Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

Cum se formează diferite tipuri de echipe?

Echipele pot fi formate la diferite niveluri și în diferite părți ale organizației. Cele mai comune tipuri de echipe sunt:

1. Echipe de management

Acestea sunt, de fapt, echipe de administrare. Acestea includ comitetele de management superioare și de mijloc, comitetele executive și consiliile de management. Obiectivul principal al acestor echipe este de a rezolva problemele organizaționale și de a proiecta strategia și filosofia de creștere și dezvoltare a companiei.

2. Echipe de proiect

Echipa de proiect este o echipă cu caracter specific și durată temporară. Se formează în baza unui anumit proiect, care trebuie realizat într-o anumită perioadă de timp determinată. Pentru realizarea unui anumit proiect sunt necesare persoane cheie din mai multe domenii funcționale: finanțe, marketing, producție, resurse umane etc. Echipele de proiect, în ultima perioadă de timp, cel mai frecvent apar în structurile de matrice de proiecte. În astfel de organizații, managerul de proiect gestionează proiectul și are responsabilitatea cheie și autoritate asupra întregului proiect, dar atunci când este vorba despre adoptarea unor decizii importante, își asumă răspunderea cu managerii funcționali, care sunt membrii ai echipei.

Una dintre formele echipelor de proiect reprezintă echipele de lucru autonome. Acestea sunt grupuri de muncitori care practică în mod autonom și independent anumite sarcini și dispun de autonomie pentru a lua anumite decizii în mod independent. Aceștia practic împart sarcinile și responsabilitățile, cu obligația de a prezenta rapoarte conducerii superioare, privind punerea în aplicare a sarcinilor stabilite. Toți membrii sunt angajați în delegare, se ajută reciproc și, prin urmare, responsabilitatea este partajată. Echipa se bucură de mare încredere. Informațiile sunt disponibile între membrii echipei. Problemele care apar, se rezolvă prin cooperare și acord reciproc.

tipuri de echipe

3. Cercurile de calitate

Reprezintă grupuri de muncitori care se întâlnesc de câteva ori pe lună în afara orarului de lucru și discută despre cum și în ce mod să îmbunătățească calitatea produselor și serviciilor. Aceste grupuri numără între 8-10 membrii, având drept scop să-și asume responsabilitatea pentru calitate. Primele începuturi privind cercurile de calitate le găsim în filosofia americană de afaceri, pentru ca, în prezent, cea mai mare expansiune să fie în Japonia. Un accent deosebit este pus pe diferite metode statico-matematice de control al calității.

Bazele cercurilor de calitate reprezintă întâlnirile la care muncitorii fac schimb de opinii, dau propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea activității existente. La aceste întâlniri se ridică diverse întrebări, atât în ​​domeniul producției, cât și al vânzărilor, al clienților și al altora. Pentru succesul cercurilor de calitate este esențială legătura și loialitatea angajaților faţă de companiei, astfel încât să o simtă precum „a doua casă“ a lor și această filosofie tocmai este caracteristică pentru muncitorii japonezi, care sunt mult mai loiali companiilor decât muncitorii americani și europeni. Atunci când companiile europene și americane se află într-o criză, primul lucru pe care îl întreprinde managementul este concedierea surplusului de muncitori, astfel încât este de înțeles faptul că acești lucrători nu simt compania ca fiind a lor, în timp ce, în Japonia, concedierea muncitorilor este ultima măsură, iar întrebarea crucială a filosofiei lor de afaceri este calitatea, astfel încât controlul calității se inițiază de la conducerea superioară a managementului, peste managerul de ordine ierarhică inferioară, până la muncitori. Motto-ul de bază al filosofiei japoneze a calității este: „din imposibil trebuie să se producă ceva posibil", în producție să se producă cu „rebut zero".

4. Echipe de lucru

Aceste echipe se formează după cum este necesar. Acestea includ experți din diferite domenii și diferite părți ale organizației. Sarcina lor este de a rezolva o anumită problemă în organizație. Când problema este rezolvată, echipa nu mai lucrează. Aceste echipe adesea asociază persoane de diferite funcții pentru a lucra la probleme comune.

5. Echipe virtuale

Acestea sunt echipe specifice, care utilizează tehnologia calculatoarelor pentru a conecta membrii fizic separați, pentru a atinge un obiectiv comun. De exemplu, o agenție mică de publicitate din Viena se bazează pe o rețea globală de peste 50 de persoane din 20 de țări. Acești „freelanceri” și abilitățile lor se utilizează atunci când este necesar pentru diferite proiecte. Bazându-se pe o astfel de echipă virtuală, agenția dispune de posibilitatea de a utiliza o rețea de profesioniști, fără mari costuri și o organizare complexă de lucru. Într-o echipă virtuală, membrii colaborează online prin intermediul instrumentelor precum rețeaua care acoperă regiunea, conferințe, video, fax, e-mail sau chiar web, dacă echipa poate organiza întâlniri online. Echipele virtuale pot face tot ceea ce fac celelalte echipe  - schimbul de informații, luarea deciziilor, publicarea sarcinilor. Totuși, nu au posibilitatea de a întreprinde discuții „de negociere", care se desfășoară față în față. Din cauza acestei lipse, echipele virtuale se concentrează din ce în ce mai mult pe sarcini concrete.

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Follow-Up on Letter Sent Ce sunt echipele și care sunt cele mai importante caracteristici la formarea lor?
Cum vă ajută recomandarea să obţineţi clienţi noi? Funky business pune managementul în mijlocul evenimentelor

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.