Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Marketing Management

Companiile de succes tind către aplicarea adecvată și de bază a gestionării marketingului pentru ca produsele și serviciile plasate să aibă rezultate de afaceri bune. Etapele care preced procesul de management al marketingului sunt identificarea de bază a posibilităților de piață și realizarea avantajului competitiv. Companiile tind să ocupe o poziție bună pe piață, dar pentru asta trebuie să gestioneze cererea. În funcție de sectorul economiei, fiecare organizație are diferite forme de cerere și, când analizează nevoile consumatorilor săi și începe să le înțeleagă, compania se poate focusa pe activitățile de marketing. 

Competitivitatea de marketing depinde de activitățile de afaceri pe care le pot aplica companiile, așadar primul nivel de competitivitate presupune reacția la cereri și nevoile consumatorilor. Acest nivel de competitivitate se numește marketing responsiv sau de reacție. Posibilitatea de adaptare a companiilor la evenimentele care au loc pe piață este al doilea nivel și se numește marketing anticipativ. Companiile care pot realiza singure piața și care pot crea produsele sau serviciile care momentan nu sunt necesare, dar prin plasare se obțin rezultate de afaceri foarte bune, fac parte din nivelul trei și acesta se numește marketing creativ. 

După definirea avantajului competitiv și a nevoilor consumatorilor, se aplică etapele de gestionare a marketingului. Procesul de gestionare a marketingului presupune trei etape: planificarea marketingului, organizarea marketingului și controlul marketingului. Sarcina principală a acestui proces este să analizeze și să confirme cauzele relației negative față de produs sau serviciu. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program, Management și Public Relations.

Introducerea și scopul cursului Managementul marketingului

Cursul este alcătuit din 5 lecții. La începutul cursului, participantul se familiarizează cu noțiunea de management al marketingului și taskurile îndeplinite de această funcție. Urmează lecțiile care se referă la etapele managementului marketingului, și anume planificarea marketingului, organizarea și controlul marketingului. Ultima lecție se ocupă de concurență, precum și de avantajul competitiv al companiei în mediul său. 

În prima lecție, cursantul se familiarizează cu managementul marketingului, cu accent deosebit pe situația cu cererea cu care se poate confrunta pe piață și activitățile necesare pentru depășirea tuturor piedicilor în acest sens. Aici se abordează și noțiunea de marketing de strategie, cu un exemplu concret. 

A doua lecție se ocupă cu partea de management al marketingului care se referă la planificarea marketingului. Mai întâi, se va discuta despre targetarea consumatorilor și etapele necesare la abordarea unei anumite piețe. Apoi se abordează noțiunea de plan de marketing, cu descrierea detaliată a structurii sale. La final, se abordează alegerea strategiilor de marketing pentru realizarea avantajului competitiv pe piață. 

În a treia lecție este vorba despre următoarea etapă de gestionare a marketingului, respectiv despre organizarea marketingului, unde este acordată o atenție deosebită modelelor de organizare a funcției de marketing și de caracteristicile și modalitățile lor de utilizare. 

žA patra lecție se focusează pe controlul marketingului ca parte de gestionare a marketingului, unde sunt descrise în detaliu toate tipurile de control. 

A cincea lecție se ocupă cu poziția competitivă a organizației. În acest sens, este explicată în mod deosebit modalitatea de stabilire a poziției competitive pe piață, precum și matricea Boston Consulting Group, este de consum larg pentru clasificarea produselor și a activităților de afaceri. 

Scopul cursului este familiarizarea cursantului cu etapele de gestionare a marketingului. Se va familiariza în detaliu cu realizarea unui plan de marketing, cu introducerea modelelor organizatorice de marketing în organizația existentă și nouă, precum și cu definirea indicatorului de control și măsurarea sa. Cursantului i se va arăta cum să definească portofoliul organizației și cum să aplice matricea BCG. În acest curs, suplimentar, cursantul se va familiariza cu strategiile competitive pe care le poate aplica pentru a lucra cu succes pe piață.

Cursul Managementul marketingului vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt etapele companiei la participarea inițială pe piață?

Există multe activități și etape necesare pentru succesul pe o anumită piață și care fac parte din planificarea marketingului, deoarece sunt punctul de plecare pentru stabilirea poziției curente pe piață, poziția și activitatea concurenței, precum și pentru stabilirea rezultatelor de afaceri așteptate. 

Cu siguranță, prima etapă trebuie să fie definiția cererii pentru produsul dat și compararea sa cu oferta care deja există pe piață din partea companiilor competitive, pentru stabilirea potențialului de succes pe piața respectivă. Apoi se accesează analiza detaliată a consumatorilor și segmentarea grupului țintă pentru definirea subsegmentelor, precum și care sunt nevoile subsegmentelor definite care satisfac produsul oferit de compania concretă. 

Ce este controlul de marketing și cum se aplică?

La fel ca în cazul fiecărei funcții dintr-o companie, controlul se aplică și la marketing. Scopul controlului este conformarea activităților, astfel încât să permită cea mai bună realizare a obiectivelor setate anterior, dar și confirmarea ulterioară a tuturor motivelor și cauzelor de neconcordanță a rezultatelor reale față de cele planificate, pentru a se înlătura și pentru a se obține rezultatul dorit. 

În marketing, controalele se aplică la diferite niveluri, cu diferite instrumente, pentru analizarea imaginii complete și pentru luarea deciziei adecvate privind fluxul în continuare al activității în companie. Controlul se deosebește și față de activitatea companiei, deoarece se deosebesc și procesele afacerii și obiectivele finale, așadar este nevoie de o abordare diferită a controlului.

Cum se stabilește poziția față de concurenții de pe piață?

În orice moment, managerii companiilor trebuie să-și știe poziția pe piață și să monitorizeze evoluțiile pieței atât în ceea ce privește cererea, cât și în ceea ce privește activitățile concurenților, pentru a fi întotdeauna pregătiți să răspundă adecvat la schimbările care au loc și să-și conformeze afacerea păstrându-și și îmbunătățindu-și poziția pe piață.

Există patru poziții de piață competitive și fiecare solicită altfel de abordare a afacerii pentru obținerea rezultatelor de afaceri planificate și pentru menținerea pe piața dată. Este clar că nu pot fi mai mulți lideri pe piață, dar cu siguranță trebuie să acționeze conform cu poziția și reputația avută în rândul consumatorilor și să-și confirme clar poziția, pentru a ști cum să-și îmbunătățească în continuare afacerea de acolo.

Planul și programa cursului Managementul marketingului

Modulul 1: Managementul marketingului

  1. Rolul marketingului în gestionarea strategică a organizației
  2. Planificarea marketingului
  3. Organizarea marketingului
  4. Controlul marketingului
  5. Poziția competitivă a organizației

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2022/23 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.