Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cele mai mari probleme de comunicare

Problema de bază a oricărui sistem de comunicare se referă la eficienţa şi la întrebarea în ce măsură a fost înţeles corect un mesaj. Probleme de comunicare şi neînţelegerile pot apărea în cazul în care mesajul nu este transmis bine, din cauza prea multor informaţii, neînţelegerii mesajulului, interpretării greşite a mesajelor, din cauza necunoaşterii interlocutorului, dezinformării, ascunderii anumitor lucruri…

Cele mai frecvente probleme de comunicare sunt:

În primul rând avem imposibilitatea de acceptare deplină a cuvintelor adresate persoanei căreia îi este destinată comunicarea. Informaţia  poate fi formulată bine şi poate avea un conţinut adecvat, însă dacă destinatarul informaţiei nu este capabil să o accepte, comunicarea a eşuat.

În al doilea rând avem distragerea atenţiei în timpul primirii informaţiilor. Diferiţi factori împiedică recepţia informaţiei, cum ar fi: tulburări fizice, tulburări cauzate de temperatura ridicată a aerului, umiditate, zgomot, chiar şi unele tulburări interne, cum ar fi oboseala, somnolenţa, starea de beţie.

În al treilea rând avem baze neformulate sau insuficient de clar formulate, care ar trebui să fie cunoscute pentru ca anunţul să fie înţeles. Comunicatorii folosesc, deseori, cuvinte şi termeni care sunt în general necunoscuţi, iar ceea ce este şi mai important, aceştia nu verifică dacă ascultătorii cunosc astfel de cuvinte şi termeni. Aceasta rezultă eşuarea comunicării, chiar şi în cazul unor interlocutori cu aceeaşi educaţie şi expertiză.

În al patrulea rând avem diferite moduri de percepţie şi gândire. Dacă modul de gândire şi evaluare este complet diferit, comunicatorii vor accepta şi interpreta aceleaşi date în moduri diferite.

probleme de comunicare

În al cincilea rând avem influenţa mecanismelor inconştiente şi parţial conştiente. Acest lucru se referă în mod deosebit la prejudecăţi privind o anumită persoană sau o categorie de persoane, ceea ce afectează modul în care anumitor atitudini li se dă un sens diferit de cel oferit de o persoană fără prejudecăţi.

În al şaselea rând avem o prezentare neclară şi inadecvată a anunţului. Argumentele greşite, neclare şi înşelătoare pot fi deseori neînţelese sau înţelese greşit. Se poate întâmpla ca o idee corectă să nu fie înţeleasă şi nici acceptată, din cauză că au fost prezentate argumente şi concepte greşite şi inadecvate, deoarece în loc de momentele importante au fost evidenţiate, momentele fără importanţă sau au lipsit cuvinte sau expresii pentru prezentarea unor factori decisivi.

În al şaptelea rând  avem inexistenţa canalului de comunicare. Când se oferă o singură informaţie, unilaterală, sau interpretarea unui eveniment, în care nu sunt specificate alte informaţii sau interpretări diferite care sunt, de asemenea, relevante pentru problemele discutate, şi dacă nu este dată posibilitatea de cerere a explicaţiilor sau a argumentelor, se va ajunge la o neînţelegere în comunicare.

Pentru ca un proces de comunicare să aibă succes şi pentru a evita problemele de comunicare şi diferite neînţelegeri, ar trebui respectate câteva dintre următoarele reguli:

  • ar trebui să existe o funcţie clară de utilizare a simbolurilor,
  • ar trebui folosite simboluri cu semnificaţie precisă,
  • fiecare simbol trebuie să-şi păstreze semnificaţia în timpul comunicării,
  • termenii utilizaţi trebuie să fie definiţi precis,
  • interpretarea expresiilor individuale şi a părţilor din text trebuie să fie legată de întregul text,
  • semnificaţiile cuvintelor trebuie să rămână neschimbate,
  • semnele trebuie să aibă acelaşi înţeles,
  • trebuie cerut consimţământul în cazul diferitor sisteme de gândire,
  • în comunicare ar trebui să fim cooperativi, să depunem eforturi pentru interpretarea corectă a atitudinii interlocutorului, fără să ne bazăm pe propriile argumente despre unele formulări nereuşite ale interlocutorului.

Orice problemă de comunicare poate rezulta transmiterea sau interpretarea greşită a mesajului, aşadar, este foarte important să lucrăm la îmbunătăţirea tehnicilor de comunicare şi la adoptarea unor reguli generale de comunicare, cu scopul evitării diferitor probleme care apar în procesul de comunicare la locul de muncă şi în viaţa de zi cu zi.

 

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Aflaţi de ce aveţi nevoie de analiza cost-beneficiu Reminder
Cultura serviciului clienţi – customer service Stiluri de comunicare

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2022/23 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.