Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Analiza trendurilor titlurilor de valoare

Evaluarea precisă a titlurilor de valoare este crucială pentru ca managerii să poată lua decizii în timp util, în scopul creșterii averii acționarilor. Procesul de evaluare a prețului corect al acțiunii, care include, printre altele, estimarea ratei viitoare a dobânzii, a riscului, a veniturilor planificate și a dividendelor, se numește analiză fundamentală. Această analiză are ca obiectiv evaluarea performanțelor viitoare ale companiei și determinarea valorii corecte interne a acțiunii. Ca pași cheie în analiza fundamentală, putem evidenția: analiza factorilor macroeconomici, analiza sectorului și analiza companiei, cu abordări care se aplică de jos în sus (de la nivelul macro la micro) și de sus în jos (de la nivelul micro la macro).

Pe lângă analiza fundamentală, analiza titlurilor de valoare utilizează și analiza tehnică, care se bazează pe mișcările prețurilor care se repetă și care pot fi prevăzute datorită modelelor cunoscute, fiind semnificativ mai simplă decât modele matematice numeroase și complexe. Acestea oferă o perspectivă mai clară asupra evoluției ulterioare și a întregului proces. În scopul evaluării creșterii sau scăderii pieței, pot fi aplicați următorii indicatori tehnici: indicatori de sentiment – indică așteptările diferitelor grupuri de investitori, indicatori de flux financiar – măsoară potențialul diferitelor grupuri de investitori în ceea ce privește cumpărarea și vânzarea acțiunilor, precum și indicatori de structură a pieței – care urmăresc tendințele de prețuri și ciclurile.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Analiza trendurilor titlurilor de valoare

Cursul Analiza trendurilor titlurilor de valoare abordează conceptul analizei fundamentale, care se ocupă de determinarea prețului real al acțiunilor folosind diferite estimări și prognoze. Se acordă atenție calculului valorii interne a acțiunii, dar și modelului de reducere a dividendelor. La curs sunt analizați și descriși în detaliu cei trei pași cheie în analiza fundamentală – analiza factorilor macroeconomici, analiza sectorului și analiza companiei. Cursul oferă, de asemenea, o prezentare a procesului de calcul al celor mai des utilizați indicatori pentru mișcarea prețurilor acțiunilor.

Cursul Analiza trendurilor titlurilor de valoare acordă o atenție deosebită analizei tehnice, care urmărește să utilizeze modele de mișcare a prețurilor (trenduri) care se repetă și care pot fi previzibile. Această analiză folosește numeroase metode pentru a monitoriza mișcarea prețurilor, cu scopul de a identifica astfel de modele. Prin intermediul acestora, se obține o imagine clară asupra evoluțiilor ulterioare. În acest scop, sunt folosite în principal grafice liniare, grafice cu bare, grafice cu lumânări etc. Se acordă o atenție deosebită indicatorului cel mai frecvent utilizat de către analiștii tehnici – media mobilă. Scopul său principal este de a elimina anumite fluctuații și de a urmări doar trendul de bază al unei anumite evoluții – în cazul în care prețul crește peste medie, acesta reprezintă un semnal de cumpărare, în timp ce în cazul în care prețul scade, acesta reprezintă un semnal de vânzare a valorilor mobiliare.

Desigur, pe lângă numeroasele avantaje discutate în cadrul acestui curs, care se referă la analiza trendurilor și analiza tehnică, cursul se referă și la anumite limite ale acestei analize.

Scopul cursului de analiză a trendurilor titlurilor de valoare este de a le oferi participanților cunoștințe despre cele două metode – analiza fundamentală, care se concentrează pe indicatorii economici, tehnici și politici în scopul anticipării activităților viitoare de pe piață, și analiza tehnică, care se concentrează pe datele curente și istorice în același scop. Cursul urmărește să prezinte participanților indicatorii cheie ai mișcării prețurilor acțiunilor și modul de calcul al acestora, toate în scopul desfășurării unei afaceri profitabile. Scopul este și să ofere participanților o înțelegere mai profundă a diferitelor metodologii ale analizei tehnice, inclusiv diferite diagrame și grafice folosite pentru a urmări trendurile și evoluția prețurilor acțiunilor.

Cursul Analiza trendurilor titlurilor de valoare vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este analiza fundamentală?

Analiza fundamentală are scopul de a determina valoarea acțiunii pe care un acționar o poate obține. Valoarea acțiunii este, în general, evaluată pe baza veniturilor anterioare și prin analizarea anumitor rapoarte financiare ale companiei, cum ar fi bilanțul contului de profit și pierdere și fluxul de numerar.

