Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Analiza financiară și de investiție

Analiza financiară este importantă pentru luarea deciziilor atât pentru companii, guverne, antreprenori, cât și pentru entități individuale. Deși structurile organizatorice se deosebesc de la o companie la alta, directorii financiari (chief financial officer – CFO), care deseori poartă titlul de vicepreședinte pentru finanțe, au aproape același scop și aceleași responsabilități referitoare la fluxurile de numerar din companie, inclusiv intrările și ieșirile. Finanțele sunt importante pentru toate tipurile de companii, indiferent dacă sunt private sau de stat, dacă se ocupă cu servicii financiare sau producție.

Tipurile de îndatorare întâlnite în finanțare variază de la decizia de extindere a capacității de producție existente până la alegerea tipului de instrument financiar care ar trebui emis pentru finanțarea unei astfel de extinderi. Prin analiza situațiilor financiare, poziția financiară actuală a companiei este evaluată pentru a determina puterea sau slăbiciunea actuală a acesteia și pentru a propune acțiuni concrete pentru a utiliza avantajul acestei puteri și a minimiza slăbiciunea. Pentru aplicarea analizei financiare, rapoartele financiare de bază sunt supuse examinării. 

Acestea includ bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul despre schimbările la capital, note la rapoartele financiare (în acest curs vor fi abordate doar primele trei, considerate cele mai importante). Pe lângă rapoartele financiare, se atașează și două rapoarte de intenție, precum raportul de activitate și părerea auditorului autorizat. Cu ajutorul analizei, compania obține o prezentare detaliată asupra activității sale și poate să ia decizii relevante pe baza acestora.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange și Financial Management.

Descrierea și scopul cursului Analiza financiară și de investiție

Cursul Analiza financiară și de investiție conține principalele definiții și clasificări ale metodelor de bază ale analizei financiare și de investiție. În primul modul se abordează noțiunea de analiză financiară, semnificația ei, precum și principalele tipuri de analiză financiară, dar și modalitățile de activitate a fiecărei analize în parte. 

Sunt abordare în mod special următoarele tipuri de analize financiare: generală, analiza raportului, analiza fondului de rulment net, precum și analiza fluxurilor de numerar. 

În al doilea modul este abordată în detaliu analiza de investiție. Primele lecții studiază investiția și tipurile de investiție financiară, precum și evaluarea potențialului de investiție. Separat, sunt abordate analiza de investiție statică și dinamică, apoi, mai în detaliu, metodele dinamice ale analizei de investiție după metoda valorii nete actuale și metoda ratei interne de rentabilitate. Finalul celui de-al doilea modul este rezervat pentru o revizuire a validității metodelor individuale și a metodei perioadei de returnare statică.

Scopul cursului Analiza financiară și de investiție este de a le prezenta cursanților baza și modalitatea de funcționare a analizei financiare și de investiție, tipurile acestor analize, precum și specificitățile metodelor separate. Cursanții vor dobândi cunoștințe despre cele mai importante rapoarte financiare și despre cum pot fi interpretate datele din acestea pentru realizarea cu succes a analizei de afaceri. Companiile au obligația de a întocmi cu regularitate rapoarte financiare, atât din interes personal, cât și pentru auditorilor externi care au nevoie de informații despre afacerea lor. 

Pentru ca o companie să poată lua decizii bune, aceasta trebuie să se bazeze pe informații precise și fiabile. Fără aceste informații, oferite de analiza financiară și de investiție, deciziile din sfera finanțelor, managementului și a contabilității pot fi dăunătoare pentru ei. Privind datele furnizate de analiză și de interpretarea lor corectă, compania poate avea o imagine mai clară asupra afacerii și poziției pe care o cupă în mediul de afaceri. Compania poate lua decizii corecte și poate reacționa la timp dacă apar lacune în afacere. 

Cursul Analiza financiară și de investiție vă răspunde la următoarele întrebări:

Ce este contul de profit și pierdere?

Datele privind mijloacele și sursa mijloacelor din punct de vedere al volumului, dinamicii și structurii pentru o anumită zi (de obicei, se întocmește în ultima zi din an) oferă contul de profit și pierdere. Contul de profit și pierdere are întotdeauna două părți care îl caracterizează ca o revizuire bidirecțională a activelor și pasivelor și trebuie să fie în echilibru. Activul provine din cuvântul latin „agere”, ceea ce înseamnă a lucra, a fi activ. 

Pasivul provine din cuvântul latin „pati”, ceea ce înseamnă a răbda, a suporta. Contul de profit și pierdere poate fi prezentat în forma: cont (calcul bidirecțional), unde în partea stângă va fi prezentat activul, respectiv mijloacele de care dispune compania, iar în partea dreaptă se va afișa pasivul, respectiv sursele mijloacelor; liste (calcul unidirecțional), unde se va afișa mai întâi activul companiei, iar sub acesta și pasivul. 

Ce este franciza?

Afacerea în franciză este un sistem de tranzacționare cu bunuri și/sau servicii și/sau tehnologie bazat pe o cooperare strânsă și constantă a companiilor independente din punct de vedere juridic și financiar ale proprietarului francizei și ale francizorilor săi individuali. Procedând astfel, proprietarul francizei le oferă utilizatorilor dreptul și, în același timp, datoria de a opera în conformitate cu conceptul francizei.  

Dreptul și obligațiile îi permit fiecărui utilizator individual de franciză să folosească numele protejat al proprietarului francizei, respectiv marca sa, pentru produsul sau serviciul know-how, metodele de afaceri și tehnologice, sistemul de proceduri și alte drepturi care vin împreună cu proprietatea intelectuală. Proprietarul francizei le garantează asistență tehnică și comercială permanentă în modul și pentru timpul stabilit în acordul de franciză și care a fost încheiat în acest scop de către proprietarul și utilizatorul francizei.

Care este valoarea actuală netă?

Din grupul metodelor dinamice, valoarea actuală netă este una dintre cele mai importante. Scăzând valoarea actuală a intrării (efectele așteptate ale investiției) din valoarea actuală a fluxului de numerar (cheltuieli inițiale de capital), obținem o diferență care reprezintă valoarea actuală netă. Această metodă se bazează pe presupunerea crucială după care toate costurile și câștigurile se reduc la intrările și ieșirile de numerar, respectiv la fluxurile de numerar din perioada prevăzută de exploatare a proiectului de investiție. 

Aceste fluxuri de numerar trebuie să fie cu discount, adică reduse la valoarea actuală, respectiv la momentul începerii exploatării proiectului de investiție. În metoda valorii actuale nete, toate veniturile și costurile se reduc la intrări și ieșiri, adică la fluxuri de numerar în perioada de timp prevăzută de exploatare a proiectului de investiție. Aceste fluxuri de numerar se reduc la valoarea actuală, respectiv la începutul exploatării proiectului.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Analiza financiară

  • Noțiunea și obiectivele analizei financiare
  • Obiectul analizei financiare
  • Analiza generală a rapoartelor financiare
  • Analiza raportului situațiilor financiare
  • Analiza fondului de rulment

Modulul 2 – Analiza de investiție

  • Analiza fluxurilor de numerar
  • Analiza potențialului de investiție
  • Politica de investiție și finanțarea investițiilor
  • Abordarea dinamică a analizei de investiție
  • Abordarea statică a analizei de investiție

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te