Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

Aflaţi de ce aveţi nevoie de analiza cost-beneficiu

Afacerile moderne sunt deseori însoţite de o anumită doză de nesiguranţă. Începerea unui nou proiect sau lansarea unui produs nu garantează că veţi reuşi dacă nu aţi analizat toate elementele şi nu aţi făcut analizele necesare pentru examinarea eficienţei investiţiei în astfel de afaceri. Deoarece nimeni nu operează izolat de alte entităţi de afaceri şi că aceleaşi reguli de piaţă sunt valabile pentru toată lumea, înainte de a lansa ceva nou, ar fi bine să evaluaţi costurile şi beneficiile care ar putea rezulta dintr-o nouă afacere, pentru a avea o imagine aproximativă a beneficiilor şi, în acelaşi timp, să puteţi planifica etapele suplimentare în afaceri.

Analiza cost-beneficiu este una dintre analizele care trebuie făcute în acest proces pentru a lua decizia corectă de afaceri.

Ce este analiza cost-beneficiu? 

Analiza cost-beneficiu (analiza ACB) presupune o abordare sistemică care serveşte la calcularea şi compararea costurilor şi beneficiilor unei afaceri.

Analiza cost-beneficiu este o metodă de analiză economică realizată de către cei implicaţi în proiect şi are o mare importanţă pentru ca toate costurile şi pierderile posibile pe de-o parte, precum şi beneficiile şi veniturile pe de altă parte, să se reducă la aproximativ aceeaşi unitate de măsură, iar apoi urmează evaluarea şi compararea. Cu cât este mai mare investiţia în proiect, cu atât analiza va fi mai complexă, deoarece vor fi incluse mai multe variabile şi va creşte riscul.

Deşi analiza cost-beneficiu este folosită mai mult atunci când este vorba de proiecte de infrastructură de dezvoltare de mare importanţă, un număr mare de elemente pot fi folosite pentru analiza cost-beneficiu a activităţilor realizate în cadrul companiilor mai mici.

Scopul analizei ACB este de a ajunge la concluzia care opţiune va rezulta cel mai bun (optim) raport dintre cost şi beneficiu. Acest lucru este valabil şi pentru rezolvarea problemei legate de costurile de oportunitate, care reprezintă beneficii pierdute care vor apărea în situaţia în care alegerea dintre cele două opţiuni trebuie făcută astfel încât beneficiul pierdut să fie redus, respectiv alternativa aleasă aduce mai multe beneficii noului proiect de afaceri.

Ce este analiza cost-beneficiu

Analiza cost-beneficiu a proiectului 

Analiza cost-beneficiu a proiectului va orienta entităţile responsabile spre identificarea costurilor şi beneficiilor posibile ale proiectului, în loc să se bazeze pe evaluări nesigure şi atitudini personale. Întrucât este foarte dificil să se ia decizii justificate din punct de vedere economic, înainte de orice investiţii majore se recomandă aplicarea acestei analize. Caracteristica de bază a analizei cost-beneficiu este eficienţa economică, care va determina măsura în care resursele utilizate sunt folosite în mod corect.

De asemenea, timpul de returnare a fondurilor investite este un alt parametru important care trebuie luat în considerare atunci când se analizează costurile şi se folosesc investiţii pentru o afacere.

Cum se efectuează analiza cost-beneficiu? 

Atunci când efectuaţi această analiză, trebuie să treceţi prin mai multe etape, astfel încât procesul de analiză a costurilor să ofere cele mai bune rezultate posibile.

Analiza cost-beneficiu – exemplu 

Stabilirea obiectivelor proiectului 

Obiectivele trebuie să fie definite clar, astfel încât să poată fi inţelese şi de cineva care nu este membru al organizaţiei şi nu este familiarizat cu procesul de lucru.

Evaluarea cerinţelor 

În această etapă trebuie determinată durata ciclului de viaţă şi trebui evaluat ciclul de viaţă al cererii.

Colectarea datelor privind costurile 

Colectarea datelor privind costurile este una dintre cele mai dificile, dar şi cele mai importante, etape ale analizei cost-beneficiu, deoarece anumite date cât mai reale privind costurile vor influenţa calitatea analizei efectuate.

Alegerea alternativelor 

Trebuie luate în considerare mai multe alternative pentru a lua o decizie pe baza analizei care trebuie făcută.

Definirea ipotezelor analizei cost-beneficiu 

Din cauza imposibilităţii de a anticipa cu precizie şi de a defini toţi factorii, trebuie să definim, pe baza experienţelor anterioare şi a datelor actuale disponibile, anumite ipoteze care vor contribui la etapele ulterioare ale analizei.

Evaluarea costurilor 

În această etapă trebuie să se identifice şi să se evalueze elementele de cost. Costurile pot fi legate de dezvoltare, achiziţie, întreţinere, cercetare, costurile echipamentelor, costurile de funcţionare etc.

