Termeni şi condiţii de utilizare a serviciilor LINK group și Dispoziții generale

 

Articolul 1 - Despre LINK group

 

Date de înregistrare a LINK group

Date despre companie

S.C. "LINK group Education Services" SRL, Sediul social: B-dul. Eroilor de la Tisa Nr. 20A, 300575 Timişoara, România, CUI: 27062641, J35/958/2010, Activitatea principală: Alte forme de învățământ - 8559.

Sucursale

LINK Academy BusinessAcademy sunt două sucursale înregistrate ale LINK group S.R.L., al căror domeniu de activitate este educaţia profesională cu durata de un an de zile.

LINK Academy şi BusinessAcademy sunt mărcile comerciale internaţionale înregistrate ale companiei S.C. LINK group S.R.L.

Locații

România:

Office București:

Str. Academiei, Nr. 39-41, Et. 2, Sector 1, București

Contact: +40 (314) 326 162,

+40 (314) 326 163

Office Timișoara:

Bd. Eroilor de la Tisa 20A, Et. 2, Jud. Timiș, Timișoara

Contact: +40 (74) 9161 610 +40 (356) 408 876

Moldova:

                                          Office Chişinău, Moldova:

                                     Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.73/1

                                Contact: +373 (22) 782 220, +373 (22) 782 221

Serbia

Office Belgrad, Serbia:

Cara Dušana 34,

11080 Zemun, Beograd, Srbija/ Belgrad, Serbia

Contact:

+381 (0)11 7856-140,

+381 (0)11 7856-100,

+381 (0)11 7856-110

SoftLINK, centrul de dezvoltare software

Partizanske avijacije 25/I/23,

11070 Beograd, Srbija/ Belgrad, Serbia

Contact:

+381 (0)11 7856-140,

+381 (0)11 7856-100

Office Novi Sad

Danila Kiša 5

21000 Novi Sad, Srbija/ Serbia

Contact:

+381 (0)21 31000-20,

+381 (0)21 31000-21

Bosna i Hercegovina:

Office Sarajevo, Bosnia şi Hercegovina:

Trg solidarnosti 2, GRAWE, Et. 1, 2.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Contact:

+387 (33) 788-525,

+387 (33) 788-526

Office Banja Luka, Bosnia şi Hercegovina

I krajiškog korpusa 39,

GRAWE, lok.br.3, prizemlje

Contact:

+387 (66) 719-096

Ukraine:

Office Kiev, Ukraine:

вул. Іллінська, 8, під’їзд 3,

поверх 4

+380 (0)44 5948-048,

+380 (0)44 5948-049

Office Lviv, Ukraine:

                                       вул. Б. Хмельницького 176,

                                       офіс 313

             

Programul de lucru 

Programul de lucru oficial al LINK group este de luni până vineri de la 9h-20h, iar sâmbăta în intervalul cuprins între 9h-13h. Duminica este zi nelucrătoare. Programul de lucru menţionat mai sus este informativ, iar în funcţie de locaţie, acesta poate varia. Programul de lucru pentru fiecare locaţie este stabilit prin Regulamentul intern al LINK group. 

Mărci înregistrate

Mărcile LINK Academy, BusinessAcademy şi LINK group sunt înregistrate la Oficiul pentru Drepturile de Autor, şi anume LINK Academy cu numărul de înregistrare 010721281, BusinessAcademy cu numărul de înregistrare 013079322, iar LINK group cu numărul de înregistrare 1119191 în acord cu Clasificarea produselor şi serviciilor din Acordul de la Nisa.

Articolul 2 - Obiectul şi documentele de aplicare

Generalităţi 

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group stabilesc și condiţiile de utilizare a serviciilor S.C. "LINK group Education Services" S.R.L (în continuarea textului: LINK group) de către persoane fizice, juridice şi antreprenori (în continuarea textului: cursant). 

Modalităţi de aplicare, dispoziții de aplicare şi aplicarea

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group sunt obligatorii pentru LINK group şi cursanţi şi se aplică tuturor relaţiilor lor contractuale, exceptând cazul în care LINK group şi cursantul ajung la o altă înţelegere prin contract. 

Părţile din Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group al căror titlu indică un grup special de servicii sau un grup special de cursanţi se va aplica doar acestora. 

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor de educaţie sunt valabile pentru toate serviciile pe care LINK group este autorizată să le ofere cursanţilor în baza activităţii sale principale (cod: 8559 - Alte forme de învățământ). 

Politici bazate pe alte documente

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor educaţionale au fost adoptate şi publicate în baza Regulamentului LINK group, a Reglementărilor organelor de certificare internaţionale, a Legii privind activitatea companiilor, a Legii privind obligaţiile, a Legii societăţilor comerciale, a Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a Legii privind mărcile înregistrate, a Codului Penal, a Legii contabilității şi auditului, a Legii privind protecţia consumatorului, a Legii privind accesul liber la informaţii importante, a Legii privind protecţia datelor personale, a Legii privind protecţia secretelor de afaceri, a Legii privind interzicerea discriminării.

Articolul 3 - Publicul, amendamente şi completări la Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group, Regulamentul de şcolarizare şi Lista de preţuri

Anunţ

LINK group este responsabilă pentru Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group, Lista de preţuri, Regulamentul de şcolarizare, precum şi pentru toate amendamentele publicate pe pagina sa de internet. 

Modificări şi completări 

LINK group își rezervă dreptul şi obligaţia să completeze și să modifice Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group, Lista de preţuri şi Regulamentul de şcolariare pentru a fi în acord cu modificările legii, cu alte acte generale obligatorii, cu modificările propriei politici de afaceri şi cu cerințele cursanților. 

LINK group va informa cursanţii cu privire la modificările şi completările aduse Termenilor şi condiţiilor de utilizare LINK group, Listei de preţuri şi Regulamentului de şcolarizare prin intermediul paginii sale de internet unde modificările şi completările vor fi obligatorii pentru LINK group şi cursanţi începând cu următoarea zi după publicarea lor pe pagina de internet. 

Articolul 4: Lista de preţuri 

Publicarea listei de preţuri 

LINK group publică Lista de preţuri pentru şcolarizare pe paginile sale de internet LINK Academy şi BusinessAcademy.

Fiecare modificare şi completare la Lista de preţuri este publicată de LINK group pe paginile de internet susmenţionate, unde modificările şi completările vor fi obligatorii pentru LINK group şi pentru cursanţi la o lună de la publicarea pe paginile de internet. 

         Lista de prețuri pentru serviciile suplimentare 

Cursantul poate să vizualizeze Lista de prețuri a serviciilor suplimentare pe pagina de internet  LINK Academy şi BusinessAcademy, dar și pe platforma de învățământ la distanță pentru cursanţi. Fiecare modificare la Lista de preţuri pentru servicii suplimentare va fi publicată pe paginile de internet menționate mai sus.

Plata şcolarizării în rate 

Prin Lista de preţuri, LINK group prevede posibilitatea de achitare a taxei de şcolarizare integral cu reducerea acordată sau conform Listei de preţuri în 12 sau mai multe rate în funcţie de luna de înscriere a cursantului și de perioada promoţională în curs. 

Aprobarea reducerii 

LINK group îşi rezervă dreptul de a acorda o reducere la preţul de şcolarizare cursanţilor care semnează un Contract de școlarizare. Acesta poate fi diferit în funcţie de momentul înscrierii și disponibilitatea cursantului de a se înscrie în avans.

Cursanţii care încep să plătească mai devreme primesc o reducere mai mare în funcție de momentul în care încep să-și achite taxa de şcolarizare.

LINK group îşi rezervă dreptul de a acorda o reducere de 10% din preţul exprimat în Lista de preţuri cursanţilor care îşi achită taxa de şcolarizare integral până la data de 31.08 pentru anul de şcolarizare următor. 

Achitarea unei părţi din prețul de şcolarizare după angajare 

LINK group îşi rezervă dreptul de a oferi beneficii persoanelor neangajate prin semnarea cu aceștia a unui Contract privind achitarea unei părţi din prețul de şcolarizare după angajare.

Condiţiile pe care cursantul trebuie să le îndeplinească ca să poată beneficia de această ofertă sunt: liceul sau facultatea absolvite şi statutul de şomer.

Statutul de şomer trebuie dovedit printr-o adeverință emisă de către Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Cursanţii care îndeplinesc condițiile semnează Contractul menţionat şi plătesc 80% din valoarea şcolarizării după încheierea Contractului, iar restul de 20% după angajare. 

Burse şi beneficii

LINK group îşi rezervă dreptul de a oferi burse şi beneficii unor categorii de persoane în acord cu standardele internaţionale şi constituţionale acceptate de discriminare, incluziune şi egalitate de șanse. 

Renunţarea la responsabilitatea de a oferi servicii în condiţii inegale 

Activităţile, beneficiile în momentul înscrierii şi oferirea de burse anumitor categorii de persoane nu reprezintă sub nicio formă oferirea de servicii în condiţii inegale. 

Articolul 5 - Încheierea contractului de şcolarizare 

Generalități 

Cursanţii încheie cu LINK group un Contract de şcolarizare în scris. 

Negociere 

Contractul încheiat este rezultatul unei negocieri directe şi reprezintă acordul volutar al ambelor părţi contractante. 

Cursantul care are obiecții cu privire la regulamentele contractuale oferite le poate face cunoscute lui LINK group în procesul de negociere înainte de încheierea Contractului de şcolarizare, în timp ce toate obligaţiile ulterioare ale cursantului, după încheierea Contractului de școlarizare, reprezintă o ofertă din partea cursantului sub formă de anexă la Contractul de şcolarizare în alte condiţii decât cele stabilite anterior, pe care LINK group le poate refuza sau accepta. Orice modificare intră în vigoare doar după semnarea anexei la Contractul de şcolarizare încheiat în scris. 

STATUTUL DE CURSANT

Candidatul care urmează procedura de înscriere la LINK group LINK Academy sau BusinessAcademy obţine statutul de cursant după semnarea contractului.

Cursantul are dreptul de a folosi serviciile de înscriere și serviciile de dezvoltare profesională confirmate prin programul publicat pe site-ul LINK group LINK Academy sau BusinessAcademy şi de a respecta obligaţiile prevăzute în Regulamentul LINK Academy, precum şi de a finaliza şcolarizarea în cadrul programului ales, în conformitate cu Contractul.

Statutul de cursant încetează după expirarea contratului de şcolarizare, după absolvire, după retragere sau după exmatricularea din cadrul LINK group LINK Academy sau BusinessAcademy.

Cursantul are dreptul de a-şi publica statutul de cursant pe perioada valabilităţii contractului, precum şi după absolvirea cu succes a şcolarizării în conformitate cu regulile de şcolarizare şi cu acest document. 

Începutul implementării serviciului 

Cursantul este de acord că LINK group poate să înceapă implementarea Contractului de şcolarizare din ziua semnării Contractului. 

Contractul intră în vigoare din ziua semnării Contractului de şcolarizare. 

Toate modificările şi completările ulterioare la Contractul de şcolarizare sunt posibile dacă sunt întocmite în scris, atunci când părţile contractante întocmesc o anexă la Contract. 

Articolul 6 - Legitimare 

La semnarea Contractului de şcolarizare, cursantul trebuie să se legitimieze la sediul LINK group.

Metoda de legitimare în funcție de persoana cu care se semnează Contractul 

Persoanele fizice din ţară şi din străinătate, persoanele juridice şi antreprenorii se legitimează astfel:

Legitimarea se face pe baza documentelor originale, a copiilor legalizate sau pe baza duplicatelor documentelor originale emise de către organele de stat reglementate. 

Reţinerea documentelor 

LINK group poate să reţină pe termen nelimitat copiile documentelor pe baza cărora s-a făcut legitimarea, pentru a ține o evidenţă. 

Canale de comunicare cu cursantul 

Cursantul este obligat să asigure un canal frecvent de comunicare cu LINK group prin telefon, email şi poştă. 

Prin semnarea Contractului de şcolarizare, cursantul se obligă să anunţe la timp LINK group despre modificarea datelor personale, în special a datelor precum adresa de email a cursantului sau adresa de domiciliu la care se trimit materialele de studiu pentru cursanţi. 

Cursantul are obligaţia să anunţe LINK group cu privire la modificarea datelor menţionate în articolul precedent trimiţând un email la Serviciul Clienţi. 

Prin semnarea Contractului de şcolarizare, cursantul îşi asumă responsabilitatea față de daunele pricinuite lui LINK group în cazul în care LINK group nu este informată la timp cu privire la modificarea datelor menţionate în articolul precedent. 

