UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Curs Indicatori financiari

În cursul Indicatori financiari veți cunoaște conceptele de bază de profitabilitate, rentabilitate a capitalului propriu (ROE), rentabilitate a investiției (ROI) și lichiditate. Cursul explică în mod specific relația dintre capital și capitalul total - lingou, fluxul de numerar și productivitate.

Veți asimila arta de a evalua și clasifica nivelul oricărui randament al capitalului propriu atins ca să puteți determina dacă lichiditatea sau profitabilitatea este mai importantă și explicați de ce. Scopul este, de asemenea, de a ști cum să calculăm Equity Ratio și a explica de ce Equity Ratio este foarte importantă pentru companie. Veți ști să definiți și să explicați conceptul de lingou (Gearing), să calculați și să explicați factorii care afectează ratingul de credit al companiei.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Entrepreneurship, HR Management și Sales and Sales Management.

Descrierea și scopul cursului Indicatori financiari

Cursul Indicatori financiari este format dintr-un modul și cinci lecții. Prima lecție, intitulată Rapoartele financiare de bază, este dedicată rapoartelor financiare de bază, care stau la baza pe care se realizează analiza financiară în general, așa și analiza indicatorilor în sine. Locul principal îl ocupă cu siguranță bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar. Datorită acestor rapoarte, este posibil să se evalueze imaginea contabilă a afacerii și poziția financiară a companiei.

A doua lecție, intitulată Analiza și interpretarea rapoartelor financiare, explică mai detaliat tipurile de analiză și interpretare a situațiilor financiare. La început, atenția este concentrată pe prezentarea extrasului de cont anual. De asemenea, aici sunt prezentate pe scurt analiza indicatorilor financiari, analiza capitalului circulant net și analiza relației dintre costuri, volum și profit. Analiza bilanțului contabil este direcționată pe tehnicile utilizate de managerii interni, precum și de analiștii externi ai unei companii. Principala sursă de informare este raportul anual.

În cea de-a treia lecție, Analiza indicatorilor de lichiditate și ai structurii financiare, vorbim despre un grup de indicatori de lichiditate, precum și analiza indicatorilor structurii financiare. Atenția este canalizată asupra indicatorilor de lichiditate generală și imediată, precum și asupra indicatorilor de structură a surselor de finanțare și a ratelor de îndatorare.

În următoarea lecție, Analiza indicatorilor de lichiditate (indicatorii cifrei de afaceri) și de rentabilitate (profitabilitate), vorbim despre analiza indicatorilor activității afacerii, adică analiza indicatorilor cifrei de afaceri, precum și analiza de rentabilitate și profitabilitate. Sunt explicate coeficientul circular al clienților, coeficientul circular al stocurilor, coeficientul circular al distribuitorilor, coeficientul circular net al activelor circulante, coeficientul circular al activelor circulante totale, coeficientul circular al activelor fixe și coeficientul circulant al fondurilor de afaceri totale. Ca indicatori ai profitabilității unei entități de afaceri orientate spre piață, apar rata profitului de afaceri, rata profitului net, rata de rentabilitate asupra activelor totale și rata de rentabilitate aupra activelor nete.

În ultima lecție, Raportul valorii de piață a acțiunilor, riscul și efectul de levier, vorbim despre analiza raportului valorii de piață, riscul și efectul de levier. Următorii indicatori sunt explicați individual: venitul net pe acțiune, raportul dintre prețul de piață pe acțiune și venitul net pe acțiune, raportul plății dividendelor, rata dividendului și valoarea contabilă pe acțiune. Această lecție se încheie cu o scurtă prezentare a conceptului de risc și levier.

Scopul cursului Indicatori financiari este de a instrui participanții cu privire la modul de calcul al indicatorilor raportului de lichiditate, activitatea comercială, structura financiară, profitabilitate/rentabilitate, precum și raportul valorii acțiunilor de piață.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este contul de profit și pierdere?

Contul de profit și pierdere reprezintă un raport financiar în care sunt prezentate veniturile și cheltuielile pentru o anumită perioadă contabilă și rezultatul financiar care reiese din diferența dintre acestea, care poate fi pozitiv sau negativ. Contul de profit și pierdere, de asemenea, se numește și raportul de profit/pierdere și contul de profit/contul de profit și pierdere. Cu ajutorul contului de profit și pierdere este posibil să se efectueze diverse analize ale afacerii și, pe baza acestora, să se ajungă la anumite concluzii, deoarece prezintă dimensiunea și structura rezultatului de afaceri obținut pentru perioada contabilă dată. Conform reglementărilor legale, companiile sunt obligate să întocmească și să publice contul profit și pierdere o dată pe an, dar o pot face și mai des, pentru nevoile lor interne. La fel ca bilanțul contabil, contul de profit și pierdere poate fi sub formă de cont sau sub formă de listă.

Ce este analiza CVP?

Analiza CVP (cost-volume-profit analysis) ca instrument analitic, cunoscut sub numele de punctul de acoperire sau punct critic, reprezintă aplicarea definirii prețurilor marginale și analizează reacția costurilor și profiturilor la modificările volumului activității afacerii. În plus, această analiză este importantă pentru planificarea viitoarei afaceri a companiei, adică îi ajută pe manageri să prezică rezultatele diferitelor strategii pentru profitul de afaceri al companiei. Cele mai importante ipoteze pe care se bazează analiza CVP sunt următoarele:

  • prețul de vânzare pe unitate este neschimbat;
  • numărul de unităţi produse este egal cu numărul de unităţi vândute;
  • toate costurile trebuie împărțite în fixe și variabile;
  • tehnologia, procesele de producție și eficiența rămân neschimbate.

Este folosit cel mai adesea pentru următoarele cazuri de luare a deciziilor de afaceri:

  • politica de stabilire a prețurilor;
  • alegerea sortimentului de produse;
  • comenzi speciale.

Ce este levierul?

Levierul reprezintă una dintre metodele cu ajutorul căreia se evaluează efectele operațiunilor de afaceri cu prezența unor cheltuieli fixe specificate. Există levierul operațional, financiar și combinat.

Levierul operațional evaluează efectele afacerii cu costuri fixe de operare.

Levierul financiar măsoară riscul suplimentar din cauza cheltuielilor financiare. Intensitatea efectului de levier financiar depinde de care anume dintre cheltuielile fixe pentru dobânzi pot fi acoperite din profitul operațional, adică câștiguri înainte de dobândă și taxe.

Levierul combinat este o consecință a cumulării levierului operațiolnal și financiar, deoarece incertitudinea obținerii rentabilității fondurilor proprii depinde de posibilele modificări ale volumului și veniturilor din vânzări. Compania ar trebui să urmărească ca acest factor levier să fie cât mai scăzut posibil.

Persoana cu calculatorul care frecventează cursul Indicatori financiari

Planul și programul cursului Indicatori financiari

1. Rapoartele financiare de bază

2. Analiza și interpretarea rapoartelor financiare

3. Analiza indicatorilor de lichiditate și ai structurii financiare

4. Analiza indicatorilor de lichiditate (indicatorii cifrei de afaceri) și de rentabilitate (profitabilitate)

5. Raportul valorii de piață a acțiunilor, riscul și efectul de levier

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te