Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Aveți un plan de marketing?

Înțelegând marketingul ca și concept de luare a deciziilor de afaceri, prin care realizarea profitului companiei este legat de capacitatea sa de a înțelege sistemul nevoilor umane și de a alege instrumentele politicii sale de afaceri având în vedere interese pe termen lung ale consumatorilor și tendința în dezvoltarea resurselor materiale, este normal ca procesul de planificare să fie impregnat de eforturile de a respecta tendința în mișcarea volumului și structurii nevoilor pieței. Pe lângă aceasta, esența marketingului trebuie să fie crearea și păstrarea funcționării depline a sistemului de comunicare al producătorilor și consumatorilor. Rezultatul eforturilor de marketing trebuie să fie facilitarea luării deciziilor atât de producători, cât și de consumatori. Valoarea marketingului se reflectă în măsura în care acesta permite producătorului și consumatorului să se implice în dialog și în legătură cu întrebări specifice și strategice de dezvoltare și utilizare a resurselor efective.

Având în vedere că conceptul de marketing este modul în care întreprinderea combină resurse și eforturi cu scopul de a satisface nevoile consumatorilor exprimate pe piață, planul marketingului este concretizarea sarcinilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a obține un profit bazat pe acest concept. Ca atare, planul de marketing servește drept instrument pentru realizarea acțiunilor de marketing în vederea realizării afacerilor în perioada planificată. Este un itinerariu pentru desfășurarea activităților de marketing, dar și un standard pe baza căruia se va evalua eficacitatea generală și eficiența în realizarea funcțiilor de marketing în perioada planificată. Este orientat către conducerea companiei și către toți cei care lucrează la realizarea strategiei de marketing.

Planificarea marketingului este un proces care include evaluarea șanselor favorabile și a resurselor pe piață, determinarea obiectivelor de marketing, a strategiilor și a tacticilor, precum și determinarea modalității de verificare și control. Aceasta este o componentă cheie a eficacității managementului afacerilor, adică modul în care managementul aliniază obiectivele și resursele de care dispune compania cu posibilitățile prezente și viitoare.

Planificarea de marketing de succes în condițiile pieței actuale presupune existența unei viziuni și misiuni, politicii, obiectivelor strategice și a tacticii clar definite a companiei.

plan de marketing

Scopul procesului de planificare a marketingului este elaborarea unui plan de marketing. Elementele cheie ale fiecărui plan de marketing sunt:

 • analiza situațională (unde se află compania acum)
 • scopurile (unde dorim să ne aflăm)
 • strategia și tactica (cum să se atingă obiectivele în cel mai bun mod)
 • controlul

Cu ajutorul planului de marketing:

 • se specifică rezultatele așteptate, astfel încât organizația să știe cum va fi situația la sfârșitul perioadei planificate
 • se determină fondurile necesare pentru implementarea activităților planificate astfel încât să se poată dezvolta bugetul
 • se descriu activitățile care trebuie întreprinse astfel încât să se poate asuma responsabilitatea pentru implementarea planului
 • se definesc activități pentru urmărirea și controlul rezultatelor, astfel încât să fie posibilă corectarea.

Unul dintre scopurile principale ale proprietarilor întreprinderilor mici și mijlocii este obținerea unei cote de piață mai mari, în timp ce cea mai mare problemă este pierderea pieței pentru produsele și serviciile lor. Tocmai din acest motiv, un plan de marketing este indispensabil pentru a răspunde la întrebările de bază: puteți să vă vindeți ideea, adică aveți un produs sau un serviciu pe care cineva dorește să îl cumpere, dacă dorește, la ce preț și dacă acest preț permite atingerea obiectivelor și în ce termen.

Planul de marketing este un instrument de planificare și organizare a resurselor și a capacităților antreprenoriale pentru a atinge obiectivele de marketing. Trebuie să identifice cele mai realiste oportunități de afaceri și să determine cum să realizeze și să păstreze poziția pe piața țintă.


Elaborarea unui plan de marketing bun este un pas foarte important în crearea și dezvoltarea unei companii noi.

Acest pas este deosebit de important pentru antreprenorii începători, deoarece este un instrument care îi permite unui antreprenor să acceseze informații esențiale. Un plan de marketing pentru un antreprenor începător are diferite funcții:

 • Analizează piața de produse si servicii pentru noua companie
 • Ajută antreprenorul să anticipeze cererea pentru primul an de activitate
 • Analizează și determină resursele de marketing disponibile companiilor noi
 • Îl familiarizează cu punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările (SWOT) mediului de afaceri în raport cu piața
 • Determină profilul potențialilor clienți
 • Stabilește obiectivele și strategiile de marketing
 • Elaborează un plan de acțiune în cadrul mixului de marketing și al bugetului

Lungimea planului de marketing variază și poate fi de la 15 la 40 de pagini.

Planificarea marketingului este un proces interactiv, iar planul trebuie revizuit și completat în timpul procesului de implementare.

În planul de marketing se planifică cine ce va face, când, unde și cum, cu scopul de a ajunge la piața țintă.