Întreaga comunicare între cursant şi LINK group se desfășoară în scris, prin adresele de email oficiale  (office@link-academy.com/

office@business-academy.ro

Pentru toate solicitările administrative, cursanţii trebuie să comunice cu LINK group exclusiv în scris prin intermediul adreselor oficiale de email. 

LINK group nu îşi asumă responsabilitatea pentru interpretarea greşită a informaţiilor care sunt oferite cursantului prin telefon sau în formă orală. 

Articolul 7 - Negocierile cu privire la semnarea Contractului

În momentul semnării contractului, cursantul își alege programul din domeniul de specializare, modalitatea de plată şi alte elemente importante pentru implementarea serviciului. În aceste scopuri colaborează cu reprezentantul LINK group responsabil pentru acest tip de servicii.

Denumirea programului ales din domeniul de specializare şi descrierea sa sunt conţinute în contract sau sunt ataşate, respectiv publicate la adresa de internet oficială a LINK group ceea ce presupune familiarizarea cursantului cu toate condiţiile şi acordul său față de toate preţurile şi condiţiile de utilizare.

Dacă cursantul solicită semnarea contractului cu plata în mai multe rate lunare sau dacă este persoană străină, LINK group îşi rezervă dreptul de a solicita de la acesta o asigurare de plată corespunzătoare.

Articolul 8 - Verificarea solvabilităţii

Prin inițierea procedurii de semnare a Contractului cu LINK group, cursantul autorizează LINK group ca în termen de 30 de zile să verifice datele privind solvabilitatea cursantului fără acordul său special.

Dacă datele obţinute de către LINK group dovedesc o eventuală insolvabilitate sau neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor faţă de o terţă persoană, LINK group îl va informa imediat şi îi va cere explicaţii.

După primirea explicaţiilor de la cursant sau după expirarea timpului alocat pentru explicaţie, LINK group va decide dacă încheie şi/sau încetează contractul deja semnat, informând şi cursantul în acest sens. 

Articolul 9 - Plata serviciilor 

Condiţiile comerciale privind preţurile, modul şi termenele de plată, calculul dobânzilor pentru întârziere sunt definite în Contract. 

Modalitatea de plată 

Serviciul de şcolarizare oferit de către LINK group poate fi achitat prin toate mijloacele financiare permise prin lege. 

Emiterea facturii

LINK group va emite factură cursantului pentru toate plăţile efectuate în conformitate cu legile în vigoare.

Plata serviciilor de înscriere şi a serviciului de perfecţionare profesioanală se poate face doar în numerar.

LINK group îşi rezervă posibilitatea de a semna Contractul de şcolarizare cu societăţi comerciale în vederea şcolarizării angajaţilor şi oferă posibilitatea de plată prin intermediul contului societăţii comerciale respective.

Calculul dobânzii de întârziere

Pentru plata după termen, LINK group îşi rezervă dreptul de a calcula dobânda legală a datoriei nou-create, în conformitate cu Legea. 

Costuri de trimite a notificărilor

LINK group va calcula costurile pentru trimiterea notificărilor în conformitate cu Lista de preţuri oficială. 

Întârzierea plăţilor 

LINK group nu îşi asumă responsabilitatea pentru taxa de şcolarizare plătită din momentul achitării la poştă sau la bancă și până în momentul transferului financiar în contul LINK group.

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de folosire a serviciilor de şcolarizare şi prin semnarea Contractului de şcolarizare, cursantul confirmă că este de acord cu limitarea responsabilităţii menţionate. Cursantul are dreptul să trimită dovada din care să rezulte că a efectuat plata prevăzută în Contractul de şcolarizare.

Costul tranzacţiilor bancare la plata taxelor

LINK group nu plăteşte comisionul tranzacţiilor bancare.

Cursantul îşi asumă costurile tranzacţiilor bancare ale plăților din ţară şi străinătate.

Banca comercială sau o altă instituţie prin intermediul căreia cursantul achită taxa stabileşte preţul tranzacţiei.

Cursantul este dator ca atunci când își oferă contul la bancă pentru efectuarea plății să explice că el va achita costurile tranzacţiei.  

Articolul 10 - Întreruperea livrării serviciilor 

Dacă cursantul nu îşi achită cu regularitate datoriile restante stabilite prin Contract, LINK group poate să înceteze pur şi simplu livrarea serviciilor reglementate prin Contractul de şcolarizare în conformitate cu dispozițiile Legii privind obligaţiile.

În cazul menţionat, se consideră că toate cererile, fie ele scadente sau nu, pe care LINK group le poate avea sau nu faţă de cursant în conformitate cu Contractul de şcolarizare, au ajuns la termen în ziua în care cursantul își întrerupe şcolarizarea din proprie voinţă, respectiv încetează să-și achite una sau toate obligaţiile prevăzute prin Contractul de şcolarizare.

În acest caz, cursantul îşi pierde dreptul la stimulente de înscriere, dacă le-a folosit şi este dator să achite preţul integral al şcolarizării. 

II Descrierea activităţilor educaționale şi a altor forme de

Articolul 11 - Activitatea altei forme de învăţământ - Codul de activitate 8559

Alte forme de învăţământ include servicii de educare şi pregătire generală şi de specialitate în scopul desfășurării oricărui tip de ocupaţie, practicării unui hobby sau al autoperfecţionării. Pregătirea se poate desfășura în tabere şi școli care oferă cursuri de activităţi sportive, limbi străine, artă, actorie, muzică sau asigură alte forme de pregătire specializată, şi asta atât pentru grupuri cât şi pentru indivizi. Alte forme de învăţământ nu cuprinde: educaţia preşcolară, de bază, medie şi înaltă.

Coaching-ul se poate face oral, dar şi la distanță prin intermediul internetului. 

Din acest sector fac parte învăţământul de stat şi cel privat.

Clasificarea efectuată în acest sector se bazează pe nivelurile educaţionale definite în Clasificarea internaţională standard de învăţământ (ISCED-1997), nivel 0-6.)

Acest sector cuprinde şi coaching-ul în cadrul activităţilor sportive şi recreative, precum şi activităţile auxiliare în educaţie.

Codul de activitate 8559 cuprinde:

Codul de activitate 8559 nu cuprinde: 

Articolul 12 - Eliberarea de certificate şi declaraţii

Certificate pentru realizarea anumitor beneficii sociale 

Cursantul este conștient că instituţiile care oferă alt tip de învăţământ precum LINK group, nu au dreptul să emită certificate care oferă diferite tipuri de drepturi la pensie, călătorii în străinătate, asigurare de sănătate sau socială, bilete de transport preferenţiale, diferite tipuri de burse, nutriţie privilegiată etc., ceea ce este în conformitate cu activitatea companiei LINK group.

Doar în cazuri speciale LINK group poate să emită un certificat cursantului la cererea acestuia. 

Adeverinţa - Extras din planul şi programa de cursuri

La cererea cursantului, LINK group eliberează adeverinţe - extrase din plan şi programă. 

Plata adeverinţei 

Cursantul este obligat să plătească adeverinţele în conformitate cu preţurile stabilite în Lista de preţuri oficială publicată pe site-urile LINK Academy şi BusinessAcademy.

III Notificare privind prelucrarea datelor personale, acordul şi confidenţialitatea

Articolul 13  - Notificare

          Tipuri de date colectate şi stocate

LINK group colectează, prelucrează şi stochează datele de identitate şi adresele cursanţilor, date despre testele efectuate, date despre solvabilitate şi alte date necesare pentru calcul, crearea unui cont şi arhivarea datelor despre cursanţi.

LINK group colectează, prelucrează şi stochează datele despre adresele IP ale cursanţilor, respectiv numerotarea pe care o are fiecare utilizator pe internet şi care sunt variabile.

Prelucrarea şi stocarea datelor despre cursanţi se fac în termenele şi modurile stabilite prin Lege. 

Prelucrarea datelor despre cursanţi o efectuează angajaţii sau alte persoane care, pentru nevoile LINK group, îndeplinesc sarcina de a crea un cont, gestionează traficul de reţea, răspund la întrebări şi colectează reclamațiile cursanţilor, creanțele, desfășoară educaţia în măsura necesară pentru efectuarea activităţilor menţionate. 

Posibilii utilizatori ai datelor menţionate pot fi organele de stat în baza unui ordin judecătoresc, caz în care LINK group este obligată să le permită accesul la datele stocate.

Posibilii utilizatori ai datelor menţionate pentru examen pot fi organele de certificare internaţionale cu care LINK group colaborează. 

Acceptare 

Acceptând acești Termeni şi condiţii de utilizare a serviciilor LINK group, respectiv prin semnarea Contractului de şcolarizare, cursantul îşi oferă acordul de bunăvoie şi fără echivoc ca LINK group să colecteze, prelucreze şi stocheze datele din alineatele 1 şi 2 în condiţiile menţionate în alineatele 3 şi 4 din acest articol.

Revocare 

Persoana care posedă aceste date are dreptul să revoce acest consimţământ. Revocarea consimţământului trebuie să se facă în forma scrisă, prin confirmarea identităţii persoanei la care se referă datele.

Revocarea consimţământului pentru prelucrarea datelor are drept consecinţă încetarea Contractului de şcolarizare.

Persoana care şi-a dat şi apoi și-a revocat consimţământul are obligaţia faţă de LINK group să achite costurile legale şi daunele, în conformitate cu reglementările privind răspunderea pentru daune. 

Reclamaţii 

În cazul unei bănuieli cu privire la prelucrarea nepermisă a datelor de către LINK group sau terțe persoane care prelucrează datele în numele şi în contul LINK group, persoana în cauză are dreptul să depună o plângere la departamentul Serviciul Clienţi din cadrul LINK group. 

LINK group își rezervă dreptul, în cazul unei reclamaţii din partea cursantului şi în cazul plângerii de hărţuire din partea altor cursanţi sau angajaţi LINK group, să verifice datele şi să stabilească dacă s-a ajuns la hărţuire, precum şi să preia procedurile corespunzătoare în vederea sancţionării hărţuirii nepermise dacă într-adevăr s-a ajuns la cazul acesta. 

Confidenţialitate

LINK group garantează confidenţialitatea datelor personale ale cursanţilor în conformitate cu legile valabile.

Datele din alineatul precedent se pot stoca şi prelucra exclusiv în vederea realizării contului pentru serviciile oferite, pentru evidenţa cursanţilor şi a testelor, evidenţa cursanţilor înscrişi pentru susţinerea examenelor internaţionale, eventualele creanţe neplătite ale serviciilor de colectare a creanțelor în vederea contactării telefonice a cursanţilor, scrierea avertismentelor din partea avocaţilor înainte de proces şi lansarea plăţii forţate a datoriei faţă de instanţa competentă, precum şi în alte scopuri cu acordul cursantului şi/sau în alte cazuri prevăzute prin lege pentru protejarea interesului public. 

Prelucrarea

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor LINK group, cursantul îşi oferă acordul de a i se prelucra datele personale în scopuri de marketing, cercetare şi altele pentru îmbunătăţirea şi modernizarea propriilor servicii, incluzând şi perioada de după încetarea valabilităţii Contractului de şcolarizare a cursantului şi LINK group. 

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor educaţionale, cursantul LINK group îşi exprimă acordul să i se proceseze datele personale pentru colectarea creanțelor, angajarea unui avocat în cazul nevoii de a scrie o notificare înainte de proces şi gestionarea procedeelor judiciare potenţiale în vederea colectării creanțelor executate, precum şi datele personale ale cursantului să fie date persoanei aflate în serviciul colectării creanțelor de la cursant. 

IV Servicii de şcolarizare

Articolul 14 - SERVICII

LINK group asigură beneficiarului două grupuri de servicii: serviciul de înscriere şi serviciul de dezvoltare profesională.

Articolul 15 - Serviciul de înscriere

Serviciul de înscriere include:

Articolul 16 - Serviciul de dezvoltare profesională

Dezvoltarea profesională se desfășoară în scopul dobândirii cunoştinţelor calitative şi a abilităţilor necesare pentru realizarea şi dezvoltarea personală, formare, perfecţionare, incluziune şi angajare. 

Principalele moduri de efectuare a serviciilor LINK group 

 Dezvoltare profesională în clasă 

Dezvoltarea profesională în clasă sau urmând cursuri tradiţionale se desfășoară prin prezenţa personală a cursantului şi a profesorului în sala de clasă la: prelegeri, exerciţii, exerciţii practice, laboratoare, seminarii, consultaţii, lucrări de mentoring, precum şi alte forme de activitate educaţională. 

