UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Organizarea şi conducerea echipelor

În afacerile moderne, una dintre cele mai importante competenţe pe care un manager de resurse umane trebuie să le deţină este organizarea şi managementul, respectiv conducerea echipelor. Organizaţiile se bazează din ce în ce mai mult pe echipe pentru îndeplinirea cerinţelor şi, prin urmare, o bună selecţie a membrilor echipei şi o conducere bună a echipei este foarte importantă pentru funcţionarea optimă.

Pentru ca selecţia să fie realizată în mod corespunzător, este important ca echipa să fie observată ca un grup, unde membrii au competenţe complementare şi că aceştia se adună pentru a atinge obiective comune, pentru care au aceeaşi responsabilitate. Echipele diferă de alte grupuri, deoarece responsabilitatea, performanţa şi angajamentul sunt factori comuni pentru atingerea obiectivelor. Munca în echipă are un puternic efect motivaţional şi sinergetic asupra comportamentului şi angajamentului.

O echipă bună se caracterizează printr-o coeziune ridicată a grupului - un grad ridicat de respectare a normelor şi regulilor de grup. Numărul optim de membri ai echipei este de la 3 la 8.

Pentru ca o persoană să devină membru al echipei, aceasta trebuie să deţină trăsăturile unui „jucător de echipă". Aceste trăsături derivă din dimensiunile de bază ale muncii în echipă, acestea fiind:

 • Adaptabilitatea - folosirea informaţiilor pentru adaptarea strategiei echipei la circumstanţe.
  Caracteristici: flexibilitate, înclinaţia de a-i ajuta pe ceilalţi, sprijin.
 • Conştientizarea comună a situaţiei - schimbul de cunoştinţe despre mediul extern şi intern al echipei. Caracteristici: cunoașterea echipei, tendinţa de a împărtăşi informaţii.
 • Monitorizarea performanţei şi feedback-ul - membrii echipei oferă, caută şi acceptă un feedback legat de sarcinile echipei. Caracteristici: capabilitatea de monitorizare a performanţelor, de oferire a feedback-urilor şi de efectuare a corecţiilor pe baza feedback-urilor.
 • Managementul echipei - membrii echipei direcționează şi coordonează activităţile, atribuie sarcini, planifică, organizează şi motivează alţi membri ai echipei.
  Caracteristici: competenţe manageriale, capacitatea de motivare, planificare şi stabilire a obiectivelor.
 • Relaţiile interpersonale - membrii echipei menţin relaţii optime prin rezolvarea conflictelor, prin cooperarea şi ridicarea moralului. Caracteristici: abilitatea de rezolvare a conflictelor, cooperativitate şi abilitatea de ridicare a moralului.
 • Coordonarea - membrii echipei organizează şi alocă resurse şi activităţi pentru a se asigura că sarcina este efectuată la timp. Caracteristici: competenţe organizaţionale, gestionarea timpului, managementul activităţilor.
 • Comunicarea - schimbul eficient de informaţii între membrii echipei. Caracteristici: abilitatea de căutare, primire şi transmitere a informațiilor, de recunoaştere şi afirmare.
 • Luarea deciziilor - membrii echipei integrează informaţii, identifică alternative, aleg soluţii şi evaluează rezultatele. Caracteristici: evaluare, rezolvarea problemelor.

Pe lângă trăsăturile care contribuie ca o persoană să fie un „jucător de echipă", care ar trebui să fie comune tuturor membrilor din cadrul fiecărei echipe, ar trebui să existe o împărţire a rolurilor pentru a asigura complementaritate. Rolurile în cadrul unei echipe sunt atribuite în funcţie de competenţele şi preferinţele specifice ale membrilor, cum ar fi: coordonatorul, angajatul în echipă, specialistul, persoana creativă, designerul, finisher-ul, operatorul, evaluatorul, motivatorul.

6 precondiţii pentru o muncă eficientă în echipă

1. Echipa ar trebui să aibă un scop comun, relaţii bune şi corecte, precum şi încredere reciprocă, o diviziune clară a rolurilor, o bună comunicare, diversitate şi menţinerea echilibrului între sarcinile şi relaţiile din grup.

2. La formarea echipelor formale, este necesară definirea criteriilor de selecţie a membrilor echipei în conformitate cu scopurile şi sarcinile stabilite, precum şi respectarea procedurii adoptate.

3. Un obiectiv comun poate fi atins cu condiţia ca întregul grup să tindă spre acest lucru, că acest obiectiv este înţeles de toţi membrii echipei, că există direcţionare a muncii în cadrul echipei, că este prezentă concentrarea energiei, motivaţia membrilor, că sunt definite priorităţile.

4. Cooperarea este cheia muncii fiecărei echipe. Încrederea şi relaţiile interpersonale bune se bazează pe deschidere, respect reciproc şi pe acceptarea reciprocă, fără prejudecăţi. Astfel de relaţii necesită efortul tuturor membrilor echipei.

5. Echipa trebuie să aibă o diviziune clară a rolurilor şi, dacă aceasta nu este clară, va rezulta conflicte între membri şi stres asupra anumitor persoane. Diviziunea rolurilor poate fi foarte periculoasă dacă membrilor echipei nu le sunt clare rolurile fiecăruia, responsabilităţile şi cărui membru al echipei i se trimite raportul.

6. Menţinerea echilibrului între sarcini şi relaţiile din grup ar trebui să fie constantă, deoarece acestea sunt două funcţii de bază ale echipei: realizarea sarcinilor şi obiectivelor şi menţinerea echipei. Pentru ca echipa să funcţioneze mai bine, este necesar un echilibru între aceste două funcţii. Pe de altă parte, prea multă atenţie asupra sarcinilor poate provoca stres pentru membrii  a căror activităţi încep să le fie o povară, dar echipa se poate și desființa. Dacă, totuşi, o atenţie deosebită este acordată relaţiilor în cadrul grupului, acest lucru poate provoca performanţe scăzute în îndeplinirea sarcinilor şi sentimentul de ineficienţă în cadrul echipei.

 

Vezi toate textele din Baza de cunoştinţe » Vezi textele în această categorie »
Poate v-ar interesa aceste articole
Cum să vă schimbaţi viața și să depistaţi cauza nemulțumirilor Administrative Assistant Cover Letter
Memo 2 Parts of a Business Letter
Dacă sunteţi interesat de ocupaţiile din acest domeniu, vedeţi programul: Management şi HR Management.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te