Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Motivația angajaților

Conceptul de motivație este adesea întâlnit în vorbirea de zi cu zi. Motivația este strâns legată de comportament în toate segmentele și contextele muncii și ale vieții. Când vine vorba de motivația angajaților, de cele mai multe ori primele asociații sunt motivația de a munci și motivația de a învăța. Totuși, este important de menționat că motivația se reflectă atât în ​​performanța individului, cât și în diferitele contexte în care individul își desfășoară activitatea.

 Motivația poate fi definită ca gradul în care efortul persistent este îndreptat spre atingerea scopului și care se poate observa ca „motorul din noi”. Astfel, motivația poate fi văzută ca un set complex de factori bazați pe efort, direcție, perseverență și obiectiv. Motivația angajaților este cel mai cercetat domeniu din lumea afacerilor. Motivația și motivația în muncă sunt o enigmă pentru profesioniști și cea mai mare provocare pentru manageri. 

 Cheia supraviețuirii și succesului durabil al unei organizații constă nu numai în proceduri cantitative și raționale, ci și în angajamentul angajaților de a se motiva să lucreze. Angajații lucrează mai bine când sunt fericiți și când simt că organizația lor îi apreciază. Angajații motivați sunt, de asemenea, mai productivi și mai creativi în rezolvarea problemelor și găsirea soluțiilor corespunzătoare. 

 Baza managementului modern al resurselor umane este motivația angajaților, ceea ce este un element necesar a unui leadership de succes. Organizația își poate crește capacitatea competitivă și valoarea doar construind un sistem motivațional bun, deoarece angajații motivați vor să fie dedicați obiectivului organizațional.  

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Marketing and Marketing Management, Entrepreneurship și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Motivația angajaților

Motivația este procesul de direcționare a activităților și de mișcare conștientă a unei persoane către atingerea unui anumit scop. Motivația angajaților este importantă, dar cum se face? Prin salariu? Salariul este o necesitate, dar din păcate nu este o condiție suficientă. Ne motivează să mergem la muncă, să fim la locul de muncă până la sfârșitul zilei de lucru, dar nu ne motivează să muncim și să obținem rezultate pentru că este ceva ce se subînțelege.

 Managementul și dezvoltarea potențialului uman au devenit tot mai importante. Motivația angajaților a devenit fundamentul managementului modern al resurselor umane, deoarece doar construirea unui sistem motivațional bun poate ajuta o organizație să-și crească competitivitatea și valoarea. 

 Motivația pentru muncă, precum și importanța acesteia, sunt descrise în detaliu în acest curs. În plus, acest curs explică, de asemenea, cum să motivați angajații, care sunt motivatorii-cheie în procesul de muncă și care este interrelația dintre motivație și performanța în muncă. 

 Creând teoriile X și Y, McGregor a încercat să evite teoriile neoclasice și clasice și să le împace, unde conform Teoriei X, se consideră că omul, după natura sa, este fără ambiție, este leneș, egocentric, nu îi place responsabilitatea, este indiferent cu privire la obiectivele organizației, în timp ce conform Teoriei Y, sunt motivați, pregătiți să-și asume responsabilitatea și să-și orienteze comportamentul către obiectivele organizației. Când se analizează conceptele teoriilor X și Y, se poate observa același obiectiv, și anume motivația angajaților pentru atingerea obiectivelor organizației. Diferența este că Teoria Y motivează într-un mod mai uman și cu un respect mai mare pentru personalitatea angajatului, în timp ce Teoria X folosește constrângerea ca și tehnică motivațională. 

 Pe lângă această teorie, la curs sunt cuprinse și alte teorii care au fost dezvoltate, și anume:

 • Teoria ierarhiei motivelor și nevoilor, care a fost dată de Abraham Maslow, din care a rezultat ulterior teoria ERG a lui Alderfer. 
 • Teoria motivațională a doi factori, creată de Herzberg. El a încercat să răspundă la întrebarea: „Ce vor oamenii de la muncă lor?”. 
 • Teoria nevoilor de realizare a lui McClelland este orientată pe motivația pentru lucru și explică comportamentul de muncă prin motivul individual care ce consideră de bază, dar scopul recompensei este sentimentul de satisfacție și de mândrie. 
 • Teoria lui Locke de stabilire a obiectivelor, care se bazează pe setarea unor obiective specifice care trebuie să fie clare și provocatoare, dar mai ales realizabile. 
 • Teoria instrumentală a fost inclusă în grupul de teorii mai noi ale motivației, iar creatorul celei mai complete și convingătoare teorii a motivației este Vroom. 

Scopul cursului Motivația angajaților este de a pregăti cursanții să se angajeze în dezvoltarea altora și să ridice productivitatea companiei la un nivel superior; să învețe să creeze un climat de echipă care este încurajator, productiv și distractiv.Cursul îi va învăța cum să încurajeze membrii echipei să gândească și să elaboreze soluții creative la problemele standard. Vor învăța cum să creeze un concept de management al motivației în companie și vor procesa abordări și tehnici de motivare.

Cursul Motivația angajaților vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este motivul?

