Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

9 metode de planificare a marketingului

Planul de marketing este un fel de hartă rutieră pentru parcurgerea activităților de marketing, dar și un standard pe baza căruia veți evalua eficacitatea și eficiența realizării funcției de marketing în perioada de planificare. În planul de marketing, planificați cine va face ce, când, unde și cum, totul cu scopul de a ajunge la piața țintă. Vă ajută să evaluați șansele și resursele care vă sunt favorabile pe piață, să stabiliți obiectivele marketingului, strategiile și tacticile, precum și modul de verificare și control.

Există mai multe metode de planificare a marketingului. Acestea nouă sunt cele mai importante:


1. Analiza SWOT

Strengths (puncte forte)
Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunități)
Threats (amenințări)

Este una dintre cele mai populare metode de planificare a marketingului. Utilizând această metodă, planificarea marketingului se bazează pe o analiză a mediului intern (puncte forte și puncte slabe) și a mediului extern (amenințări și oportunități).

Există 4 strategii ale matricei swot:

 • WT (puncte slabe - amenințări) vizează minimalizarea punctelor slabe și a amenințărilor
 • WO (puncte slabe - oportunități) încearcă să minimalizeze punctele slabe și să maximizeze oportunitățile
 • ST (puncte forte - amenințări) încearcă să maximizeze punctele forte, minimalizând amenințările
 • SO (puncte forte - oportunități) scopul este activarea forțelor disponibile pentru a profita de oportunitățile favorabile de pe de piață.

 

2. Matricea de analiză a amenințărilor și a oportunităților

Ne ajută să înțelegem poziția pe piață a companiei. De la marketing manager se cere să identifice amenințările cu care se confruntă compania, dar și să stabilească oportunitățile de pe piața produselor și serviciilor.

3. Analiza structurală a domeniului de afaceri

Conform acestei metode, potențialul profit este stabilit de interacțiunea următorilor factori:
 

 • condiții de intrare / ieșire,
 • puterea de negociere a furnizorului,
 • puterea de negociere a clientului,
 • poziția produsului substitutiv și
 • intensitatea rivalității între concurenții din domeniul respectiv.

planificarea marketingului

4. Lanțul valoric

Această metodă se utilizează pentru a identifica potențialele avantaje competitive ale companiei. Este compusă din 9 activități de afaceri strategice, dintre care 5 sunt primare, iar celelalte 4 sunt activități de sprijin. Activitățile primare sunt: logistica de intrare, operațiunile, logistica de ieșire, marketingul și vânzările și serviciile consumatorilor. Activitățile secundare sunt: infrastructura companiei, managementul resurselor umane, dezvoltarea tehnologiei și achizițiile.

5. Programul PIMS (Profit Impact of Market Strategy)

Se bazează pe stabilirea unei relații între o serie de opțiuni strategice și profitabilitate. În practică, s-a dovedit util pentru stabilirea direcției activităților de marketing.

6. Metoda ciclului de viață al produselor și al domeniului de activitate

Se bazează pe aproximarea mișcării volumului vânzărilor și profiturilor pe faze: introducerea, creșterea, maturitatea și declinul produselor.

7. Metoda de clasificare a produselor

Se bazează pe contribuția produsului la creșterea și profitul companiei. Există așa-numita „hartă a produselor” care include: viitorii purtători de creștere, purtătorii actuali de creștere și profit, purtătorii de creștere anteriori, produse care încă se vând și proiecte de producție nereușite.

8. Metoda punctului culminant (breaking point)

Acesta este folosit pentru a planifica veniturile, costurile, zonele de profit și pierdere în funcție de investiția în anumite instrumente ale mixului de marketing.

9. Analiza PEST

PEST este un acronim de la:

 • Factori Politici
 • Factori Economici
 • Factori Socio-culturali
 • Factori Tehnologici


Astfel, analiza PEST se ocupă de studiul mediului prin analiza factorilor politici, economici, socio-culturali și tehnologici.

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Cum să vă schimbaţi viața și să depistaţi cauza nemulțumirilor Pot fi întrebările un răspuns?
Negative resignation Hoţii de timp

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.