Dezvoltare profesională la distanţă

Dezvoltarea profesională la distanţă constă în cursuri desfășurate prin sistemul de studiu la distanţă. Cursurile sunt parcurse într-o locaţie care se află în afara şcolii.

La Distance Learning System (DLS) sau sistemul de studiu la distanţă cursurile sunt disponibile în primul rând prin Internet.

Limba în care au loc prelegerile 

Prelegerea se desfășoară într-o limbă oficială din ţara în care se oferă serviciile. 

Participanţii la procesul de şcolarizare 

Participanţii la procesul educaţional sunt toţi cursanţii care îndeplinesc condiţiile de şcolarizare şi personalul implicat în procesul educaţional. 

Personalul din procesul educaţional

Personalul inclus în procesul educaţional este alcătuit din:

· personal didactic 

· profesori - cursuri tradiţionale

· asistenţi, coordonatorii cursurilor, coordonatorii prelegerii - prelegere DL

· personal non-didactic: 

· serviciu clienţi - soluţionarea întrebărilor de la cursanţi, 

· suport tehnic - soluţionarea tuturor întrebărilor tehnice de la cursanţi, 

· Centru pentru Dezvoltarea Carierei - ajutor în dezvoltarea carierei cursanţilor.

Materiale de lucru 

Toate materialele necesare pentru desfășurarea şcolarizării sunt oferite cursantului în formă electronică prin Internet. Există posibilitatea de trimitere a materialelor multimedia pe un suport de date, dar doar în cazul în care utilizatorul de servicii solicită acest lucru.

Utilizarea maliţioasă a materialelor de lucru 

Orice publicare şi prezentare neautorizată, precum şi multiplicarea şi utilizarea nepermisă a materialelor primite în scopul desfășurării serviciilor LINK group, fără permisiunea scrisă a LINK group, reprezentând o încălcare a legii dreptului de autor şi a drepturilor conexe, atrage după sine răspunderea materială şi penală a faptuitorului în conformitate cu reglementările Legii dreptului de autor şi a drepturilor conexe, a Legii privind mărcile înregistrate, a Legii obligaţiilor şi a Codului penal. 

Alte materiale pe care LINK group nu le asigură 

Pentru fiecare curs, cursantul primeşte o listă de bibliografie recomandată pentru a studia mai departe tematica cursului.

Cursantul are dreptul să ceară profesorului literatură suplimentară dacă nu îi ajunge cea recomandată. 

Testare

Există două forme de testare:

· pentru verificarea oficială a cunoştinţelor 

· pentru exersare.

Toate testele pentru verificarea oficială a cunoştinţelor se stochează în baza de date LINK group, care garantează confidenţialitatea şi integritatea datelor personale.

LINK group foloseşte date personale în vederea aplicării educaţiei şi pentru nevoile legate de dosarul cursantului. 

LINK group nu va dezvălui datele legate de teste unei terțe persoane decât în cazul în care există argumente legale certe sau decizia este luată de organul de stat competent pentru o astfel de procedură.

Dacă rezultatele testului nu se salvează după întreruperea testului, cursantul trebuie să anunţe fără ezitare suportul tehnic care va soluţiona problema în cel mai scurt timp posibil. 

Fiecare lecție include şi teste de exersare care nu se evaluează. Rezultatele testelor de exersare nu se stochează în baza de date. Testele pot fi accesate de nenumărate ori.

Testele, la fel ca rezultatele, nu pot fi multiplicate şi partajate. Fiecare publicare, multiplicare neautorizată şi utilizare a testelor fără permisiunea clară a LINK group, reprezintă o încălcare a Legii dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi atrage după sine răspunderea materială şi penală a făptuitorului şi retrage responsabilitatea cursantului în conformitate cu Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, Legea privind mărcile înregistrate, Legea obligaţiilor şi Codul penal.

Sarcini (Tasks şi Assignments)

Un assignment este o sarcină efectuată de către cursant şi predată coordonatorului cursului. Deoarece coordonatorul cursului verifică assignment-ul, acesta este accesibil şi poate fi vizualizat doar de către cursant şi coordonatorul cursului.

Un task este o sarcină efectuată de către cursant şi predată coordonatorului cursului. Deoarece coordonatorul cursului acceptă task-ul, respectiv stabileşte dacă are o calitate satisfăcătoare, task-ul este accesibil tuturor cursanţilor cărora coordonatorul cursului le-a acceptat task-ul.

Sarcinile (Tasks şi Assignments) vor fi verificate în termenul stabilit pentru verificarea sarcinii concrete pe baza structurii şi conţinutului cursului, respectiv a task-ului şi assignment-ului.

Consultaţii online 

În conformitate cu orarul consultaţiilor, personalul didactic susţine consultaţii online regulate în timp real cu cursanţii.

Parole accesibile, responsabilitatea pentru stocarea lor şi posibilitatea de transmitere 

Cursantul care a semnat Contractul de şcolarizare primeşte un nume de utilizator (username) şi o parolă (password) pentru a accesa sistemul de studiu la distanţă.

Cursantului i se alocă datele de acces sub formă de nume de utilizator şi parolă, pe care le primeşte prin email.

După prima înregistrare în sistem, cursantul îşi poate schimba parola.

Cursantul este responsabil pentru păstrarea în siguranţă a propriei parole de acces. LINK group nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate în cazul pierderii parolei şi/sau al utilizării parolei de către alte persoane neautorizate.

Cursantul este obligat să anunţe fără ezitare suportul tehnic în cazul în care își pierde parola, ca să primească alta, iar contul de utilizator rămâne neprotejat putând fi utilizat în scopuri maliţioase de terțe persoane.

Prin Contractul de şcolarizare se poate acorda dreptul de a partaja numele de utilizator şi parola cu o terță persoană, precum şi posibilitatea de transmitere a acestora către altă persoană autorizată.  

Înscrierea şi renunţarea la examenul pentru certificate 

Înscrierea la examen, renunţarea la înscriere şi alte proceduri în legătură cu înscrierile se fac prin adresele de email oficiale: office@link-academy.com sau office@business-academy.ro

Pregătirile suplimentare pentru examen, înscrieri, înscrieri în afara termenelor, renunţarea la înscriere şi alte servicii în legătură cu înscrierile la examene se plătesc în conformitate cu Lista de preţuri a serviciilor suplimentare.

Planul şi programa 

Planul şi programa sunt publicate pe site-ul LINK Academy și BusinessAcademy dar și pe sistemul de învățământ la distanță pentru cursanţi. Fiecare modificare adusă planului şi programei va fi publicată în termenul stabilit pentru a informa cursanţii cu noul plan şi noua programă.

LINK group își rezervă dreptul asupra modificărilor aduse sistemului de studiu la distanţă 

LINK group îşi rezervă dreptul de a schimba sistemul de studiu la distanţă în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării continue a sistemului. Cu privire la modificările de sistem efectuate cursantul va fi informat pe pagina de internet a LINK group în termen de o lună din ziua modificării.

Conducerea LINK group, la propunerea Comisiei de program care se efectuează în scopul identificării nevoilor pieţei de muncă, a tendinţelor în dezvoltarea teoriei ştiinţifice şi tehnice şi a practicii, precum şi în scopul acordului programelor de predare cu programele cu calificări şi certificări internaţionale cu care LINK group are stabilită o colaborare, ia decizia privind iniţierea noilor programe de pregătire specializată.

Comisia de program este formată din coordonatorul cursului şi din doi reprezentanţi ai personalului didactic.

Denumirea noului program de pregătire specializată, descrierea sa, planul educaţional şi programa se publică pe adresa oficială de internet a LINK group.

LINK group își rezervă dreptul de a înceta programul 

Dacă numărul cursanţilor care se înscriu la vreun program este mai mic decât numărul prevăzut pentru programul respectiv, LINK group îşi rezervă dreptul ca, imediat după înscriere, să decidă stoparea predării la programul respectiv şi să transfere cursanţii la un alt program sau în varianta de şcolarizare online.

Modificarea programului 

Modul de schimbare a programului de pregătire specializată înainte de începerea serviciului de dezvoltare profesională 

Dacă cursantul vrea să-și schimbe programul de pregătire specializată înainte de începerea serviciului de dezvoltare profesională, el poate să solicite acest lucru în scris. În acest caz, cursantul trebuie să achite diferenţa, dacă există, de preţ dintre cele două programe şi serviciul de înscriere la noul program de pregătire specializată. 

În cazul în care pregătirea pentru care cursantul solicită schimbare, are preţul mai mare decât noul program solicitat de pregătire, valoarea Contractului nu se va modifica, dar cursantul va fi scutit de costurile de modificare a programelor stabilite în Lista de preţuri.

În legătură cu această modificare, LINK group şi cursantul vor semna o Anexă la Contract. 

Modul de modificare a programei de pregătire specializată după începerea serviciului de perfecţionare profesională

Dacă cursantul vrea să-și schimbe programul de pregătire specializată după începerea serviciului de dezvoltare profesională, el poate să solicite acest lucru în scris.

În acest caz, cursantul trebuie să achite diferenţa de cost stabilită în Lista de preţuri.

În legătură cu această modificare, LINK group şi cursantul vor semna o Anexă la Contract.

Schimbarea modului de efectuare a serviciului programei de pregătire specializată 

Dacă cursantul vrea să-și schimbe modul de efectuare a serviciului programei de pregătire specializată, poate solicita aceasta în scris.

LINK group va soluţiona cererea în curs în conformitate cu capacităţile şi posibilităţile disponibile momentan.

În acest caz, cursantul trebuie să plătească diferenţa, dacă există, de preț dintre două moduri de efectuare a serviciului programei de pregătire specializată, în lei după cursul oficial al Băncii Naţionale Române din ziua plăţii.

În cazul în care modul de efectuare a serviciului programei de pregătire specializată pentru care cursantul solicită modificarea are un preţ mai mic decât modul nou-solicitat de efectuare a serviciului programei de pregătire specializată, valoarea Contractului obiectual privind şcolarizarea nu se va reduce.

În legătură cu modificarea susmenţionată, LINK group şi cursantul vor semna o Anexă la Contractul de şcolarizare, în scris. 

LINK group își rezervă dreptul de a face recomandări cursantului pentru succes extraordinar şi implicarea în timpul şcolarizării 

LINK group își rezervă dreptul de a oferi recomandări cursanţilor care au dat dovadă de o implicare extraordinară în timpul oferirii serviciului educaţional

Articolul 17 - Structura serviciului de dezvoltare profesională 

Biblioteca

LINK group deţine o bibliotecă proprie, unde se pot găsi:

Cursantul are dreptul să propună titluri de cărţi pentru achiziţionare 

Cursantul are dreptul să propună Serviciului Clienţi achiziţionarea unei bibliografii de specialitate pe care o consideră utilă. 

Reguli privind utilizarea bibliotecii 

Cursantul poate să păstreze cărțile împrumutate din bibliotecă cel mult 14 zile, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 10 zile de la expirarea primului termen de 14 zile. 

În ceea ce privește împrumuturile şi eliberarea de cărţi se ţine o evidenţă curentă.

În cazul în care cărțile nu sunt returnate în termenul prevăzut în alineatul precedent, cursantul este obligat să plătească o taxă de depăşire a termenului, în conformitate cu Lista de preţuri publicată pe platforma Distance Learning şi pe site-ul LINK group LINK Academy şi BusinessAcademy.

Pe platforma DLS pentru cursanţi există informaţii cu privire la cărţile împrumutate, termenele de returnare şi cărţile disponibile care pot fi rezervate.

Responsabilitatea pentru păstrarea cărţilor

Fiecare cursant trebuie să aibă grijă de cărţile împrumutate ca şi cum ar fi cărţile sale. Dacă avariază sau distruge cartea împrumutată, cursantul trebuie să achite daune la LINK group echivalente cu valoarea de piaţă a cărţii în momentul achitării daunei sau achiziţionând cartea distrusă sau avariată. Dacă este vorba de o carte care nu se mai găseşte pe piaţă, cursantul trebuie să achite dauna financiară lui LINK group echivalentă valorii la care LINK group a achiziţionat cartea în momentul în care era disponibilă pe piaţă. 

        Ebrary

Acest serviciu reprezintă o bibliotecă online cu o vastă ofertă de e-books în limba engleză la care cursanţii au acces prin intermediul platformei DL.

Reprezintă o sursă suplimentară de literatură pe care cursanții trebuie să o folosească la studiu. 

