MAI BUNĂ DEC T UN MASTER

Șanse egale la educaţie

Scopul companiei LINK GROUP EDUCATION SERVICES, în calitate de organizaţie socială responsabilă, este să devină liderul regional în educaţie, prin acordarea șanselor egale la o educaţie de calitate tuturor oamenilor, indiferent de rasă, culoarea pielii, orientare sexuală, origine etnică, naţională sau socială, limbă, religie, opinii politice sau de alt tip, statut dobândit prin naștere, handicap sau avere.

Suntem împotriva discriminării directe sau indirecte, publice sau absconse în educaţie şi promovăm echitatea şi egalitatea. De asemenea, înlăturăm toate barierele educaţionale pentru persoanele care fac parte din grupuri discriminate.  


Dreptul la educaţie

Toţi angajaţii şi cursanţii au obligaţia de a evita comportamentul discriminantor în activitățile zilnice şi de a-și oferi suportul şi contribuţia personală pentru implementarea şi îmbunătăţirea procedurilor instituţionale şi a practicilor care promovează stabilirea unor șanse egale în educaţie. 

În acest fel, asigurăm respectarea unuia dintre drepturile fundamentale ale omului - dreptul la educaţie.