Planurile se pot scrie pentru unități strategice de afaceri, linii de produse, produse individuale, întreprinderi noi sau piețe și clienți speciali.

Cum să faceți un plan de marketing?

Baza comună a planurilor de marketing este:

 • rezumatul planului
 • analiza situației din mediul de afaceri
 • analiza situației pieței
 • descrierea punctelor forte și a punctelor slabe ale organizației
 • listarea resurselor organizației
 • descrierea obiectivelor de marketing
 • afișarea strategiei de marketing
 • proiecții și calcule financiare
 • standardele de control

Rezumatul planului este un conținut scurt al celor mai importante elemente ale întregului plan. Are o introducere, părți principale ale planului de marketing și o declarație privind costurile implementării planului. Rezumatul servește persoanelor care trebuie să știe ce conține planul și nu sunt implicate în luarea deciziilor legate de plan.

Analiza situației (analiza situațională - unde se află compania în momentul de față) sau a datelor care au contribuit la crearea situației actuale de marketing. Informațiile se obțin din surse externe și interne, de obicei prin intermediul sistemului informatic de marketing. În funcție de scop și situație, pot fi incluse și detalii despre compoziția piețelor țintă, despre obiectivele de marketing, despre strategiile curente de marketing, tendințele pe piață, nivelurile de vânzări și rentabilitate a anumitor linii de produse individuale, numărul de concurenți prezenți, numărul de distribuitori etc.

Pentru analiza situației (externe și interne), se utilizează analiza SWOT. Este o metodă care permite ca afacerea să fie definită pe baza factorilor care au cel mai mare impact. Trebuie găsite punctele forte și punctele slabe ale companiei (caracteristicile și capacitățile interne ale companiei), apoi identificate șansele și pericolele mediului (factori independenți de organizație).

elementele planului de marketing

La crearea unui plan de marketing, este necesar:

 • să determinați piața, spațiul geografic, mărimea, relația dintre cerere și ofertă, modul de schimb, segmentarea pieței, profilul clienților țintă și piețele care vor fi deservite;
 • să definiți și să descrieți grupurile țintă și să furnizați informații despre caracteristicile lor demografice, psihologice și comportamentale și despre obiceiurile de cumpărare;
 • să dezvoltați o strategie pentru poziționarea întreprinderilor și a produselor pe piață;
 • să definiți un marketing mix (un program de lansare pe piață);
 • să descrieți un produs sau un serviciu ca obiect de ofertare cu avantaje competitive concrete;
 • să identificați și să descrieți concurența (avantajul diferit - provenind de la brevete, drepturi de autor, mărci sau calitatea produselor/serviciilor);
 • să întocmiți și să prezentați un plan de marketing

Elementele planului de marketing

I   Introducere

Ce este un produs sau serviciu? Descriere detaliată a poziției produsului/serviciului pe piață.

II  Analiza situației

1. Mediul situațional

 • Cererea și tendințele cererii
 • Factori sociali și culturali
 • Caracteristicile demografice
 • Condiții economice și de afaceri
 • Condiții politice
 • Legile și reglementările legale

2. Mediul neutral

 • Mediul financiar
 • Guvernul
 • Mass-media
 • Grupuri speciale din mediu care sunt interesate pentru o activitate determinată

3. Concurența
Descrierea principalilor concurenți, a produselor lor, planurilor, experiențelor, know-how-ului, finanțelor, resurselor, strategiilor, punctelor forte, punctelor slabe.

4. Mediul intern
Descrierea propriului produs, a planurilor, experiențelor, know-how-ului, finanțelor, resurselor, punctelor forte, punctelor slabe.

III  Piețele țintă
Descrierea segmentelor țintă, a caracteristicilor lor demografice, psihografice, geografice, comportamentale, scalare.

IV  Probleme și oportunități
Analiza tuturor problemelor și a oportunităților și definirea clară a avantajelor competitive.

V   Obiectivele de marketing
Definirea precisă a tuturor obiectivelor de marketing (volumul vânzărilor, cota de piață) și timpul necesar pentru realizarea acestora.

VI   Strategia de marketing
Considerarea diferitelor alternative și alegerea celei mai potrivite.

VII  Tactica de marketing
A descrie modul în care o strategie de marketing specifică va fi aplicată prin intermediul produsului, prețului, promovării, al distribuției și al altor variabile tactice. În segmentul acesta și în cel anterior întotdeauna trebuie să scoatem în evidență așteptările privind reacția concurenței și acțiunile ce se vor întreprinde pentru a evita toate amenințările și pentru a profita de toate avantajele.

VIII  Aplicarea și controlul
Calcularea indicatorilor financiari (analiza break-even - punctul limită de rentabilitate, fluxul de numerar -cash-flow, cheltuielile).

IX  Concluzie
Rezumatul avantajelor, costurilor, profiturilor și avantajelor competitive ale unui plan specific și evaluarea succesului planului.

X  Atașamente
Adăugați toate informațiile de asistență care sunt considerate relevante.

 

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Roluri în echipă Organizarea şi conducerea echipelor
Cum să rezolvați reclamațiile clienților? Comunicarea verbală și nonverbală în cadrul organizației

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te