Serviciul Ebrary oferă acces la literatura din domeniul: 

Centru pentru Dezvoltarea Carierei (CCD)

Pune cursanţii în contact cu alte companii care fac angajări, distribuie anunţuri de angajare, practică şi alte angajamente, pune în aplicare educaţia gratuită prin susţinerea seminarelor în zilele de sâmbătă, organizează diferite laboratoare în vederea perfecţionării participării cursanţilor la interviuri de angajare, aplică un test de orientare profesională, oferă servicii de consultanţă şi ajutor pentru întocmirea unui CV.

Articolul 18 - Introducerea noilor servicii sau eliminarea unora dintre ele 

LINK group își rezervă dreptul de a introduce şi elimina unele servicii în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării continue a sistemului. Despre introducerea unor servicii noi sau eliminarea altora cursantul va fi informat prin intermediul paginii de internet a LINK group în termen de o lună de zile de la introducerea noului serviciu sau eliminarea celui vechi. 

Articolul 19 - Certificarea

LINK Academy

LINK group LINK Academy pune la dispoziţia cursanţilor săi două tipuri de certificări: certificarea LINK Academy şi certificarea internaţională.

După absolvirea şcolarizării la programul selectat din cadrul LINK Academy, cursantul poate să primească următoarele certificate LINK Academy:

Cursanţii tradiţionali pot realiza o prezenţă de 75% la cursuri, în felul următor:

Cursanţii care prin live stream sau prin arhiva video live stream parcurg un fond complet de ore pentru un anumit curs opţional, se consideră că au îndeplinit obligaţiile ca şi cum ar fi rezolvat assignment-urile, task-urile şi testele, respectiv au îndeplinit toate obligaţiile educaţionale şi au completat acest curs opţional.

În vederea îndeplinirii obligaţiei mai sus menţionate de prezenţă la cursuri, cursanţilor tradiţionali le este accesibilă arhiva live stream până la data de 31.10.

Cursantul care după un an de şcolarizare nu şi-a îndeplinit obligaţiile educaţionale prevăzute pentru obţinerea certificatului pentru programul frecventat, respectiv, certificatul pentru programul absolvit, are la dispoziţie următoarele posibilităţi:

Cursantul, care după şcolarizarea de un an de zile, nu și-a îndeplinit obligaţiile educaţionale prevăzute în vederea dobândirii certificatului oferit pentru programul frecventat, respectiv certificatul programului absolvit, are la dispoziţie următoarele posibilităţi: 

1. Prelungirea duratei unor cursuri individuale online (pentru cursanţi tradiţionali şi online), 

2. Susținerea ulterioară a lucrării finale (pentru cursanţii tradiţionali),

3. Recuperarea anului şcolar (pentru cursanţi online),

4. Reînscrierea (pentru cursanţi tradiţionali şi online). 

 

Serviciul de recuperare a anului şcolar presupune reactivarea cursurilor rămase pe baza planului definit de alocare a cursurilor, în intervalul de timp definit iniţial, cu recunoaşterea cursurilor complete de mai devreme. Cursantul rămâne în evidenţa sistemului în generaţia în care s-a înscris.                                                                                   

Serviciul de recuperare a anului şcolar este acceptat exclusiv pentru cursanţii online din generaţiile precedente, care au finalizat minim un curs, nu include dreptul utilizatorului la prima prelungirea gratuită a tuturor cursurilor cu 30% din durata iniţială, nu include și oprirea fiecărui curs alocat, dreptul la consultaţii online cu instructorul, dreptul la materiale educaţionale în format multimedia cu conţinutul aferent, dreptul la urmărirea prelegerilor prin live stream şi nici dreptul la susţinerea examenului pentru modulul ales în vederea obținerii certificatelor internaţionale corespunzătoare. 

Serviciul de reînscriere include toate drepturile utilizatorului definite în Contractul de şcolarizare, este prevăzut pentru cursanţii din generaţiile precedente care nu au finalizat niciun curs şi presupune alocarea tuturor cursurilor prevăzute în planul şi programa pentru programul ales de pregătire specializată. 

Pentru cursanţii care trimit o cerere de reînscriere până în luna februarie, serviciul de reînscriere se poate realiza în anul curent, în timp ce serviciul de reînscriere solicitat prin cerere după luna februarie se realizează în anul următor.

Pe lângă serviciile menţionate, cursanţii online din anul şcolar curent au la dispoziţie, o dată pe an, şi serviciul de îngheţare a anului şcolar care se acordă pe durata de 3 luni şi care presupune eliberarea cursantului de îndeplinirea obligaţiilor educaţionale pe perioada de îngheţare a anului şcolar. 

Serviciul de îngheţare a anului şcolar nu presupune şi îngheţarea obligaţiilor financiare. Indiferent de statutul îngheţării anului şcolar, opţiunea de prelungire gratuită a cursurilor online este disponibilă cel mult un an de zile de la începerea școlarizării.

Serviciile menţionate se acordă exclusiv cursanţilor care îşi achită la timp obligaţiile financiare şi pe baza unei cereri trimise în scris la adresa oficială de email a LINK Academy: office@link-academy.com.

 

Serviciile menţionate se taxează în conformitate cu Lista de preţuri publicată pe platforma Distance Learning şi pe site-ul LINK Academy.

Dreptul la înscrierea pentru susţinerea examenului în vederea obţinerii certificatelor internaţionale îl au cursanţii LINK Academy care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus de obţinere a certificatului programului frecventat LINK Academy sau a certificatului programului absolvit LINK Academy. 

După absolvirea şcolarizării, cursanţii LINK Academy pot să susţină examene internaţionale, iar alegerea certificatelor pentru care pot concura depinde de programul absolvit în cadrul LINK Academy. Preţul şcolarizării la LINK Academy include înscrierea la susţinerea unui examen.

Cursanţii LINK Academy, în funcţie de departament şi programă, au dreptul să susţină examene pentru următoarele certificate internaţionale: 

Cambridge International Examinations (CIE)

●      Cambridge International A&AS level Business

●      Cambridge A&AS Level in Computer Science

International Qualification Network (IQN)

●      IQN Diploma in IT

Microsoft Certified

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

●      MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate- Windows Server 2012

●      MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate- Windows 8

●      MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate- Windows Server 2012

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

●  MCSE: Microsoft Certified Solutions Expert- Server Infrastukture

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

●      MCTS- Net Framework 4- Windows Application Development

●      MCTS: Microsoft Certified Technology Specialist- Windows 8 Configuration

●      MCTS: Windows Server 2012 Active Directory Configuration

●      MCTS: Windows Server 2012 Network Infrastrukture Configuration

●      MCTS: Windows Server 2012 Applications Infrastrukture Configuration

●      MCPD: Microsoft Certified Professional Developer

Zend Certified

●      Zend Certified PHP Developer

Adobe System

ACE (Adobe Certified Expert):

ACA (Adobe Certified Associate):

ADOBE SPECIALIST

ADOBE MASTER

CompTIA A+

●      CompTIA A+ Certified IT Technician

●      CompTIA Security+ Certified IT Technician

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

●      Cisco CCNA

Java SE

Autodesk ATC

Linux Professional Institute (LPIC)

Chartered Institute of Marketing (CIM)

 

BusinessAcademy

LINK group BusinessAcademy pune la dispoziţia cursanţilor săi două tipuri de certificări: certificarea BusinessAcademy şi certificarea internaţională.

După absolvirea şcolarizării în cadrul programului BusinessAcademy ales, cursantul poate să obţină următoarele certificate BusinessAcademy:

Cursantul care după un an de zile nu şi-a îndeplinit obligaţiile educaţionale prevăzute în vederea dobândirii certificatului pentru programul frecventat, respectiv certificatul de absolvire a programului, are la dispoziţie următoarele posibilităţi: 

1. Prelungirea unor cursuri online (pentru cursanţii tradiţionali şi online), 

2. Recuperarea anului şcolar (pentru cursanţii online),

3. Reînscrierea (pentru cursanţii tradiţionali şi online). 

 

Serviciul de recuperare a anului şcolar presupune reactivarea cursurilor rămase pe baza planului stabilit de alocare a cursurilor, în perioada de timp stabilită, cu recunoaşterea cursurilor finalizate anterior. Cursantul din sistemul stabilit rămâne în generaţia în care s-a înscris.                                           

Serviciul de recuperare a anului şcolar se acceptă exclusiv cursanţilor din generaţiile precedente care au finalizat minim un curs, nu include dreptul cursantului la prima prelungire gratuită a tuturor cursurilor cu 30% din durata iniţială, nu include și oprirea fiecărui curs alocat, dreptul la consultaţii online cu instructorul, dreptul la materiale educaţionale în format multimedia cu conţinut aferent, dreptul la urmărirea prelegerilor prin live stream şi nici dreptul la o susţinere a examenului pentru modulul ales în vederea obținerii certificatului internaţional corespunzător. 

Serviciul de reînscriere include toate drepturile cursantului stabilite prin Contractul de şcolarizare de bază, este prevăzut pentru cursanţii din generaţiile precedente care nu au finalizat niciun curs şi presupune alocarea tuturor cursurilor prevăzute în planul şi programa pentru programul de pregătire specializată ales.

Pentru cursanţii care trimit o cerere de reînscriere până în luna februarie, serviciul de reînscriere se poate implementa în anul curent, în timp ce serviciul de reînscriere solicitat prin cerere după luna februarie se implementează în anul următor.

Pe lângă serviciile menţionate, cursanţii online din anul şcolar curent au la dispoziţie, o dată pe an, şi serviciul de îngheţare a anului şcolar care se acordă pe o perioadă de 3 luni şi care presupune eliberarea cursantului de îndeplinirea obligaţiilor educaţionale pe perioada de îngheţare a anului şcolar.

Serviciul de îngheţare a anului şcolar nu include şi îngheţarea obligaţiilor financiare. Indiferent de statutul îngheţării anului şcolar, opţiunea de prelungire gratuită a cursurilor online este disponibilă cel mult un an de zile de la începerea școlarizării.

Serviciile menţionate se acceptă exclusiv pentru cursanţii care îşi achită la timp obligaţiile financiare şi pe baza unei cererii trimise în scris, pe adresa de email oficială a BusinessAcademy: office@business-academy.ro.

 

Serviciile menţionate se achită conform listei de preţuri publicate pe platforma Distance Learning sau pe site-ul BusinessAcademy.

Dreptul de a se înscrie la examen în vederea dobândirii certificatelor internaţionale îl dețin cursanţii BusinessAcademy care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus de obţinere a certificatului pentru programul BusinessAcademy frecventat sau certificatul pentru programul BusinessAcademy absolvit.

După finalizarea şcolarizării, cursanţii BusinessAcademy pot să susţină examene internaţionale, iar alegerea certificatelor pentru care vor concura depinde de programul BusinessAcademy absolvit. Preţul şcolarizării în cadrul BusinessAcademy include înscrierea la susţinerea unui examen. 

În funcţie de program, cursanţii BusinessAcademy au dreptul să susţină examenul pentru următoarele certificate internaţionale:

Cambridge International Examinations (CIE)

·         Cambridge International A&AS level Business

·         Cambridge International A&AS level Economics

·         Cambridge International A&AS level Accouting

International Qualifications Network (IQN)

·         Diploma in Marketing (DipMKT)

·         Certified Finance Specialist (CFS)

·         Diploma in Human Resource Manager (DipHRM)

·         Certified Project Management Analyst (CPMA)

·         Diploma in Economics (DipECO)

·         Certified Strategic Manager (CSM)                   

     

Preluarea certificatelor LINK Academy/BusinessAcademy

Cursanţii DL primesc certificatele prin poştă dacă au completat anterior un formular cu datele necesare. Dacă în termen de 7 zile de la primire cursantul anunță că în urma transportului certificatul a fost deteriorat, LINK Academy/BusinessAcademy va elibera un alt certificat. În cazul pierderii certificatului în timpul transportului, LINK Academy/BusinessAcademy va emite cursantului un alt certificat. 

Preluarea certificatelor internaţionale 

Cerficatele internaţionale se ridică personal din spaţiile LINK Academy/BusinessAcademy, oferind în prealabil dovezi în acest sens. La preluarea certificatului internaţional, cursantul are obligaţia să posede un document de indentitate valabil.   

Dacă cursantul nu are posibilitatea de a-și ridica personal certificatul internaţional, el poate să împuternicească în scris o altă persoană prin intermediul adresei de email oficiale LINK Academy/BusinessAcademy. Persoana autorizată are obligaţia ca în momentul ridicării certificatului să posede un document de identitate valabil pentru a-și confirma identitatea. 

La cererea cursantului, certificatul internaţional poate fi trimis şi prin poştă.

