsură, se pot reflecta asupra productivității și performanţei afacerii. Trebuie să se definească cât mai multe puncte slabe, nu să le săriţi, faceţi o listă de greşeli, omisiuni și lipse pentru a se influența cu scopul de a le elimina, iar acestea se dezvăluie cu răspunsuri la următoarele întrebări:

Ce trebuie îmbunătățit în ceea ce privește afacerea (ieşirea pe piață, resursele, gestionarea, controlul)?

Ce trebuie schimbat?

Ce trebuie întreprins pentru a se îmbunătăți performanțele?

Ce fac concurenți mai bine decât noi?

Punctele slabe ale companiei pot fi: tehnologia învechită, capacități de producție mici, costuri mari ale forței de muncă, produs necompetitiv, neadaptarea la piaţă, ambalajul produsului și design slab etc. După definirea tuturor punctelor slabe, trebuie să luăm în considerare posibila eliminare a unora sau transformarea lor în puncte forte.

Oportunități pentru dezvoltarea afacerii

Factorii externi şi influența asupra afacerii

Orice companie, organizație sau individ poate fi afectată de către factorii externi care se manifestă precum oportunităţi sau amenințări. În lumea afacerii, factorii externi pot include: tendințe pe piață (produse și tehnologii noi sau schimbări privind necesităţile grupului țintă); mişcări economice (tendințe financiare locale, naționale sau internaționale); finanţări (donații, surse legislative și alte); factori demografici (vârsta, rasa, sexul și cultura grupului țintă); relații cu furnizorii și colaboratorii; reglementări politice, economice, ecologice.

3. Oportunităţile mediului

Le veţi identifica cel mai uşor dacă se răspunde la întrebările:

Care sunt oportunitățile bune din jurul dumneavoastră pentru dezvoltarea afacerilor?

Ce doresc clienții și nu primesc de la concurenți?

În afaceri, oportunitățile de piață se pot aduce în legătură cu noile tendințe tehnologice în lumea afacerilor. Pe lângă acestea, trebuie să menționăm şi modificările în ceea ce privește politica, modelele sociale, profilul populației, stilul de viață etc. Astfel, oportunităţile în afaceri pot fi: punerea pe picioare a activității economice, activității în domeniul afacerilor de comerţ, modificarea reglementărilor, majorarea consumului de produse, întărirea puterii de cumpărare a populației etc. Toate acestea trebuie să fie bine reexaminate și trebuie privite precum avansări ale afacerilor potențiale, realizabile (mai mult sau mai puțin) în viitorul apropiat.

Când vine vorba de oportunități, unul dintre sfaturile utile se referă la sesizarea oportunităților în punctele forte existente ale companiei sau la sesizarea oportunităților în punctele sale slabe. Atunci când se interpretează punctele forte, trebuie ca în ele să se recunoască potențialele oportunități pentru avansarea afacerii sau interpretarea punctelor slabe – se iau în considerare oportunitățile de eliminare a unora dintre ele.

4. Amenințările mediului

Amenințările în afacere pot fi articulate prin răspunsurile la întrebări:

Care sunt principalele obstacole în afacere?

Ce face concurența mai bine decât dumneavoastră?

Modificările (pe piață, în tendințele tehnologice, în reglementări) amenință afacerea dumneavoastră?

Ce obstacole pot amenința supraviețuirea afacerii?

Cu alte cuvinte, amenințările pot fi: tendințe nefavorabile ale activității ramurei de care compania aparține, insolvența clienților, intrarea concurenței noi, consolidarea concurenței autohtone și străine, existența unei piețe gri, reglementări, inflația, criza economică etc. Este important ca, imediat în urma identificării tuturor amenințărilor potențiale, să se preia anumite eforturi pentru a le minimiza sau, pur și simplu, să se ocolească în drumul spre obiectiv. De asemenea, atunci când se iau în considerare amenințările în afaceri, focusul în analiza SWOT este pe starea actuală, și nu pe cea din trecut sau pe cea care se preconizează că va fi.

Cum se citesc rezultatele analizei SWOT?

Fiecare analiză SWOT este diferită, așadar rezultatele nu sunt niciodată la fel. În analiza efectuată, este necesar să conectăm punctele forte și oportunitățile, şi să încercăm ca punctele slabe detectate să se transforme în puncte forte. În conformitate cu listele realizate în cadrul factorilor interni (punctele forte şi punctele slabe) sau externi (oportunități, amenințări), este posibil să se deducă unele concluzii de afaceri fundamentale, care vor corespunde, mai mult sau mai puțin, următoarei scheme.

1. Gestionarea şi consolidarea punctelor forte

Analiza arată că punctele forte predomină asupra punctelor slabe, în timp ce oportunitățile predomină amenințările, ceea ce imită strategia de majorare a afacerilor. S-a identificat tot ceea ce reprezintă părțile bune și buna practică a unei afaceri cu care trebuie continuat. În acest caz, în afaceri trebuie depus efort suplimentar în ceea ce deja se desfășoară.

2. Ascunderea punctelor slabe

Dacă analiza arată că punctele forte predomină punctele slabe și că amenințările predomină oportunitățile, atunci se poate discuta despre strategia de menținere a afacerilor. De fapt, există nenumărate modalități prin care companiile mici să devină competitive și chiar să dispună de un număr mare de puncte slabe. Prin evidențierea punctelor forte și punerea lor în prim plan în afacere, se ascund punctele slabe ale unei organizații de afaceri. Companiile mici, fără o poziție mai mare a concurenței privind produsul pe care îl plasează, se pot accentua prin intermediul punctelor forte în calitatea comunicării pe care o au cu clienții.

3. Folosiţi oportunitățile

Companiile ale căror puncte slabe predomină punctele forte, iar oportunitățile predomină amenințările, imită strategia recoltei de afaceri. Aici este vorba despre identificarea oportunităților cu o precisă observare și evaluare a punctelor forte organizaționale. Prin urmare, se poate spune că, în conformitate cu punctele forte, fiecare organizație de afaceri are diferite oportunități care sunt indicate în față. Din acest motiv, de o importanță vitală este definirea unei direcții clare pentru majorarea oportunităților care se identifică, indiferent dacă acestea sunt interne sau externe.

4. Diminuați amenințările

Dacă analiza arată că punctele slabe predomină punctele forte, iar amenințările predomină oportunitățile, atunci vorbim despre o strategie limitatoare. Prin anticiparea amenințărilor pe piață, respectiv prin prezicerea acestora, care este unul dintre cel mai dificil de identificat rezultat analitic, este necesar să se diminueze posibilele daune a unui număr de factori care nu pot fi controlați. Orice amenințare și răspuns pot fi diferite. Monitorizarea și gestionarea adecvată a afacerilor, spre deosebire de amenințările de afaceri, reprezintă una dintre cele mai importante priorități în asemenea situații de afaceri.

Analiza SWOT este o parte inevitabilă în planificarea strategică și gestionarea companiei și, prin urmare, cu siguranță este un bun instrument intern care poate oferi informații utile privind avantajele și dezavantajele esențiale pentru succesul afacerii.

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Speech Marketing Memo
Cele mai frecvente întrebări la un interviu de angajare Positive Resignation
Dacă sunteţi interesat de ocupaţiile din acest domeniu, vedeţi programul: EntrepreneurshipManagement şi Marketing and Marketing Management.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.