Noțiunea de motiv reprezintă factorul uman care pornește, menține, direcționează și suspendă activitățile umane. Când spunem că motivele pornesc activitatea umană, trebuie să vedem care sunt mecanismele care pornesc această activitate. 

 

La baza motivației pentru lucru se află anumite motive. Acestea se pot clasifica după: 

 • Caracter,
 • Semnificație, 
 • Intensitate, 
 • Mod de satisfacție. 

Ciclul motivațional este alcătuit din:

 • apariția motivului, 
 • activități pentru atingerea obiectivului, 
 • comportament instrumental, 
 • feedback. 

Este foarte important să se facă distincția între stimulente și motive. Stimulentele sunt recompense și laude și reînvie motivele pentru recunoașterea socială. În funcția motivului sunt emoțiile, precum tristețe, frică, supărare și dragoste. Emoțiile sunt un stimulent puternic al comportamentului și oferă intensitate activității care este produsă de motiv. 

 Motivele pot fi împărțite în două grupuri:

 • Motive biologice – Aceste motive sunt înnăscute, fiziologice și provin din nevoia de a susține viața. 
 • Motive sociale – Aici intră nevoia de prieteni și nevoia de a fi recunoscut în societate. Motivele sociale pot fi satisfăcute numai în cadrul comunității sociale. 

Ce este motivația?

Motivația este o forță motrice internă care ne servește drept forță motrice pentru atingerea obiectivelor și satisfacerea nevoilor noastre. 

 Fiecare proces al motivației începe cu anumite nevoi și se termină după satisfacerea lor. Există trei element de bază care formează procesul de motivație:

 • Mișcare, 
 • Nevoie,
 • Recompensă. 

Motivația presupune procesul de orientare a activității și mișcare conștientă a omului pentru a se atinge un anumit obiectiv. 

 Însă, dacă nevoile sunt satisfăcute în permanență, asta poate stimula omul să dobândească în mod exagerat încrederea în sine, iar atunci, practic, motivele domină și încep să-l gestioneze. Dacă se întâmplă deseori eșecul privind satisfacerea motivelor, asta poate dezamăgi omul și atunci începe să piardă încrederea în sine, să devină lipsit de putere și pasiv. 

Care sunt motivațiile materiale și nemateriale pentru lucru?

Motivațiile materiale pentru lucru se pot împărți în: 

 • Recompensare în acțiuni – Pachet de acțiuni pe care angajatorul le oferă sau le dă la preț bun managerilor sau angajaților. 
 • Stimulente – Această formă de motivație a angajaților se dă pentru o perioadă de timp definită cu exactitate și pentru un tip de muncă, și nu este parte componentă pe termen lung pentru salariile angajaților. 
 • Mărire de salariu – Presupune venitul total al angajatului, format din salariul de bază la care se adaugă mărirea de salariu ca și recompensă pentru performanțele obținute. 

Motivațiile nemateriale pentru lucru sunt:

 • Participarea la luarea deciziilor – Consultarea activă a angajaților cu privire la lucrurile care fac parte din munca lor. 
 • Recompense și penalizări – Avantaj îl au recompensele, iar penalizările sunt ultimul mijloc motivațional pentru angajați. 
 • Laude – Cea mai mare acțiune motivațională a laudelor este dacă provine de la manager. 
 • Planificarea muncii – Prin planificare se presupune organizarea sarcinilor și a responsabilității în cadrul comunității de lucru. 
 • Forme flexibile ale programului de lucru – Formele flexibile ale programului de lucru se folosesc pentru creșterea motivației angajaților, iar scopul de bază este ca, folosind diferite variante ale programului de muncă, să conformeze viața privată și obligațiile de muncă ale angajaților, și asta într-o măsură mai mare. Există diferite forme de program flexibil ale orarului de muncă, și anume:
 • Împărțirea muncii – Presupune că două sau mai multe persoane împart reciproc săptămâna de 40 de ore, respectiv că doi sau mai mulți angajați desfășoară o activitate care necesită mai mult timp de muncă. 
 • Program de muncă flexibil – Angajaților li se cere să lucreze un anumit număr de ore pe săptămână, dar sunt liberi să aleagă când încep și când termină munca, și toate acestea conform regulilor stabilite de sistemul de afaceri. 

Planul și programa cursului

1. Noțiunile de motiv, motivație și ciclu motivațional 

2. Teoriile motivației pentru lucru 

 • Teorii moderne ale motivației pentru lucru 
 • Teoria lui Abraham Maslow
 • Teoria lui Frederick Herzberg 
 • Teorii de proces ale motivației de lucru 
 • Teoria lui Victor Vroom
 • Teoria lui Locke a obiectivelor clar definite 
 • Teoria nevoilor de realizare a lui McClelland 

3. Motivatori în procesul de muncă 

 • Recompense materiale 
 • Recompense nemateriale 
 • Tehnica integrală de motivație 
 • Motivația managerului 

4. Motivația și performanța în muncă 

 • Ce este performanța în muncă 
 • Factori obiectivi de performanță în muncă 
 • Factori subiectivi de performanță în muncă 
 • Obstacole în satisfacerea motivelor