LINK Academy/BusinessAcademy nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuala distrugere sau pierdere a certificatului în timpul transportului. Având în vedere că anumite organe internaţionale de certificare nu eliberează duplicate certificatelor, LINK Academy/BusinessAcademy recomandă fiecărui cursant să-și ridice personal certificatul internaţional sau să autorizeze o altă persoană deoarece livrarea prin poştă se face exclusiv pe răspunderea cursantului. 

Limitarea responsabilităţii în cazul modificărilor organelor internaţionale de certificare 

LINK group nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele modificări efectuate de către emitentul certificatelor internaţionale şi/sau pentru încetarea activității emitentului de certificate internaţionale. LINK group va face tot ce-i stă în putere ca să asigure un nou certificat internaţional de calitatea corespunzătoare în schimb.

V Drepturile şi obligaţiile cursantului

Articolul 21 - Drepturile cursantului

Prin semnarea Contractului de şcolarizare şi acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor LINK group în cadrul serviciilor oferite de către LINK group, cursantul primeşte o serie de drepturi legate de implementarea Contractului de şcolarizare şi urmărirea mai uşoară a programelor educaţionale. 

Toate drepturile cursantului reprezintă o obligaţie pentru LINK group, dar şi pentru cursant să-și utilizeze în mod responsabil şi adecvat propriile drepturi. Orice abuz sau încercare de a abuza de drepturile reglementate prin Termenii şi condiţii de utilizare a serviciilor LINK group sau prin Contractul de şcolarizare constituie baza pentru inițierea procedurilor disciplinare şi a limitării materialului de studiu dacă abuzul a provocat daune lui LINK group. 

Drepturile de bază

Drepturile de bază ale cursantului constau în dreptul de a utiliza toate serviciile prevăzute prin Contractul de şcolarizare din articolul IV al Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor LINK group. 

Alte drepturi 

Dreptul cursantului de a adresa întrebări de specialitate 

Fiecare cursant are dreptul să adreseze întrebări de specialitate profesorilor care sunt obligaţi să răspundă în cel mai scurt timp posibil, în cel mult 24 de ore de la adresarea întrebării, în zilele lucrătoare. Dacă întrebarea de specialitate este adresată într-o zi nelucrătoare, profesorul este obligat să răspundă imediat în următoarea zi lucrătoare. 

Dreptul cursantului ca profesorii să-i monitorizeze munca

Monitorizarea muncii de către profesor reprezintă dreptul cursantului şi obligaţia LINK group. Profesorii evaluează progresul şi ghidează şcolarizarea cursantului. 

Dreptul de trecere şi continuare a şcolarizării la una din locaţiile LINK

Cursantul are dreptul ca în cazul mutării şi schimbării adresei de domiciliu să solicite continuarea cursului început în altă locaţie LINK.

LINK group va accepta această schimbare dacă are posibilitatea să ofere aceste servicii în funcţie de capacităţile disponibile şi modul de efectuare a predării în locaţie. 

Dreptul de susţinere a testelor în cel mai apropiat Test Center

Cursantul are dreptul de a-și susţine testele în LINK Test Center aflat în locația cea mai apropiată de adresa sa de domiciliu.

LINK group poate să accepte susţinerea testului într-un Test Center acreditat la cererea cursantului dacă dintr-un motiv anume acesta nu are posibilitatea de a susţine examenul în LINK Test Center. 

Dreptul cursantului la rolul de asociat

Cursanţii avansaţi care după părerea participanților la şcolarizarea lor merită un premiu special pentru avansarea de care au dat dovadă într-un anumit domeniu, pot primi dreptul ca în calitate de colaborator să rezolve un exerciţiu în faţa grupului.

Dreptul cursantului de a trece la sistemul online de preluare a materialelor 

Cursantul are dreptul ca în cartonul său personal de pe platforma DL să aleagă opţiunea de a prelua toate materialele de pe internet, respectiv să nu-i fie trimise la adresa de domiciliu.

Dreptul cursantului la edu-wall pe platforma DL

Cursanţii au dreptul să adreseze pe wall întrebările de specialitate colegilor, să discute despre lucrări, link-uri utile şi să facă schimb de păreri cu colegii privind conţinutul cursului. 

Coordonatorul cursului are dreptul să elimine mesajele care nu au legătură cu conţinutul sau tematica lecţiei.

Cursantul nu are dreptul sub nicio formă să abuzeze de wall în scopul violării creaţiilor intelectuale protejate prin lege, caz în care va suporta consecințe penale şi materiale. 

Dreptul cursantului la referinţe 

LINK group îşi rezervă în mod expres dreptul ca la cererea cursantului să aprobe utilizarea referinţelor privind participarea la proiecte, practică, voluntariat şi alte activităţi organizate sau susţinute de LINK group pe care cursantul le foloseşte sau intenţionează să le folosească ca să-și dovedească competenţele faţă de alți angajaţi în CV sau într-un alt mod.

Dreptul de a utiliza calculatorul şi laboratorul de informatică 

Cursanţii folosesc calculatoarele la sediul LINK group LINK Academy sau BusinessAcademy în conformitate cu programa şi în prezenţa profesorului.

Dacă observă o defecţiune sau alt tip de nefuncţionalitate, sunt obligaţi să anunţe Serviciul Clienţi pentru remedierea defecţiunii.

Cursanţii pot să folosească singuri calculatoarele la cerere, dar exclusiv pe baza unei înţelegeri şi în urma acordului dat de Serviciul Clienţi.

Pentru pregătirea anumitor exerciţii de laborator, laboratorul de informatică va fi închis până la începerea orei, ca să se asigure aceleaşi condiţii şi funcţionalitate pe toate calculatoarele.

Dacă rămâne ultimul în încăpere, cursantul este obligat să apeleze la unul dintre angajaţi ca să închidă şi să securizeze încăperea.

Pentru mentenanța echipamentului şi a software-ului şi a administrării sistemului este responsabil administratorul de sistem LINK group.

Dreptul de a utiliza internetul în spaţiile LINK group

Cursanţii folosesc internetul în conformitate cu programul educaţional, în prezenţa profesorului.

Cursantul foloseşte internetul exclusiv pentru accesarea site-urilor care sunt relevante pentru realizarea planului şi programei educaţionale.

Reclamațiile cursanților

În situaţii de neconcordanţă cu Regulamentul de şcolarizare, cursantul poate înainta o reclamaţie Comisiei pentru asigurarea calităţii.

Reclamaţia din alineatul precedent va fi depusă în scris, în termen de trei zile de la data evenimentului care a cauzat-o.

Comisia pentru asigurarea calităţii va rezolva reclamaţia cursantului în termen de cinci zile de la recepţionarea acesteia.

Cursantul poate reclama profesorului un comportament neadecvat din partea angajaţilor LINK Academy, în termen de cinci zile de la debutul incidentului.

Profesorul are obligaţia de a analiza şi de a lua decizia corespunzătoare, în termen de 15 zile de la data recepţionării plângerii.

Dreptul cursanţilor de a face observaţii 

Fiecare cursant are dreptul să trimită observaţii şi sugestii la adresa de email a suportului tehnic şi a Serviciului Clienţi.

Fiecare sugestie şi observaţie a cursantului se analizează, după care se preiau paşii necesari.

Dreptul cursantului la păreri în sondaje 

În vederea îmbunătăţirii şi ieşirii în întâmpinarea nevoilor eduaţionale a cursanţilor, o dată pe an se analizează experienţa cursanţilor în procesul de studiu la distanţă, sub formă de sondaj. 

Dreptul cursantului la oprirea şcolarizării 

Cursantul care învaţă online are posibilitatea să oprească durata fiecărui curs online alocat pentru cel puţin 24 de ore, de nenumărate ori atâta timp cât Contractul de şcolarizare este în vigoare, cel mult un an de zile de la începerea şcolarizării. Pe durata pauzelor cursantul are posibilitatea să acceseze consultaţiile online şi prelegerile prin live stream, în timp ce accesul la materialele educaţionale din cursul online îi este interzis. 

Dreptul cursantului de a-și prelungi şcolarizarea

Cursantul care învaţă online are posibilitatea să prelungească durata fiecărui curs alocat cu până la maximum 30% din durata sa iniţială prevăzută, o singură dată în perioada în care Contractul de şcolarizare este valabil, nu mai târziu de un an de zile de la începerea oficială a şcolarizării. 

Fiecare prelugire suplimentară efectuată la cererea cursantului, în limitele specificate, se va achita conform Listei de preţuri valabile pentru serviciile suplimentare în momentul trimiterii cererii de prelungire, publicate pe site-ul LINK Academy sau BusinessAcademy și pe sistemul de învățământ la distanță pentru cursanţi. 

Dreptul cursantului de a-și repeta şcolarizarea

Cursantul are dreptul ca în cazul în care nu este mulţumit de cunoştinţele dobândite în urma frecventării serviciului de dezvoltare profesională definit în baza Contractului de şcolarizare, la refolosirea serviciului de perfecţionare profesională în primul ciclu educaţional online care urmează, respectiv prin internet. Ca să-şi însuşească acest drept, cursantul trebuie să dovedească că a utilizat cu regularitate serviciul de dezvoltare profesională, şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în Regulamentul de şcolarizare şi a parcurs programa în totalitate. 

Utilizatorul de servicii are dreptul ca, în scris, după finalizarea serviciilor de perfecţionare profesională, respectiv după perioada de frecventare a serviciului de dezvoltare profesională, să solicite parcurgerea gratuită a anumitor cursuri din serviciul LINK group. 

Dreptul cursantului de a folosi programul de şcolarizare pe viaţă 

După finalizarea cu succes a şcolarizării în cadrul programului ales, cursantul BusinessAcademy are dreptul ca în cazul în care are nevoie să dobândească competenţe suplimentare, să finalizeze un curs suplimentar din domeniul de specialitate parcurs şi să dobândească noi cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru desfăşurarea cu succes a noului serviciu. Pe perioada unui an de zile, cursantului i se pot aloca cursuri online doar de la o anumită specializare. 

După finalizarea cu succes a şcolarizării în cadrul programului ales, cursantul LINK Academy are dreptul ca în cazul în care între timp tehnologia pe care este întocmit planul şi programa se învechește (hardware, aplicaţii software, sistem informaţional), să finalizeze suplimentar cursul după noua programă şi să dobândească cunoştinţe şi abilităţi de actualitate.

Ca să-şi însuşească acest drept, cursantul trebuie să fi dobândit Certificatul privind programul absolvit, dar şi să fi trecut minim un an de la absolvirea şcolarizării.

Dreptul cursantului de a folosi oferta promoţională Black Friday

Cursantul are dreptul ca pe durata ofertei promoţionale Black Friday, după finalizarea cu succes a şcolarizării la programul înscris, să se mai înscrie la un program la propria alegere, în varianta online, pe care îl va parcurge în următorul an şcolar.

Ca să-şi însuşească acest drept, cursantul trebuie să fi semnat o anexă la Contractul de şcolarizare care stabilește drepturile şi obligaţiile participanților pe baza ofertei promoţionale Black Friday, precum şi să fi dobândit Certificatul privind programul absolvit, până la data de 31.10, respectiv la cel mult un an de zile de la începerea şcolarizării în cadrul programului înscris. De asemenea, cursantul are obligaţia să aleagă programul obţinut pe baza ofertei Black Friday cel târziu până pe 1.11.

Dreptul la copia certificatului 

După îndeplinirea condiţiilor privind certificarea, cursantul are dreptul să solicite eliberarea unei copii a certificatului. Copia certificatului va fi achitată în conformitate cu Lista de preţuri a serviciilor suplimentare. 

Dreptul de a solicita o întâlnire cu managementul LINK group 

Cursantul are dreptul să solicite o întâlnire cu managementul LINK group. Coordonatorul cursului se întâlneşte cu cursantul în vederea soluţionării problemei.

Dacă după întâlnirea cu cursantul, coordonatorul consideră că acesta mai trebuie să se întâlnească cu unul dintre reprezentanţii managementului, îi facilitează o întâlnire.

Articolul 22 - Obligaţiile cursantului 

Prin semnarea Contractului de şcolarizare, respectiv acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor LINK group, cursantul își asumă şi următoarele obligaţii: 

Articolul 23 - Încălcarea disciplinei şi a obligaţiilor educaţionale

Cursantul are obligaţia să respecte cu stricteţe Regulamentul de şcolarizare şi acest document şi să respecte reputaţia LINK group, LINK Academy, BusinessAcademy şi a angajaţilor. 

