Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

Rules of business conversation

Be polite
Ask Appropriate Questions
Keep it Short. Limit responses to 60 seconds or less
Avoid topics such as money, politics and religion
Do not interrupt
Do not finish other people’s statements
If someone says something rude, ignore it
Do not complain
Do not criticize others

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Negotiations Job Interview Questions
Job Acceptance Appointments

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.