5 principii ale unei organizaţii care învaţă

 

Actuala tendinţă în management este crearea organizaţiei care învaţă. Aceasta este o organizaţie care creează, generează şi transferă cunoştinţe şi schimbă comportamentul oamenilor cel mai bine fiind sub influnenţa cunoştinţelor noi.

Organizaţia care învaţă preferă o resolvare sistematică a problemelor, experimentarea noilor idei, învăţarea din experienţa propriei istorii, învăţarea din experienţa altora şi un transfer rapid de cunoştinţe din afara întreprinderii.

Managementul care se decide pentru crearea unei organizaţii care învaţă, creează un mediu care susţine şi stimulează învîţământul şi schimbul de informaţii şi cunoştinţe între personalul din organizaţie.

Conceptul organizaţiei care învaţă se bazează pe următoarele 5 principii:

1. Principiul gândirii sistematice

Acest principiu înseamnă că fiecare anjagat din organizaţie înţelege activitatea pe care o realizează, precum şi modul în care aceasta influenţează rezultatul total al activităţii întreprinderii, precum şi satisfacţia şi mulţumirea cumpărătorilor faţă de produsul final. 

2. Principiul unei viziuni clare a întreprinderii

Principiul unei viziuni clare ne spune că fiecare angajat din întreprindere are un punct de vedere unic referitor la misiunea şi viziunea întreprinderii precum şi influenţa personală pentru a realiza acestea.

3. Principiul schimbării modelului mental

Aceasta înseamnă că accesul muncii din trecut se schimbă într-un proces de muncă mental, bazat pe gândire, şi că tot mai mult se utilizează creativitatea oamenilor cu ocazia soluţionării de probleme. 

4. Principiul învăţării în echipă

Principiul învăţării în echipă subînţelege faptul că anagajţii din întreprindere lucrează împreună. Ei împreună dezvoltă soluţiile anumitor probleme şi efectuează implementarea lor.

Muncind în echipă şi nu individual se dezvoltă o forţă organizaţională în colectiv care asigură o realizare mai rapidă şi mai uşoară a obiectivelor organizaţionale.

5. Principiul influenţei personale

Toţi angajaţii dintr-o organizaţie sau întreprindere sunt orientaţi spre o înţelegere profundă şi bogată a muncii. Această înţelegere asigură o introducere şi o implementare cu succes a schimbărilor în întreprindere, deoarece angajaţii înţeleg scopul, nu arată rezistenţă şi nu se confruntă cu schimbările.

 

 

Autorul textului: Miroslav Zorić

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Menținerea comunicării de calitate cu cumpărătorii Are sens să investim în cunoştinţe?
Cultura serviciului clienţi – customer service 17 roluri principale ale managerilor