Pentru încălcarea obligaţiilor, cursantul suportă urmări disciplinare şi materiale. 

Încălcarea obligațiilor și a disciplinei de către cursanți include:

Încălcarea regulamentului de studiu cuprinde:

Lista menţionată mai sus a violării obligaţiilor, disciplinei şi obligaţiilor educaţionale ale cursanţilor nu este finală, iar LINK group LINK Academy îşi rezervă dreptul de a analiza şi alte cazuri de nerespectare a Regulamentului de şcolarizare şi de a aplica măsuri disciplinare corespunzătoare.

Articolul 24 - Măsuri disciplinare

Pentru încălcarea regulamentului, a disciplinei şi a regulilor de studiu, cursantul poate fi sancţionat cu una din următoarele măsuri disciplinare:

Articolul 25 - Procedura disciplinară 

Coordonatorul cursului LINK group LINK Academy sau BusinessAcademy decide cu privire la responsabilitatea disciplinară a cursanților care au violat obligaţiile, disciplina şi obligaţiile educaţionale şi le trimite un avertisment.

Responsabilitatea disciplinară a cursantului față de încălcarea obligaţiilor, disciplinei şi a obligaţiilor educaţionale pentru care se certifică măsura de exludere din LINK group LINKAcademy sau BusinessAcademy este hotărâtă de comisia de disciplină. 

Comisia de disciplină este formată din coordonatorul cursului şi alți doi reprezentanţi ai cadrelor didactice.

Cererea de activare a procedurii de confirmare a responsabilităţii disciplinare a cursantului se emite din propria iniţiativă a coordonatorului cursului sau pe baza plângerii profesorului, colaboratorului, angajatului sau a cursantului LINK group LINK Academy sau BusinessAcademy.  

Articolul 26 - Răspunderea materială a cursantului 

Dacă abaterea disciplinară este cauzatoare de daune materiale, comisia de disciplină va lua o decizie cu privire la despăgubirea acestora.

Despăgubirea daunelor provocate în cadrul sediului LINK group cade în responsabilitatea cursantului care le-a cauzat. Dacă dauna este provocată de mai mulţi cursanţi, fiecare cursant este responsabil pentru dauna pe care a provocat-o.

Dacă nu se poate stabili partea de daună provocată de fiecare cursant în parte, responsabilitatea în ceea ce priveşte despăgubirea se împarte în mod egal la toţi cursanţii implicaţi.

Existenţa daunei, împrejurările în care a fost produsă, prejudiciul şi responsabilitatea pentru dauna cauzată sunt stabilite de comisia de disciplină.

Prejudiciul daunei se stabileşte pe baza Listei de preţuri corespunzătoare sau pe baza valorii economice înscrise în contabilitate. Dacă prejudiciul daunei nu se poate stabili astfel, atunci se stabileşte prin evaluarea valorii obiectului distrus.

Dacă dauna provocată nu este despăgubită în termenul stabilit prin decizia finală a comisiei de disciplină sau dacă despăgubirea este refuzată în mod direct, soluţionarea conflictului va avea loc în faţa tribunalului.

VI Încetarea contractului 

Articolul 27 - Expirarea termenului 

Contractul de şcolarizare încetează în momentul expirării termenului la care a fost încheiat. 

Articolul 28 - Rezilierea de comun acord 

LINK group şi cursantul pot să rezilieze de comun acord Contractul de şcolarizare. Înţelegerea privind încetarea Contractului de şcolarizare trebuie redactată în scris şi trebuie să conțină obligaţiile pe care părţile contractante trebuie să le îndeplinească înainte de valabilitatea acordului Înţelegerii privind încetarea Contractului de şcolarizare.

Articolul 29 - Reziliere unilaterală

LINK group poate să rezilieze Contractul de şcolarizare într-o perioadă de reziliere de treizeci (30) de zile de la notificarea scrisă trimisă la adresa cursantului. LINK group poate prelungi termenul dacă în perioada următoare cursantul promite să continue îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza Contractului de şcolarizare.

Dacă cursantul afirmă în mod direct imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţia care nu este provocată de împrejurările schimbate, LINK group are dreptul să înceteze imediat Contractul, fără să mai ofere termenul de preaviz.

Dacă după intrarea în vigoare a Contractului de şcolarizare cursantul vrea să rezilieze Contractul, poate să facă aceasta dacă îşi îndeplineşte toate obligaţiile prevăzute de Contractul de şcolarizare. Dacă cursantul nu îşi îndeplineşte cu regularitate obligațiile stabilite în Contractul de şcolarizare, LINK group poate să înceteze pur şi simplu să mai ofere serviciile reglementate în baza Contractului de şcolarizare. 

În cazul menționat în alineatul precedent al acestui articol, se consideră că toate cererile, scadente sau nu, pe care LINK group le are şi/sau le poate avea faţă de cursant în conformitate cu Contractul de şcolarizare, ajung la scadență, justificate în ziua în care cursantul şi-a încetat pregătirea din proprie voinţă, respectiv a încetat să îndeplinească una sau toate obligaţiile prevăzute prin Contractul de şcolarizare.

În conformitate cu Legea privind protecţia consumatorului LINK group aduce la cunoștința beneficiarului de servicii drepturile pe care ar trebui să le cunoască înainte de posibila reziliere a contractului: 

Beneficiarul de servicii poate în termen de 14 zile din ziua semnării contractului să-și rezilieze pur şi simplu contractul fără menţionarea unui motiv. Rezilierea unilaterală a contractului produce o activitate juridică din ziua în care a fost trimisă la adresa LINK group Education Services, Bd. Eroilor de la Tisa 20A, Et. 2, Timişoara. Termenul de 14 zile se calculează din momentul încheierii contractului şi se încheie odată cu expirarea ultimei ore din ultima zi a contractului. Dacă beneficiarul de servicii decide să rezilieze contractul, trebuie să trimită o notificare cu privire la rezilierea unilaterală a contractului comerciantului, în scris sau pe un suport durabil. Beneficiarul de servicii poate să formuleze singur declaraţia privind rezilierea contractului. În cazul rezilierii unilaterale a contractului în condiţiile menţionate, LINK group este obligat să-i returneze beneficiarului de servicii, fără nicio amânare, suma pe care a plătit-o pe baza Contractului, cel târziu în termen de 30 de zile din momentul înregistrării declaraţiei privind rezilierea unilaterală a Contractului.

Beneficiarul de servicii își pierde dreptul la rezilierea unilaterală a contractului în condiţiile din punctul 1. ale acestei Notificări dacă LINK group începe oferirea serviciilor înainte de expirarea termenului în care este permisă rezilierea unilaterală a contractului şi informează în mod clar beneficiarul de servicii înainte de încheierea contractului, iar beneficiarul de servicii își dă acordul în legătură cu acest lucru. 

Dacă Beneficiarul de servicii şi LINK group încheie un Contract, toate punctele acestei Notificări devin parte constitutivă a Contractului în conformitate cu legea privind protecţia consumatorului.

Fiecare parte contractantă poate să rezilieze imediat Contractul de şcolarizare în momentul în care trimite rezilierea în scris celeilalte părţi contractante, dacă una din părţile contractante este responsabilă pentru încălcarea propriei obligaţii contractuale prevăzută în Contractul de şcolarizare și când o astfel de încălcare, dacă poate fi înlăturată, nu este eliminată în termen de treizeci (30) de zile din ziua depunerii notificării în scris privind existenţa acestei încălcări. 

Articolul 30 - Circumstanţe modificate 

Dacă după încheierea Contractului de şcolarizare apar circumstanţe care îngreunează îndeplinirea obligaţiei de către una dintre părţi, sau dacă din cauza lor nu se poate realiza scopul contractului, iar în ambele cazuri în această măsură este evident că acest contract nu mai corespunde aşteptărilor părţilor contractante şi în opinia generală este incorect să fie menținut în forma actuală, partea căreia îi este îngreunată îndeplinirea obligaţiilor, respectiv partea care din cauza circumstanţelor modificate nu poate să realizeze scopul contractului poate să solicite rezilierea contractului.

Contractul de şcolarizare încetează în urma decesului cursantului.

Contractul de şcolarizare se reziliază în urma deschiderii procedurii de lichidare şi de faliment a LINK group. 

Contractul de şcolarizare încetează în cazul incapacităţii de lucru şi/sau a unui grad de invaliditate care afectează scopul Contractului de şcolarizare. Cursantul este obligat să aducă toate adeverinţele medicale şi toate adeverinţele de specializare care să dovedească incapacitatea de muncă şi/sau gradul de invaliditate. 

În cazul instaurării insolvenţei cursantului din motive care în momentul încheierii contractului nu erau certe, LINK group poate să iasă în întâmpinarea imposibilităţii curente de plată a cursantului şi să desfășoare negocieri pentru a-și primi plata pentru serviciile oferite cursantul prin intermediul serviciului de colectare a datoriilor. Dacă se ajunge la o înţelegere privind plata datoriei restante, aceasta trebuie alcătuită în scris ca Anexă. 

Articolul 31 - Transferul contractului 

Cursantul își poate transfera drepturile şi obligaţiile prevăzute prin Contractul de şcolarizare unei terțe persoane, cu acordul prealabil al LINK group care încetează colaborarea cu cursantul și încheie un nou Contract de şcolarizare cu noul cursant.

VII Dispoziţii finale 

Articolul 32 - Respectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor LINK group 

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group reprezintă parte constitutivă a Contractului de şcolarizare.

Prin semnarea Contractului de şcolarizare cursantul recunoaşte şi confirmă că este familiarizat cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group.

Articolul 33 - Interpretarea 

În cazul existenţei unor dispoziţii neclare în Contractul de şcolarizare, acestea vor fi interpretate cu ajutorul Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor LINK group.

În cazul unui dezacord între Contractul de şcolarizare şi Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group, au prioritate dispoziţiile conţinute în Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group, cu excepția faptului dacă Contractul de şcolarizare nu face obiectul negocierii dintre LINK group şi cursant, caz în care dispoziţia care prevede o astfel de abatere trebuie să fie conținută în cadrul Contractului de şcolarizare.

Articolul 34 - Anularea dispoziţiei 

Valabilitatea ulterioară sau nevalabilitatea unei dispoziţii din Termeni şi condiţii de utilizare a serviciilor LINK group sau din Contractul de şcolarizare nu influenţează importanţa celorlalte dispoziţii. Dispoziţia nevalidă va fi înlocuită cu una corespunzătoare care reflectă cel mai bine voința părţilor contractante, sau voința presupusă, în spiritul şi scopul acestor Termeni şi condiţii de utilizare a serviciilor LINK group sau a Contractului de şcolarizare, respectiv cea pe care părţile contractante ar trebui să o aibă în momentul acceptării acestor Termeni şi condiţii de utilizare a serviciilor LINK group, sau a Contractului de şcolarizare. 

Articolul 35 - Notificare pentru cursant

Prin semnarea Contractului de şcolarizare, cursantul confirmă că înainte de semnare a fost familiarizat clar şi inteligibil cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group, precum şi cu: 

În cazul achiziţionării şi comandării serviciului, cursantul afirmă că este familiarizat cu:

Datele din acest articol sunt parte constitutivă a Contractului de şcolarizare încheiat între cursant şi LINK group. 

Articolul 36 - Confidenţialitate

Toate datele din cadrul Contractului de şcolarizare reprezintă secret de afaceri între LINK group şi cursant. Fiecare expunere a datelor din Contractul de şcolarizare de către cursant, fără permisiunea certă în scris a LINK group reprezintă o încălcare a secretului de afaceri şi duce la responsabilităţi materiale şi juridice pentru cursant.

Articolul 37 - Competenţă în caz de litigiu 

LINK group şi cursantul vor tinde să rezolve toate problemele pe cale paşnică şi amiabilă.

Dacă soluţionarea problemei devine imposibilă în  modul prevăzut în alineatul 1 al acestui articol, pentru rezolvarea problemei este responsabilă instanţa conformă cu Legea instanţelor. 

Articolul 38 - Intrarea în vigoare 

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group sunt publicate pe paginile de internet ale LINK group LINK academy şi BusinessAcademy.

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor LINK group intră în vigoare la o zi după publicare.

Prima versiune a documentului a fost publicată la data de 01.03.2007.

Ultima modificare a documentului a avut loc la data de 01.06.2016.


REGULAMENT DE ŞCOLARIZARE

1. REGULA ŞANSELOR EGALE

BusinessAcademy are obligaţia de a asigura şanse egale pentru toţi, indiferent de rasă, sex, religie, stare civilă, orientare sexuală, vârstă, clasă socială sau handicap fizic.