Această analiză ia în considerare situația socio-economică dintr-o anumită țară, precum și relațiile dintre țări, adică situația macroeconomică și microeconomică, precum și toți factorii care pot influența prețul acțiunilor, indiferent dacă aceștia sunt de natură cantitativă sau calitativă.

Analiza fundamentală se concentrează pe evaluarea valorii actualizate a tuturor plăților pe care un acționar le poate primi. Dacă valoarea estimată este mai mare decât prețul acțiunii, atunci ar trebui luată în considerare decizia de a cumpăra acțiuni.

2. Ce este analiza tehnică?

Analiza tehnică utilizează modele previzibile în mișcarea prețurilor acțiunilor și astfel permite observarea anumitor modele. Se bazează pe presupunerea că piața se mișcă în conformitate cu tendințele, bazate pe modele preexistente, cu scopul de a genera profit pentru investitori. Principala premisă a acestei analize este că prețurile acțiunilor se mișcă în trenduri, adică istoria se repetă, iar instrumentul de bază al acestei analize sunt graficele. Graficele sunt folosite pentru a oferi o vizualizare mai clară a tendinței anterioare a prețurilor acțiunilor și pentru a prezice tendința lor viitoare – indiferent că este vorba de scădere, creștere sau stagnare. Pentru utilizatorii actuali ai analizei tehnice, procesul de monitorizare și previzionare s-a îmbunătățit semnificativ datorită soluțiilor software specifice care contribuie semnificativ la simplificarea citirii graficelor și la planificarea acțiunilor viitoare.

3. Care sunt cele mai frecvente metode folosite la analiza tehnică?

Prezentarea mișcării prețurilor acțiunilor prin intermediul graficelor și diagramele este esențială pentru a efectua o analiză precisă a trendurilor titlurilor de valoare. Putem identifica trei metode de reprezentare a rezultatelor analizei tehnice – graficul liniar, graficul cu bare și graficul cu lumânări. Cel mai fundamental model este reprezentat de graficele liniare, care arată trendul mișcării prețului acțiunii într-un anumit interval de timp. Prețurile luate în considerare pot fi prețurile de închidere, cele mai mari sau cele mai mici prețuri. Acestea sunt conectate printr-o linie și indică clar un anumit trend.

Graficele cu bare constau în linii sau benzi dreptunghiulare care reprezintă categorii de prețuri. Linia orizontală din stânga reprezintă prețul de deschidere, linia orizontală din dreapta reprezintă prețul de închidere, iar cel mai înalt nivel al benzii verticale reprezintă cel mai înalt preț al acțiunii, în timp ce cel mai mic nivel al benzii verticale reprezintă cel mai mic preț.

Graficul cu lumânări este alcătuit din corp și umbre superioare și inferioare. Umbra superioară ilustrează prețul cel mai înalt, umbra inferioară cel mai scăzut preț, iar corpul reprezintă prețul de deschidere și prețul de închidere al valorii mobiliare.

Analiza trendurilor titlurilor de valoare

Planul și programa cursului Analiza trendurilor titlurilor de valoare

Modulul 1 – Analiza fundamentală

1. Bazele analizei fundamentale

 • Ipoteze ale eficienței pieței
 • Conceptul de analiză fundamentală

2. Evaluarea acțiunilor comune

 • Evaluarea acțiunilor
 • Valoarea intrinsecă a acțiunii
 • Model de actualizare a dividendelor

3. Etapele analizei fundamentale

 • Etapele analizei fundamentale
 • Analiza factorilor macroeconomici
 • Analiză sectorială și industrială
 • Analiza companiei

4. Analiza fundamentală a companiei

 • Analiza performanțelor companiei
 • Cei mai des utilizați indicatori ai mișcărilor prețului acțiunilor

Modulul 2 – Analiza tehnică

5. Analiza tehnică

 • Analiza tehnică
 • Principiile analizei tehnice
 • Posibilitățile și limitările analizei tehnice

6. Metodologia analizei tehnice

 • Indicatori de analiză tehnică
 • Grafice de mișcare a prețurilor
 • Alte metode de analiză tehnică

7. Indicatori tehnici

 • Tipuri de indicatori tehnici
 • Indicatori de dispoziție
 • Indicatori de flux de fonduri
 • Indicatori de structură a pieței

8. Analiza mediilor mobile

 • Media mobilă
 • Tipuri de medii mobile

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te