Evaluarea beneficiilor 

Pe lângă colectarea datelor privind costurile, evaluarea beneficiilor este una dintre cele mai exigente activităţi ale analizei cost-beneficiu. Beneficiile care pot fi definite în valoarea lor reală sau aproximativă, sunt cele care sunt vizibile. De asemenea, există anumite beneficii invizibile care nu pot fi evaluate financiar. Aceste beneficii trebuie cuantificate într-un anumit mod. Dacă acestea sunt foarte importante în cadrul evaluării, atunci trebuie transformate şi beneficiile vizibile în aceeaşi scară de valori, care a fost utilizată pentru calcularea beneficiilor invizibile, pentru a fi utilizate împreună pentru o analiză ulterioară.

Armonizarea costurilor şi beneficiilor 

După ce costurile şi beneficiile sunt definite pentru fiecare an al ciclului de viaţă, acestea trebuie convertite într-o unitate de măsură comună, astfel încât alternativele să poată fi comparate. Prin urmare, utilizând factorul de reducere, trebuie determinată valoarea actuală netă a costurilor şi a beneficiilor viitoare.

Valorificarea alternativelor în analiza cost beneficiu

Evaluarea alternativelor 

În funcţie de faptul dacă toate valorile (costurile şi beneficiile) sunt exprimate în numerar sau nu, există două modalităţi care pot fi utilizate pentru evaluarea alternativelor.

-Evaluarea alternativelor în situaţia în care atât costurile cât şi beneficiile sunt exprimate în termeni monetari. În această situaţie este posibilă calcularea valorii actuale nete, iar apoi şi compararea şi clasificarea ei. Alternativa care va fi aleasă în acest caz este cea care, la cel mai mic cost redus, are cel mai mare beneficiu. Exemplul este dat în tabelul 1.

Alternative Costul redus CR Beneficiul redus BR Valoarea actuală netă BR-CR Raportul dintre cost şi beneficiu BR/CR
1. 1.650.000 1.850.000 200.000 1.12
2. 1.650.000 1.550.000 -100.000 0.94
3. 1.800.000 1.800.000 0 1
4. 2.000.000 1.900.000 -100.000 0.95
5. 2.100.000 2.150.000 50.000 1.075


Tabelul 1 – Evaluarea alternativelor exprimate în termeni monetari

În situaţia în care există două alternative care au aceeaşi valoare netă actuală, pentru determinarea celei mai bune alternative se foloseşte raportul dintre beneficiu şi cost în urma căruia va fi aleasă alternativ cu cel mai mare raport.

  • Evaluarea alternativelor în situaţia în care beneficiile nu sunt exprimate în termeni monetari. În această situaţie, beneficiile trebuie, într-un anumit mod, cuantificate pentru a putea efectua analiza. Şi în acest caz va fi aleasă alternativa care are beneficiile maxime, definite prin anumite unităţi de măsură şi prin cele mai mici costuri.

Concluzia analizei ACB ar trebui să fie dacă aceasta se orientează pe realizarea proiectului planificat sau nu. Dacă beneficiul evaluat este mai mare decât costurile evaluate, ar trebui să se înceapă punerea în aplicare a analizei, dar, de asemenea, trebuie aleasă alternativa care are cel mai mare beneficiu net, respectiv cele mai mici costuri posibile. Analiza cost-beneficiu a proiectului ar trebui să asigure ca datele de intrare să fie cât mai reale, pentru a putea alege cea mai bună alternativă bazată pe analiză.

Cât este de sigură/corectă analiza cost-beneficiu? 

Analiza cost-beneficiu depinde de exactitatea evaluării costurilor şi beneficiilor individuale. Analizele comparative arată că, în analiza cost-beneficiu, pot exista deseori evaluări greşite, iar unele dintre cele mai frecvente motive din cauza cărora apar acestea sunt:

  • baza excesivă pe date din proiectele anterioare;
  • dificultăţi în definirea şi evaluarea anumitor factori externi;
  • impresii subiective în evaluare;
  • factorii de surpriză şi imprevizibilitate nu pot fi reduşi la numere reale.

Nu există nicio îndoială că analiza cost-beneficiu este necesară dacă lansaţi un proiect major de investiţii. De cunoştinţele, capabilităţile şi pregătirea voastră să acceptaţi şi să analizaţi tot ceea ce poate afecta rentabilitatea proiectului vostru, poate depinde şi succesul analizei. Reţineţi că nu veţi putea activa și analiza întotdeauna cu precizie şi nici nu veți putea anticipa toţi factorii, dar această analiză vă poate oferi un bun punct de plecare care vă va îndruma spre următoarele etape în realizarea proiectului vostru.

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Reply to Enquiry Cum să anticipați viitoarea cerere?
Announcing a Price Increase Cum să vă schimbaţi viața și să depistaţi cauza nemulțumirilor
Dacă sunteţi interesat de ocupaţiile din acest domeniu, vedeţi programul: ManagementProject Management şi Investment Management and Stock Exchange.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.