BusinessAcademy caută în mod activ să demonstreze acest angajament prin adoptarea de reguli, practici şi planuri de acţiune pentru lupta împotriva discriminării de orice fel. Angajaţii, profesorii, celelalte categorii de personal şi cursanţii au datoria de a adopta şi de a promova egalitatea şanselor şi practicile de antidiscriminare.

BusinessAcademy caută în mod activ să demonstreze acest angajament prin adoptarea de reguli, practici şi planuri de acţiune pentru lupta împotriva discriminării de orice fel. Angajaţii, profesorii, celelalte categorii de personal şi cursanţii au datoria de a adopta şi de a promova egalitatea şanselor şi practicile de antidiscriminare.

Candidaţii cu nevoi speciale vor avea asigurate condiţii corespunzătoare de lucru, precum şi sprijin tehnic acolo unde este nevoie şi este posibil.

2. DURATA ŞI ORGANIZAREA ŞCOLARIZĂRII

Şcolarizarea în cadrul BusinessAcademy se desfăşoară pe durata unui an de zile. În tot acest timp, cursantul beneficiază de statutul de cursant BusinessAcademy şi de drepturile prevăzute prin Contractul semnat.

Organizarea predării are în vedere respectarea fondului de ore prevăzut pentru fiecare materie din cadrul programului ales, în conformitate cu contractul semnat.

Cursurile în varianta tradiţională se desfășoară în două semestre.

Cursurile în varianta online se desfășoară prin alocarea lunară de cursuri în conformitate cu planul şi programa parcurse de cursant.

Cursantul are posibilitatea să oprească fiecare curs online alocat pentru cel puţin pe 24 de ore de un număr nelimitat de ori pe durata contractului de şcolarizare, cel mult un an de zile de la începerea şcolarizării.

Cursantul are posibilitatea de a prelungi gratuit fiecare curs cu până la 30% din durata sa totală prevăzută o singură dată pe durata Contractului de şcolarizare. Această opţiune este disponibilă în termen de cel mult un an de zile de la începerea oficială a şcolarizării.

3. ORGANIZAREA PREDĂRII

3.1. TIPURILE ACTIVITĂŢILOR DE PREDARE

Predarea se realizează prin: prelegeri, exerciţii, exerciţii practice, laboratoare, seminarii (care pot fi urmărite prin participare fizică sau prin live streaming), consultaţii, îndrumări, e-learning, precum şi prin alte forme de activităţi educaţionale.

3.2.  DEPARTAMENTE 

Şcolarizarea în cadrul BusinessAcademy se desfăşoară în cadrul a 12 departamente:

Dacă numărul cursanţilor înscrişi la un departament este mai mic decât numărul prevăzut pentru departamentul respectiv, atunci BusinessAcademy poate lua decizia (imediat după înscriere) de a nu organiza predarea în cadrul departamentului respectiv şi de a transfera cursanţii la un alt departament sau de a transfera cursanţii interesaţi de departamentul respectiv la varianta de şcolarizare online.

Cursantul care alege să studieze două departamente, poate face acest lucru înscriindu-se în paralel la ambele departamente.

În timpul şcolarizării, cursantul are dreptul să-și schimbe programul de şcolarizare la care s-a înscris în conformitate cu condiţiile stabilite publicate pe site-ul BusinessAcademy dar și pe sistemul de învățământ la distanță pentru cursanţi, în documentul Lista de preţuri a serviciilor suplimentare.

3.3. ORAR

3.3.1. CURSURILE OPŢIONALE

In cadrul planului şi programei fiecărui departament, există cursuri obligatorii şi cursuri opţionale. Cursurile obligatorii sunt cele care trebuie absolvite, conform planului şi programei. Cursurile opţionale sunt alese de către cursanţi, iar aceştia trebuie să aleagă cel puţin jumătate din cursurile opţionale oferite.

Cursanţii care studiază în varianta tradiţională au posibilitatea de a alege cursurile opţionale prin intermediul serviciului online, prin bifare sau prin completarea formularului pregătit de către profesori. Selecţia cursurilor opţionale se face la începutul primului semestru.

Cursanţii care studiază în varianta DL primesc toate cursurile conform planului şi programei de studiu, urmând să le aleagă pe cele pe care doresc să le absolve.

3.3.2. ORARUL CURSURILOR DL

Desfăşurarea cursurilor în varianta online presupune atribuirea lunară a cursurilor online, în conformitate cu planul şi programa educaţională pe care o parcurge cursantul.

Cursantul are posibilitatea de a prelungi gratuit durata fiecărui curs, cu până la 30% din durata sa totală prevăzută şi aceasta o singură dată pe durata contractului de şcolarizare. Această opţiune este disponibilă în termen de cel mult un an de la începutul oficial al şcolarizării.

3.3.4. CURSURI OPŢIONALE

În cadrul planului şi programei fiecărui program de studiu există cursuri obligatorii şi opţionale. Cursurile obligatorii sunt cursurile care trebuie parcurse conform planului şi programei. Cursurile opţionale sunt cursurile alese de către cursanţi şi trebuie ales minim jumătate dintre cursurile opţionale oferite.

Cursanţii de la cursurile tradiţionale aleg cursurile opţionale prin intermediul serviciului online pentru cursanţi, selectând cursurile opţionale. Alegerea cursurilor se face până la finalul primului trimestru.

Dacă cursantul nu face alegerea cursurilor opţionale, se va considera că a ales toate materiile opţionale din cadrul planului şi programei cursului la care este înscris.

Cursanţii DL primesc toate cursurile conform planului şi programei şi aleg doar cursurile pe care le vor parcurge. 

4. ÎNSCRIEREA

4.1. DREPTUL LA ÎNSCRIERE

Atât cetăţenii români, cât şi cetăţenii străini beneficiază de condiţii egale în momentul înscrierii la BusinessAcademy.

La BusinessAcademy se pot înscrie persoanele care au liceul terminat în ţară sau în străinătate sau care posedă suficiente competenţe pentru a începe studiul la unul dintre programele din cadrul BusinessAcademy.

Pentru a se înscrie la BusinessAcademy, cetăţenii străini trebuie să respecte condiţiile descrise în acest document şi să fie cunoscători ai limbii române, lucru ce va fi stabilit în momentul înscrierii.

4.2. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Înscrierea candidaţilor se face personal, la sediile BusinessAcademy, sau prin intermediul site-ului web al BusinessAcademy.

Documentaţia necesară pentru înscriere:

Celelalte diplome şi certificate pe care candidatul le deţine vor fi ataşate la cererea de înscriere şi vor servi drept dovadă a cunoştinţelor şi a ultimei şcoli absolvite, în cazul în care este necesar.

5. STATUTUL DE CURSANT

Candidatul care urmează procedura de înscriere la BusinessAcademy va dobândi statutul de cursant după semnarea contractului.

Cursantul are dreptul de a parcurge materia confirmată prin programul publicat pe site-ul BusinessAcademy şi de a respecta obligaţiile prevăzute în regulamentul BusinessAcademy, precum şi de a finaliza şcolarizarea în cadrul programului ales, în conformitate cu Contractul.

LINK group nu are dreptul să elibereze adeverinţe care să faciliteze obţinerea diverselor tipuri de drepturi la pensie, asigurare de sănătate şi socială, bilete de transport cu reducere etc., ceea ce este în conformitate cu tipul de activitate al companiei LINK group (alte forme de învăţământ).

Statutul de cursant încetează după expirarea contractului de şcolarizare, după obținerea certificatului, după retragere sau după exmatricularea din cadrul BusinessAcademy.

Cursanţii care studiază online (regimul distance learning) plătesc şcolarizarea în avans. Dacă se înregistrează întârzieri la efectuarea plăţilor, serviciile oferite de către LINK group vor fi sistate.

6. LUCRUL CU CURSANŢII

6.1. SISTEMUL DE MONITORIZARE PERMANENTĂ A ACTIVITĂŢII

CURSANŢILOR

Activitatea cursanţilor este monitorizată permanent.

Fiecare profesor păstrează evidenţa actualizată a prezenţei cursanţilor la cursuri şi la alte activităţi incluse în program.

Datele privind evidenţa prezenţei cursanţilor la cursuri vor fi prezentate de către profesor după fiecare predare.

Profesorii monitorizează activitatea şi progresul fiecărui cursant în parte, pe baza rapoartelor despre activităţi şi despre frecvenţa la cursuri, urmând a fi luate măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi a motivaţiei cursanţilor.

Cursanţii înscrişi la varianta online primesc notificări cu privire la durata cursurilor şi datele recomandate pentru efectuarea testelor şi sarcinilor. Respectarea dinamicii recomandate de studiu asigură finalizarea cu succes a şcolarizării în termenul prevăzut.

Toate rezultatele obţinute în urma evaluării oficiale a cunoştinţelor cursanţilor DL se salvează în sistemul Distance Learning.

6.2. RECLAMAŢIILE CURSANŢILOR

În situaţii de neconcordanţă cu regulile de şcolarizare, cursantul poate face o reclamaţie la comisia pentru asigurarea calităţii.

Reclamaţia din alineatul precedent va fi depusă în scris, în termen de trei zile de la data evenimentului care a cauzat plângerea.

Comisia pentru asigurarea calităţii va rezolva reclamaţia cursantului în termen de cinci zile de la recepţionarea acesteia.

Cursantul poate reclama profesorului un comportament neadecvat din partea angajaţilor BusinessAcademy, în termen de cinci zile de la debutul incidentului.

Profesorul are obligaţia să analizeze şi să ia decizia corespunzătoare, în termen de 15 zile de la data recepţionării plângerii.

6.3. INFORMAREA CURSANŢILOR

Modalităţile de informare a cursanţilor se desfăşoară prin:

Cursantul are obligaţia să anunţe Serviciul Clienţi al BusinessAcademy cu privire la orice modificare în ceea ce priveşte adresa de mail, telefon, date personale etc.

6.4. CODUL DE CONDUITĂ AL CURSANŢILOR

În lumea afacerilor, abilitatea de comunicare este una dintre cele mai importante reţete ale succesului. Cultivaţi-vă un stil de relaţionare cu ceilalţi care să creeze un mediu propice pentru desfășurarea schimbului de opinii şi idei. În condiţii de convieţuire şi muncă în echipă, străduiţi-vă să obţineţi rezultate individuale, dar niciodată în detrimentul unei alte persoane, ci aveţi întotdeauna în vedere beneficiile şi bunăstarea reciprocă.

LINK group BusinessAcademy propune câteva sfaturi pentru crearea unui cod de conduită specific şi personal:

7.  ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI ŞI MĂSURILE DISCIPLINARE

7.1. ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI CURSANŢILOR

Cursantul are obligaţia să informeze Serviciul Clienţi LINK group BusinessAcademy cu privire la toate modificările privind adresa de email, numărul de telefon sau datele personale.

Cursantul este obligat să respecte cu stricteţe Regulamentul de şcolarizare şi acest document şi să protejeze reputaţia LINK group BusinessAcademy şi a angajaţilor. 

Încălcarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul de şcolarizare şi în celelalte acte de ordin general ale BusinessAcademy atrage după sine sancţionarea disciplinară şi materială a cursantului.

Cursantul care provoacă daune materiale, în mod intenţionat sau accidental, are datoria de a le compensa.

Încălcarea obligaţiilor şi a disciplinei de către cursanţi cuprinde:

7.2. ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI DE STUDIU 

Încălcarea obligaţiilor stabilite în planul şi programa de studiu a LINK group BusinessAcademy va atrage după sine sancţionarea disciplinară a cursantului.

Încălcarea regulamentului de studiu cuprinde:

Lista menţionată mai sus a violării obligaţiilor, disciplinei şi obligaţiilor educaţionale ale cursanţilor nu este finală, iar LINK group BusinessAcademy îşi rezervă dreptul de a analiza şi alte cazuri de nerespectare a Regulamentului de şcolarizare şi de a aplica măsuri disciplinare corespunzătoare.

7.3. MĂSURILE DISCIPLINARE

Pentru încălcarea regulamentului, a disciplinei şi a regulilor de studiu, cursantul poate fi sancţionat cu una din următoarele măsuri disciplinare:

7.4. PROCEDURI DISCIPLINARE

Profesorul este cel care decide cu privire la sancţionarea disciplinară a cursantului care încalcă regulile de disciplină şi studiu.

Dacă sancţionarea disciplinară prevede exmatricularea din cadrul BusinessAcademy, atunci decizia va fi luată de către comisia de disciplină.

Cererea cu privire la iniţierea unei proceduri de sancţionare disciplinară a unui cursant va fi făcută din propria iniţiativă a coordonatorului de curs sau pe baza înregistrării profesorilor, colaboratorilor, angajaţilor sau a altor cursanţi BusinessAcademy.

7.5. SANCŢIONAREA MATERIALĂ A CURSANŢILOR

Dacă abaterea disciplinară este cauzatoare de daune materiale, comisia de disciplină va lua o decizie cu privire la despăgubirea acestora.

Despăgubirea daunelor provocate în cadrul sediului BusinessAcademy cade în responsabilitatea cursantului care le-a cauzat. Dacă dauna este provocată de mai mulţi cursanţi, fiecare cursant este responsabil de partea sa de daună pe care a provocat-o.

Dacă nu se poate stabili partea de daună provocată de fiecare cursant în parte, responsabilitatea în ceea ce priveşte despăgubirea se împarte în mod egal la toţi cursanţii implicaţi.

Existenţa daunei, împrejurările în care a fost produsă, prejudiciul şi responsabilitatea pentru dauna cauzată sunt stabilite de comisia de disciplină.

Prejudiciul daunei se stabileşte pe baza listei de preţuri corespunzătoare sau pe baza valorii economice. Dacă prejudiciul daunei nu se poate stabili astfel, atunci se stabileşte prin evaluarea valorii obiectului distrus.

Dacă dauna provocată nu este despăgubită în termenul stabilit prin decizia finală a comisiei de disciplină sau dacă despăgubirea este refuzată în mod direct, soluţionarea conflictului va avea loc în faţa tribunalului.

8. BIBLIOTECA

BusinessAcademy deţine o bibliotecă proprie, unde se pot găsi:

Cursantul poate să păstreze literatura preluată din bibliotecă cel mult 14 zile, cu posibilitatea de prelungire cu încă 10 zile de la expirarea primului termen de 14 zile. 

Se păstrează o evidenţă zilnică cu privire la situaţia cărţilor împrumutate.

În cazul în care cartea nu este returnată în termenul prevăzut din alineatul precedent, cursantul va plăti penalizări pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu Lista de preţuri aferentă cărţilor împrumutate.

Pe platforma DL pentru cursanţi există informaţii despre cărţile împrumutate, termenele de returnare şi cărţile disponibile care pot fi rezervate. 

Ebrary

Acest serviciu reprezintă Biblioteca online cu un sortiment larg de e-books în limba engleză pe care Cursanţii o accesează prin intermediul platformei DL. 

Reprezintă o sursă suplimentară de literatură pe care Cursanţii trebuie să o folosească în studiu.

Serviciul Ebrary oferă Cursantului literatură din domeniul:

9. ECHIPAMENTE ŞI SOFTWARE

9.1. LISTA CU ECHIPAMENTE

Lista detaliată a echipamentelor performante din cadrul BusinessAcademy este păstrată în evidenţa prevăzută pentru acest lucru.

9.2. ÎNTREŢINEREA ŞI ADMINISTRAREA

Întreţinerea echipamentului şi a software-ului şi administrarea sistemului intră în responsabilitatea administratorului de sistem al LINKgroup.

10. UTILIZAREA CALCULATOARELOR, INTERNETULUI ŞI MAIL-ULUI

10.1. UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Cursanţii folosesc calculatoarele puse la dispoziţie de BusinessAcademy în conformitate cu orarul de studiu şi în prezenţa profesorului.

Dacă se observă o defecţiune, trebuie anunţat imediat servicul pentru clienţi, în vederea remedierii cât mai rapide a problemei.

Cursanţii pot folosi calculatoarele în mod individual la propria cerere, dar numai cu aprobarea serviciului pentru clienţi.

În cazul orelor de laborator, laboratorul de calculatoare va rămâne închis până în momentul în care va începe ora, pentru a se asigura condiţiile şi funcţionarea optimă a tuturor calculatoarelor.

Cursantul care rămâne ultimul în clasă, trebuie să solicite asistenţa unui angajat care să închidă şi să securizeze încăperea.

11. LUCRAREA FINALĂ ŞI VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR

11.1. VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR

Cursanţiii primesc de la profesorii lor exemple şi sarcini, iar când finalizează materia la un anumit curs, cursanţii pot să facă testul de verificare a cunoştinţelor. 

La cursurile tradiţionale, verificarea cunoştinţelor se face sub forma de rezolvare a testelor trimestriale sau sub forma de susţinere a lucrării finale. Testul trimestrial conţine întrebări exclusiv din cursurile obligatorii prevăzute în planul şi programa cursului parcurs de către cursant. Testările trimestriale sunt obligatorii şi cursantul care obţine un rezultat satisfăcător la fiecare din cele trei teste, este scutit de realizarea lucrării finale.Cursanţii care nu susţin toate cele trei teste vor avea ocazia de a susţine ulterior un test care le lipseşte.

În cadrul cursurilor online, verificarea cunoştinţelor se face sub forma efectuării assignment-urilor şi a task-urilor şi prin rezolvarea testelor pe modul.

Assignment-urile şi task-urile sunt exerciţii create pe baza materialul didactic parcurs.

Cursantul are la dispoziţie două tipuri de teste: testele de avansare şi testele pe modul.

Testele de avansare reprezintă verificarea cunoştinţelor din materialul didactic care este acoperit în cadrul unei lecţii. Testul de avansare poate fi deschis şi efectuat de nenumărate ori pe perioada cursului. Aceste teste se folosesc pentru exersare, iar punctele obţinute nu vor fi înregistrate oficial.

Testul pe modul reprezintă verificarea cunoştinţelor din materialul didactic cuprins în cadrul unui modul concret. Testul pe modul poate fi susţinut doar o singură dată.

Pentru a finaliza cu succes un curs, cursantul trebuie să obţină minim 50% din creditele aferente întregului curs, să aibă toate assignment-urile şi task-urile acceptate de către profesor şi să aibă efectuate toate testele pe modul.

Cursanţii tradiţionali, a căror limbă maternă este alta decât cea utilizată în cursuri, au posibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile de studiu şi de a-şi redacta lucrarea finală în limba engleză.

Cursanţii online, a căror limbă maternă este alta decât cea utilizată în cursuri, au posibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile de studiu (care constă în efectuarea exerciţiilor practice - assignment-uri şi task-uri) în limba engleză.

11.2. LUCRAREA FINALĂ

Lucrare finală cuprinde proiectul din cadrul programului de studiu urmat.

Profesorul face publică obligativitatea realizării lucrării finale şi defineşte temele şi criteriile pentru pregătirea şi prezentarea acesteia.

Cursanţii anunţă tema aleasă pentru lucrarea finală prin email.

Lucrarea finală se prezintă în faţa comisiei, care este formată din trei membrii şi care are loc în următoarele termene: iulie, septembrie, ianuarie, aprilie.

Prima înscriere pentru prezentarea lucrării finale este gratuită, în timp ce următoarea se plăteşte conform listei de preţuri a BusinessAcademy, publicată în serviciul online.

Toate instrucţiunile suplimentare, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de predare de către cursanţii tradiţionali şi online sunt accesibile prin:

12. CERTIFICAREA

LINK group BusinessAcademy pune la dispoziţia cursanţilor săi două tipuri de certificări: certificarea BusinessAcademy şi certificarea internaţională.

După finalizarea şcolarizării în cadrul programului ales, cursantul poate obţine următoarele certificate BusinessAcademy:

Dreptul de înscriere la examen în scopul obţinerii certificatelor internaţionale îl au cursanţii BusinessAcademy care îndeplinesc toate condiţiile menţionate anterior.

După finalizarea şcolarizării, cursanţii BusinessAcademy pot susţine examenele internaţionale, iar alegerea certificării pentru care vor susţine examenul depinde de departamentul finalizat în cadrul BusinessAcademy. Preţul şcolarizării la BusinessAcademy include înscrierea pentru susţinerea unui examen, iar în cazul în care certificarea aleasă presupune susţinerea mai multor examene, respectiv module, atunci preţul acoperă înscrierea pentru susţinerea unui singur modul.

Cursanţii tradiţionali sunt obligați să aibă o prezenţă de 75% din prelegerile prin live stream sau prin intermediul arhivei video a live stream-ului.

În vederea îndeplinirii obligaţiei menţionate mai devreme de prezenţă la prelegeri, cursanţilor tradiţionali le este disponibilă arhiva video de live stream până pe 31.10.

Cursantul care după şcolarizarea pe un an de zile nu și-a îndeplinit obligaţiile educaţionale prevăzute pentru dobândirea certificatelor despre programul frecventat, respectiv parcurs, are la dispoziţie următoarele posibilităţi:

 

  1. Prelungirea  unor cursuri online (pentru cursanţii tradiţionali şi online), 
  2. Susținerea ulterioară a lucrării finale (pentru cursanţii tradiţionali),
  3. Recuperarea anului şcolar (pentru cursanţii online),
  4. Reînscrierea (pentru cursanţii tradiţionali şi online). 

 

Serviciul de recuperare a anului şcolar presupune reactivarea cursurilor rămase pe baza planului definit de alocare a cursurilor, pe perioada de timp definită iniţial, cu echivalarea cursurilor completate anterior. Cursantul rămâne în evidenţa sistemului în generaţia în care este înscris. 

                                                                                 

Serviciul de recuperare a anului şcolar se acceptă exclusiv cursanţilor în varianta online din generaţiile precedente care au finalizat minim un curs, nu include dreptul cursantului la prima prelungire gratuită a tuturor cursurilor cu 30% din durata iniţială, dreptul la consultaţii online cu instructorul, dreptul la materiale didactice în format multimedia cu conţinutul aferent, dreptul la urmărirea prelegerilor prin live stream și nici dreptul la o susţinere a examenului pentru modulul ales în vederea obținerii certificatelor internaţionale corespunzătoare. 

Serviciul de reînscriere include toate drepturile cursanţilor definite în Contractul de şcolarizare de bază, este prevăzut pentru cursanţii din generaţiile precedente care nu au finalizat niciun curs şi presupune alocarea tuturor cursurilor prevăzute în planul şi programa pentru programul ales a pregătirii de specializare. 

Pentru cursanţii care trimit o cerere de reînscriere până în luna februarie, serviciul de reînscriere se poate implementa în anul curent, în timp ce serviciul pentru reînscriere solicitat prin cerere primită după februarie se implementează în anul şcolar următor.

Pe lângă serviciile menţionate, cursanţii online din anul curent au la dispoziţie şi serviciul de îngheţare a anului şcolar o singură dată în decursul acestui an, care se aprobă pe o perioadă de 3 luni şi presupune eliberarea cursantului de îndeplinirea obligaţiilor educaţionale în perioada duratei statutului de îngheţare a anului şcolar.

Serviciul de îngheţare a anului şcolar nu presupune îngheţarea obligaţiilor financiare. Indiferent de statutul îngheţării anului şcolar, opţiunea pentru prelungirea gratuită a cursurilor online este accesibilă până pe 30.10.

Serviciile menţionate se acceptă exclusiv cursanţilor care îşi îndeplinesc cu regularitate obligaţiile financiare şi pe baza unei cereri trimise în scris pe adresa de email oficială a BusinessAcademy: office@business-academy.ro

Serviciile menţionate sunt achitate de către cursanţi în conformitate cu Lista de preţuri, publicată pe site-ul BusinessAcademy sau pe platforma Distance Learning. 

13. SUPORT ÎN GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ

BusinessAcademy oferă cursanţilor săi certificaţi suport pentru găsirea unui loc de muncă:

14. SISTEMUL INFORMAŢIONAL

Activitatea BusinessAcademy este monitorizată prin intermediul sistemului

informaţional LINK group.

Toate datele importante se salvează şi se păstrează în modul prevăzut.

Sistemul informaţional este accesibil conform drepturilor de acces pe care le are

fiecare cursant în parte.

15. ALTE DISPOZIŢII

15.1. ACTIVITĂŢI INTERZISE

Este interzisă organizarea şi acţiunile de natură politică şi religioasă în rândul

personalului şi cursanţilor BusinessAcademy.

16. LINK-URI CĂTRE ALTE DOCUMENTE

1. Instrucţiuni de utilizare a platformei DL

2. Instrucţiuni pentru realizarea lucrărilor

3. Certificare

4. Lista de preţuri pentru serviciile suplimentare.

5. Instrucțiuni pentru platforma Android


Cursanţii pot descărca documentele menţionate pe platforma Distance

Learning de la adresa:

http://www.business-academy.ro/dls/